Hot om splittring i Mekane Yesus bakom beslutet

För några veckor sedan blev det officiellt att Mekane Yesuskyrkan valde att avsluta allt samarbete med Svenska kyrkan. Detta på grund av kyrkans beslut att viga samkönade par.

Denna fråga har varit ämne för utredningar och samtal under många år här i Etiopien och beslutet är välgrundat. Skillnaden mellan länder som Sverige och Etiopien är gigantisk, framförallt när det kommer till vissa kulturella frågor. För att förstå Mekane Yesuskyrkans beslut är det därför viktigt att först försöka förstå kulturen i vilken det vuxit fram.

I Etiopien är det fortfarande olagligt att vara homosexuell. Som en grund till att förstå beslutet är detta givetvis väldigt viktigt. Det är alltså inte enbart en ”religiös” övertygelse i Etiopien, utan något som även den icke-konfessionella regeringen är emot. Om Mekane Yesuskyrkan skulle fattat något annat beslut i frågan än vad de gjorde skulle det ha tolkats som att de själva inte var helt tydliga i den här frågan och det hade varit att gå emot hela samhällets värderingsgrund.
Även för Svenska kyrkans del har det ju i denna fråga spelat stor roll vad ”övriga samhället” har haft för åsikter i denna fråga.

Vidare är Mekane Yesuskyrkans relation till den Etiopisk-ortodoxa kyrkan, som har cirka 50 procent av befolkningen som medlemmar, i nuläget väldigt god. En sådan relation skulle man ha kunnat äventyra om beslutet blivit ett annat, eftersom det förmodligen hade tolkats precis som ovan.
Detsamma gäller relationen till muslimerna som utgör cirka 30–35 procent av befolkningen.  

Men kanske är den viktigaste aspekten kvar. Och det är att ett annat beslut i den här frågan hade kunnat leda till en splittring inom Mekane Yesuskyrkan. En klar majoritet av Mekane Yesuskyrkans 24 synoder var klart emot ett fortsatt samarbete med Svenska kyrkan. Några få synoder hade nog egentligen velat se en annan utväg, men beslutet gick inte att undvika. De flesta av dessa synoder har inte och har aldrig haft något nära samarbete med Svenska kyrkan och har därför inte heller några personliga kontakter med någon därifrån. De ser bara ”beslutet” som sådant och ifrågasätter därför starkt vidare samarbete. Ingen kan ju säga säkert, men enligt flera källor hade risken för splittring inom Mekane Yesuskyrkan varit stor om beslutet hade blivit ett annat. Det ville man naturligtvis helst av allt undvika.
Detta är några faktorer som vi svenskar behöver ha med oss i vår förståelse av denna kyrka och dess beslut i den här frågan. Vi kan helt enkelt inte göra en bedömning utifrån en svensk kontext.

Jonas Nordén
präst i Svenska kyrkan, EFS missionär

Viktoria Nordén
EFS missionär
Addis Abeba, Etiopien

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Magnus
Vi skall inte döma Yesus Mekanekyrkan utifrån svensk värdegrund. Det låter orimligt, om vi gjorde det. För allt del. Men Yesus Mekanekyrkan skall heller inte döma Svenska kyrkan från en etiopisk värdegrund. Det är inte heller rimligt. I Sverige kör vi svensk värdegrund i första hand, i alla fall snarare än att vi kör etiopisk värdegrund. Om detta innebär en brytning mellan Svenska kyrkan och Yesus Mekanekyrkan. So be it. Världen, Sverige och Svenska kyrkan fortsätter nog rätt obehindrat i morrn ändå.
Allan Karlsson
Tack Viktoria och Jonas för edra klara synpunkter. Ha en skön vår !
Britta Olinder
Vad man kan undra över är varför ett beslut över huvud taget behövde tas. I Lutherska Världsförbundet, som såväl Mekane Jesuskyrkan som Svenska kyrkan och den evangelisk-Lutherks kyrkan i Usa tillhör, har man kommit överens om att familjefrågor – och detta är en sådan – inte skall vara kyrkoskiljande.
Margareta P å Österlen
Vad människor ibland kommer överens om är dessvärre inte nödvändigtvis förenligt med Jesu Kristi förkunnelse från Gud Fader. Som kristen har jag att följa de bud Gud Fader givit. När det gäller äktenskapet har Jesus Kristus särskilt tagit upp den frågan och klargjort att Gud Fader instiftade äktenskapet i begynnelsen: man och kvinna till ett. Jesus Kristus förkunnar inget annat slags äktenskap, men säger med skärpa att äktenskapet aldrig varit menat för skilsmässa, utan ett kärlekens trohetsförbund - precis som förbundet mellan människan och Gud Fader. Endast skilsmässa på grund av otrohet är tillåten och då kan ett nytt äktenskap få ingås enligt Jesu Kristi förkunnelse, Matt 19:3-12. Skilsmässa av andra skäl har tillåtits det judiska folket genom Mose för deras hårda hjärtans skull, men sådan skilsmässa medger inte möjlighet till ett nytt äktenskap; den som skiljer sig utan otrohetsskäl får inte gifta om sig, dvs en make kan inte besluta att han vill skaffa sig en annan hustru bara för sin lusts skull och en hustru kan lika lite låta locka sig ur äktenskapet av förbjuden frukt. Det handlar om Gud Faders värdegrund för varje kristen, i Sverige som i Etiopien! Margareta P, IåÖ
Claes-Göran Hedenbjörk
Mekane Jesus- kyrkan har prioriterat Guds Ord i Bibeln, men Svenska kyrkan är mer angelägen om att vara politiskt korrekt.
Andreas Holmberg
Klart vi ska döma Mekane Yesus-kyrkan utifrån vår värdegrund, om den säger att det är orimligt och fel - även utifrån Matt. 19:11, Rom. 2:1 - att peka ut homosexuella som i eminent mening kriminella, ja, homosex som en kriminalitet som bör fördömas i landets grundlag (MY går ju nu ihop med etiopisk-koptiska kyrkan om detta). Trots "Wejryd-doktrinen" (att frågor på lagens område inte kan vara kyrkoskiljande) anser jag att Svenska kyrkan själv måste kunna bryta med kyrkor som bemöter homosexuella på ett alltför vidrigt sätt. Skulle vi verkligen (även bortsett från dopfrågan) kunna stå i gemenskap med Fred Phelps och Westboro Baptist Church (utan att likstlla WBO och MY)? Problemet är att det nu till "svensk värdegrund", ja, till "Svenska kyrkans värdegrund" räknas också att förneka att det finns någon specifik vits med att ha en pappa. Ja, det finns ingen särskild vits med att ha en mamma heller. De som tror att det finns det buntas ihop med Phelps som homofober och förnekare av allas lika värde. Ja, vår kyrkas primas tror t.o.m. att den som inte - som han - accepterar att även pappor kan föda barn vill tvångssterilisera folk. Klart MY slutar lyssna på oss då. Grattis Wejryd.
Margareta P å Österlen
Andreas Holmberg, du tycks grundläggande förväxla att vidmakthålla Gud Faders instiftade äktenskap som heligt mellan man och kvinna och icke heller avsett att lättvindigt brytas, respektive att "bemöta" homosexuella. Du skriver 1 maj bl.a. att du anser att "Svenska Kyrkan själv måste kunna bryta kontakten med kyrkor som bemöter homosexuella på ett alltför vidrigt sätt". Inför Gud Fader är varje människas värde fullständigt och okränkbart. Vi har såvitt jag uppfattar Jesu Kristi förkunnelse att i varje ögonblick följa det hoptvinnade budet om kärlekens trohet: till Gud Fader och till medmänniskor såsom till oss själva; utan att urskiljande först efterfråga t.ex. människors födelseplats, ev. politiska åsikter, församlingstillhörighet, ekonomi eller familjesituation resp. sexuell läggning, har vi att följa Gud Faders bud och gå och göra som den barmhärtige samariten gjorde när vi ser att så behövs. Varje kristen har också att säga sanningen om Jesu Kristi förkunnelse i alla delar, såväl rörande förbud mot att hålla sig med avgudar såsom Mamon, som huruvida Gud Faders bud rörande äktenskapet alltjämt gäller. Vår sak är emellertid icke att döma! Låt oss möta varje nästa med kärlek!