Kyrkovalet

Hur röstar en tom stol, Visk?

REPLIK. I Lundby och Carl-Johans pastorat hade medlemmarna i år oturen att få en lite sämre representation av den heliga ande i sina fullmäktigen då Visk lämnade 5 respektive 2 tomma stolar, skriver Annika Johansson (ÖKA), kyrkorådsordförande Lundby församling.

Svenska kyrkan har en demokratisk del, förtroendemannaorganisationen. Den grundar sig i Luthers syn på det allmänna prästadömet, som i sin tur grundar sig i pingstens händelser där den helige ande tar boning i de personer som tror på Jesus.

Med grund i detta har alla medlemmar i Svenska Kyrkan rösträtt i kyrkovalet, och alla personer som väljs in har rösträtt i de frågor som ska beslutas i. Just detta, att det är personer som den helige anden finns i, och att det är personer som väljs in i våra beslutande organ, det kanske man kan tänka är en tillfällighet, men det är det inte.

I alla kyrkans beslutande organ sitter vi förtroendevalda som troende personer, representerande inte i första hand vår nomineringsgrupp, utan vår teologi och Gudsrelation. Detta är vårt uppdrag, givet på pingsten och förtydligat av Luther.

I Lundby och Carl-Johans pastorat hade medlemmarna i år oturen att få en lite sämre representation av den heliga ande i sina fullmäktigen då Visk lämnade 5 respektive 2 tomma stolar. Dessa stolar får enligt kyrkoordingen inte rösta i frågor om kyrkoskatt, Gudstjänstagenda eller kyrkoråd.

Det beror inte på diskriminering, det grundas i teologin att den helige ande tar boning i personer, inte stolar.

Det vore både odemokratiskt och dålig teologi av Lundby och Carl-Johans församlingars fullmäktigen att basera sina val till kyrkoråd såväl som andra beslut framöver på något annat än de personer som är invalda, deras tro och deras böner för vår kyrka. Låt oss sedan för kyrkans skull be att inga stolar står tomma efter nästa kyrkoval.

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet