Inför digitala skyddsronder

Digitala skyddsronder kan spara miljarder. Arbetsgivare i Svenska kyrkan bör därför se till att de genomförs på arbetsplatserna.

Dåligt anpassade IT-system är ett av våra största arbetsmiljö­problem. En genomsnittlig dag ägnar till exempel chefer en halvtimme åt IT-strul, en arbetstidsförlust som innebär enorma kostnader för Svenska kyrkans arbetsgivare. Ett sätt att råda bot på problemet är digitala skyddsronder som kan upptäcka tidstjuvar och åtgärda brister i systemen.

När Vision frågade våra medlemmar hur mycket tid de lägger ned på IT-strul så blev svaret i genomsnitt 26 minuter om dagen. För chefer var tidsförlusten ännu större, i snitt 30 minuter om dagen.

Omräknat till lönekostnader för de 1 400 respondenterna motsvarar de 26 minuterna 30,5 miljoner kronor i lönekostnader per år. Om siffran översätts till Visions alla yrkesverksamma medlemmar motsvarar det årligen 2,6 miljarder.

Det här är pengar som arbetsgivarna i stället skulle kunna använda till att vidareutveckla verksamheten, förbättra villkoren för medarbetarna och ge ännu bättre service till med­borgarna.

Ett sätt att råda bot på problemet är att genomföra digitala skyddsronder. De kan beskrivas som en skyddsrond där man undersöker hur IT-arbetet fungerar och hur medarbetarna upplever arbetet.

Hur lång tid tar det att logga in på morgonen? Hur fungerar systemen tillsammans? Är de lätta att använda? Vid en digital skyddsrond inventeras också kunskapsnivån bland medar­betarna när det gäller program och funktioner.

Efter kontrollen skrivs en rapport om vad man har upptäckt, förbättringsförslag diskuteras samt följs upp med ansvarig chef. Det kan till exempel handla om utbildningar för personalen eller att skapa en bra arbetsmiljö vid datorerna.

En viktig del handlar om att fånga upp medarbetarnas egna idéer om hur användbarheten kan bli bättre. Visions undersökning visar nämligen att de medarbetare som har haft inflytande vid utveckling av nya IT-system upplever mindre strul och stress och bättre kvalitet på sitt jobb.

Att kontrollera och förbättra den digitala arbetsmiljön borde vara lika naturligt som att kolla att medarbetarna har bra stolar och rätt belysning. Visions beräkningar visar dessutom att det finns mycket pengar att spara. Vi vill därför uppmana arbetsgivare i Svenska kyrkan att genom­föra digitala skyddsronder på våra arbetsplatser. Då kan tid som i dag läggs på IT-frustration i stället bli tid för bättre verksamhet och välfärd.

Veronica Karlsson
förbundsordförande Vision

Anders Blom
stiftskonsulent Skara stiftsavdelning och ledamot i Visions förbundsstyrelse
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.