Ingen trostribunal styr över den helige Ande

Det finns bara en Gud och det är Gud. Som kristen förstår jag Gud i enlighet med vår bekännelse. Det skriver nu biskop Åke Bonnier i en replik till ett debattinlägg om Svenska kyrkans lednings tro i förra veckans tidning.

”Jag tror på en enda Gud”. Så bekänner Kyrkan. Det finns bara en enda Gud och det är Gud. Sedan kan man fråga hur Gud möter?

Vi kristna har alltid, sedan urkyrkans tid, hävdat att Gud möter på ett unikt sätt i den historiska personen Jesus från Nasaret. I sitt människovarande förkunnade Sonen Guds rikes storhet – det rike som handlar om relation med Gud, skapelsen, våra medmänniskor och oss själva.

Gud går in i lidandet och döden genom Jesus själv, han som i allt är sann Gud och sann människa. Och Jesus dör på korset för att visa att Guds kärlek är starkare än det som vill bryta ned. Den är starkare än det diaboliska, starkare än döden. Jesus uppstår så på den tredje dagen.

Allt detta bekänner vi kristna, även om vi kan ha olika tolkningar av nästan vartenda begrepp i våra trosbekännelser. Vi bekänner också att Gud är närvarande och verksam här och i dag genom den heliga Anden, som blåser vart den vill. Inget kyrkomöte, ingen trostribunal, kan styra över Guds heliga Ande.

Genom Andens verk möter vi Jesus, den korsfäste och uppståndne. Detta också kommer till uttryck i det vi i våra olika kyrkor kallar sakrament.

Men när allt detta är bekänt är det viktigt att leva i den tillit som vi alla får ha till Gud – att sanningen om Gud alltid är större än sanningen om Gud. I sin senaste encyklika Laudato Si (Lovad vare du) uppmanar påve Franciskus alla som tror på en Gud som är allsmäktig skapare att be tillsammans för vår jord.

Det är just detta jag menar. Det finns bara en Gud och det är Gud. Som kristen förstår jag Gud i enlighet med vår bekännelse. Men det finns en rädslans teologi som tycks vilja värja sig mot att inte ha grepp om hela sanningen, en rädslans teologi som främst tycks vilja hävda svart och vitt, rätt och fel.

Den teologin bekymrar mig. Den teologin tycks inte vilja ha någon annan dialog än den som i långa loppet syftar till alla ska tro på samma sätt.

Vi ska också alltid tala tydligt om Jesus i både ord och handling. Till detta är alla kristna kallade. Till detta är kyrkan kallad, att vara med i Guds pågående mission.

Må därför de som är och vigs till präster och diakoner i Svenska kyrkan leva i tillit till Gud som möter i Jesus. Må de i ord och handling låta tro, lära och liv vara ett. Må de också leva i den glada gudstilliten som ser att vinden blåser vart den vill och att Andens frukter (Galaterbrevet 5:22-23) också mognar på gränslöst många ställen utanför de kristna sammanhangen.

 

Åke Bonnier

biskop i Skara stift

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.