Kristusdebatten

Ja, Kristus är en tankekonstruktion

Är Jesus en tankekonstruktion? I Kyrkans Tidning nummer 38/13 skrev Tobias Bäckström en insändare som gavs ovanstående rubrik. Även om jag inte delar utgångspunkter eller slutsatser så finner jag inlägget så angeläget och välskrivet att jag gärna vill kommentera.

Det handlade om min Eftertanke inför Sextonde söndagen efter Trefaldighet med evangelietexten om änkans son i Nain. Jag skrev där, att tro inte är försanthållande av något i förfluten tid utan tillit och förtröstan för Guds skull i Kristus här och nu. Tobias bejakar betonandet av här och nu och av symboliska tolkningar. Men han fasthåller att det som berättelsen handlar om måste ha hänt i historien, annars riskerar tron att bli en ideologi och Jesus blott ett livsmönster, en tankekonstruktion.

För mig är det inget nedvärderande att säga att något är en tankekonstruktion. Det är en del av våra livsvillkor. Vi tolkar det vi erfar hela tiden, och vi konstruerar våra tolkningar av det språk och de bilder vi har tillgång till. Vi återanvänder språk som tidigare använts i andra sammanhang, helt enkel för att göra oss begripliga. Vi utgår ifrån att Jesus är historia även om vi inte har tillgång till denna historia helt och fullt.

Vad vi historiskt har tillgång till är de första kristnas tolkning, Jesus som kallas Kristus. Kristus är alltså en tankekonstruktion för att uttrycka erfarenheten av gudsnärvaro, inkarnation. Men att denna erfarenhet senare blev tolkad som en substansenhet med Gud betyder inte att det var detta som upplevdes där utanför stadsporten i Nain. Vi skulle med dagens filosofiska språkbruk kanske snarare tala om en relationstäthet och en synliggjord gudsnärvaro, som liv. Vad som faktiskt hände kan vi lämna därhän. Erfarenheten möter oss narrativt, i berättelsens form, och det är väl inte möjligt att värja sig från tanken att Lukas­evangeliets berättelse fått sin färgning av berättelsen om Elia och änkans son som också fick liv igen.

För mig består inte verklighetsförankringen i att jag tvingas göra tolkande texter till historiskt ”tillförlitliga” dokument.  För mig handlar det om att dessa berättelser, formade av andras konstruktioner, förmår tolka mitt liv och öppna för mig erfarenheten av Guds närvaro här och nu. Inkarnationen fortsätter och är allestädesnärvarande. Gud besöker oss inte, som i den antika världsbilden, utifrån. Gud är närvarande och fördold hela tiden i den enda verklighet vi har att förhålla oss till. Om vi är ense om att tyngdpunkten ligger här och nu, så kan vi väl låta det vara rymd kring våra olika tolkningar av där och då.

K G Hammar
ärkebiskop emeritus

 • 58 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Gunvor Vennberg

  Det narrativa (berättande) narras i KG Hammars enda verklighet här och nu. Men vad gör en sådan narr mer trovärdig än Guds ord? Gud är densamme igår, idag och i evighet. Därför fortsätter han upptäcka änkors söner genom historien, när människor fyllda av den Helige Ande i tro på Guds ord och löften ber honom. Att detta inte händer i KG Hammars förkrympta verklighet beror väl på att han t r o r på sig

 • Karin Ranieli

  Vår arma svenska kyrka! Herre, förbarma dig!

 • Peter

  Vad är skillnaden mellan K G Hammars kristna tro och en panteism med förkärlek för kristna symboler?

 • Bo Divander

  Intressant hypotes, Alexander den Store och Julius Caesar, m fl, "tankekonstruktioner".

 • Bo Divander

  K-G Hammar är i sin fulla rätt att skriva och tycka vad han vill. Den nu aktuella texten är ett skolexempel på postmodernt tänkande, intressant att dra ut konsekvenserna av detta. Alexander den Store, Julius Cesar, m fl, "tankekonstruktioner". Öppnar upp för nya tolkningar av historien. Eller?

 • Rolf Ahlqvist

  Jag är intresserad av att Gud är närvarande och alltmer synlig i den enda verklighet vi har att förhålla oss till, genom att vi människor synliggör honom och hans verk allt bättre och tydligare. Genom att se eller inse hans ursprungliga verk universum, tillika med jorden och dess lustgård Eden. Samt Guds närvaro där och då, i verket att utdriva människan därur jämte deras frestare, Guds universelle motståndare.
  Och här och nu, Gud som ursprunget till ett skeende där såväl sekularisering som sakralisering pågår. En sekularisering som skyndar mot sitt komplement straffet, först där ligger dess tillfredsställelse. Och denna dom som innebär ett jobbigt förminskande av nutidens och framtidens Gehenna. Den som en del människor väljer enligt sin karaktär för plikt och ansvar, eller som utmaning i en kamp för rättvisa. Emedan en del av vi andra enkla troende, väljer sakralisering. Och därför vill förverkliga en återkomst till paradiset i form av ett IT-välfärdsparadis. Där Jesus är i centrum med sin heliga Andes nåd, kärlek och sanning. Jag undrar om ärkebiskopen emeritus, hittar några teologer som vill en sådan utmanande verklighet.

 • Micael Grenholm

  Skulle vilja ta med mig KG på nån mirakel-och evangelisationskampanj i Afrika, där blinda ser, döva hör och folk blir frälsta av det radikala evangeliet. Där möter du mer än tankekonstruktioner broder :) http://holyspiritactivism.wordpress.com/2013/07/19/when-heaven-invades-a...

 • Rigmor Borg

  Varmt och innerligt TACK för denna kommentar!

 • Peder Bergqvist

  Att det verkligen har hänt är helt avgörande. Jesus föddes verkligen av jungfru Maria som sann Gud och sann människa, han led och dog för våra synder, uppstod, steg upp till sin Fader i himlen och sände Hjälparen den helige Ande. Det är inte tolkningar utan det sätt som Gud uppenbarat sig på för oss och hela världen. Vi behöver inte, och ska inte, sätta oss på vår tids filosofiska hästar och blicka ner på apostlarnas tro, vi bör istället ödmjukt och i frid överlämna oss till Gud och den kyrka som vilar på apostlarnas grund och ord.

 • Andreas Nilsson

  Fastän vilken är den enda verklighet du skriver om? Det kan vara så att du lever i en egen verklighet som du vill få in oss andra i. En poäng med talet om en historisk verklighet är att det blir något utanför mig själv som jag/vi blir tvungen/na att förhålla oss/mig till. Det gäller inte bara för talet om si och så många år tillbaks, det gäller också idag. Du vilar tryggt vid sakramentets kraft men alla gör inte det. Jag tror Tobias Bäckström faktiskt når fler, i sak och i omtanke, på sikt.
  Vi kan inte "göra" texter mer eller mindre tillförlitliga. Vissa texter är sådana, i sig själva. Varför tycker du att du ens behövde svara? Därför att Jesus är mer än historia?!

 • Sidor

Mer inom samma ämne
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten