Konsten att tysta en präst

Munkavle. Präster är livrädda att uttala sig kritiskt eller gå emot strömmen. Straffet blir hårt och signalen till prästerna att de kan, likt Annika Borg, bli ett fall för domkapitlet, skriver Helena Edlund.

Får en präst i Svenska kyrkan tycka olika? Svaret är i många fall nej. Den som vågar ifråga-sätta de politiskt korrekta åsikterna, får bereda sig på att schavotteras. Senast i raden är Annika Borg.

Stiftsadjunkten Anna Karin Hammar har uttryckt sin ”oro” över prästen Annika Borg som vågat sig på att dels förespråka ett svenskt förbud för omskärelse av pojkar, dels förespråka ett samhälle där mänskliga rättigheter måste gå före religiösa dogmer. Ingen ska, med religionsfriheten som vapen, kunna kräva särlagstiftningar eller undantag.
Ursäkta mig, men vad är provocerande med detta? Är det inte självklarheter Annika Borg säger?

Den kristna kyrkan har aldrig varit, och bör inte vara, en mångreligiös intresseförening där det ena är så gott som det andra. Låt andra samfund advokera sina åsikter. Det är inte en uppgift för Svenska kyrkan att företräda andra religioners intressen.
Som kristna borde vi istället missionera vår egen tro. Det kan till exempel vara att kompromisslöst företräda den kristna grundprincipen om alla människors lika värde i allmänhet och barns rätt i synnerhet. Alltså borde det inte vara möjligt för kyrkan att propagera vare sig för omskärelse av barn eller för ett samhälle som tillåter avsteg från svensk lagstiftning.
Anna Karin Hammar menar dessutom att kritiken mot omskärelse är ”ett kamprop mot judisk och muslimsk existens i Sverige”. Hammar anser vidare att man måste ”sätta ner foten mot bristande respekt för religionsfrihet och för barns mångbottnade behov av både tillhörighet och integritet”.
Hur Anna Karin Hammar kan komma till slutsatsen att kritiken ifrågasätter någons existens övergår mitt förstånd, så det lämnar jag därhän.
Religionsfriheten i all ära, men den rättfärdigar inte onödiga kirurgiska ingrepp på barn. Eftersom det lilla barnet inte kan ta ställning till vare sig den egna omskärelsen eller sin religiösa identitet, handlar det dessutom inte om att tillfredsställa barnets behov, utan förälderns. Huruvida omskärelse är att respektera barnets integritet, går väl också att diskutera.

Vad händer förresten om vi tar det ett steg längre? Om omskärelse av pojkar ska tillåtas med hänsyn till religionsfriheten, är det då inte fullt tänkbart för kyrkan att acceptera månggifte, äktenskap med barn och dödsstraff för homosexuella? Allt med hänvisning till religionsfriheten?
Egentligen är ifrågasättandet av Annika Borg föga förvånande. Så snart någon inom Svenska kyrkans organisation vågar ifrågasätta, sätter processen igång för att inkompetensförklara och tysta. De vanligaste är att stämpla personen i fråga som rasist, islamofob, främlingsfientlig eller, för den delen, som anhängare av ett visst riksdagsparti.

Mest skrämmande är ändå hur kyrkans företrädare behandlar sina underställda kollegor.
Faiblessen för vuxenmobbing är vida känd, och hittills har det fungerat ganska bra. Präster runt om i landet är livrädda för att uttala sig kritiskt eller gå emot strömmen. Straffet blir hårt, samtidigt som räkningarna måste betalas och maten stå på bordet. Signalen till prästerna blir, för den som läser mellan raderna, att kan Annika Borg bli ett fall för domkapitlet på grund av dessa uttalanden, så kan vilken präst som helst hamna i samma situation. Alltså håller man tyst.

Svenska kyrkan skulle förmodligen må bättre av att ägna energin åt mer konstruktiva frågor än att tysta oliktänkande och hota med domkapitlet. Exempelvis kan den ju fundera över om kyrkan ska vara kristen eller mångreligiös och över hur man behandlar sina anställda? Eller ännu viktigare – vad som händer när alla som nu är tysta inte längre förmår vara det?


 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Dennis Nydahl
Klockren artikel! Författaren ger här uttryck för exakt de tankar och åsikter som speglar min syn på Svenska Kyrkan av idag. Istället för att värna om de kristna värdena och missionera om den kristna tron, så har Svenska Kyrkan blivit en slags politiskt korrekt mångkultursinstitution, där det huvudsakliga syftet verkar vara att lyfta fram och försvara andra religioner och trossamfund - i synnerhet de muslimska - samt underminera sig själva. Man verkar helt ha glömt bort att arbeta för spridandet av de kristna evangelierna och att förespråka ett samhälle som bygger på kristna värden och traditioner. Och orsakerna till detta är enkla att se: feghet i kombination med politiska vänstervärderingar bland präster och styrande. Man vågar helt enkelt inte stå upp för kristendomen längre, för i dagens Sverige är inte det politiskt korrekt, till skillnad från att vurma för islam/mångkultur. Svenska Kyrkan handlar inte längre om kristendom och om att sprida den kristna läran. Den har istället kommit att bli en politisk plattform där vänsterorienterade politiska värden och åsikter är normgivande. Religionsaspekten av Svenska Kyrkans verksamhet verkar numera enbart ses som något sekundärt.
Jacob Hjort
Det blir uppenbart hur obehaglig situationen är och har varit i svk. Samma Hammar får trots sin mycket tveksamma helighet dra i spakarna när dopsynen i svk skall "förnyas". Man kan tro att biskop och domkapitel skall vara resonliga och avvisa grumliga anklagelser och misstänkliggöranden. Då tar man dock miste. Det sägs gång efter annan, liberalteologer står inte vid sidan av. Det är inte allas biskop eller står upp för det allmänna. De väljer sida. De goda palestinierna mot de onda israelerna, de goda feministteologerna mot de onda kvinnoprästmotståndarna, de goda socialisterna mot de onda borgarna. Sedan kan man måla upp sig som maktlös och lätt undrande. Kulturmarxismens mönster, som de beskrevs nu senast av Bengt Ohlsson i DN, går igen. Situationen som sådan har man, med selektiv rekrytering och befordran, själv satt sig i. Kristna ideal har varit satta på undantag länge och det är svårt att se vad som skulle kunna få kursen att vända. Vad som synes viktigt är att vänta med alla doktrinförändringar tills dess att vi fått rätsida på kyrkan.
Michelle
Härligt Helena Edlund, alltid bra med folk som vågar framföra sina åsikter. Personligen hade jag gärna gått i kyrkan, men undviker det då jag tycker att det är för mycket daltande med andra religioner och dess anhängare. Precis som i resten av samhället. Daltande med bland annat en religion som hånar kristendomen har jag inte tid med, nej hellre sitter jag och skäms över bristen på stolthet. När jag fått mitt barn som jag bär på hoppas jag kunna gå till kyrkan ibland, men inget som kostar pengar, för intrycket man får av kyrkor i sig är att dem förgör sig själva. Jag tycker att man måste stå upp för kristendomen och våra högtider i vårt land, men stolthet är svårt att finna i vårt land och då främst pga politiker som verkar vilja köra över och krossa den uns av stolthet som kan finnas i vår svenska själ...
Axel W Karlsson
Jag tvivlar på att Annika Borg låter sig tystas oavsett vad Domkapitlet säger.. Det skulle förvåna om hon blir prickad. I ett samfund som hyllar evangelisk frihet att dra egna konsekvenser av tron samt att frittt tänka och tycka kan man knappast pricka en präst för icke PK-åsikter. Om det är klokt och lämpligt att ge sig på en judisk och muslimsk tradition är en annan fråga. Hur dessa grupper vill ha det med omskärelsen är en sak för de närmast berörda, inte för utomstående, staten, sekularisterna eller feministiska reformatissor: “Rör inte min P”.
min-klon
Kristi Kyrkas uppgift är att lyda värdsliga lagar i världsliga frågor. I andliga frågor lyder man Herren. Kyrkan bryter redan sin uppgift med att sporra muslimerna mot deras undergång i den satanistiska ideologin islams namn, och Kyrkan gör därmed djävulens tjänst till muslimer. Jesus dom över Svenska Kyrkan är solklar. Men så är profeterat om också vilket monster Kyrkan kommer bli. Kyrkan finns inte inom kyrkans väggar utan inom äkta Kristna. En äkta präst skulle låta sig hellre bli hånad och utsatt för att vara lojal mot Herren och därmed mot medmänniskor, än att svika Herren. Åtminstone skall man inte sporra alls alls synder som ex. homosexualitet, man skall bedja för dem och vara ärlig för dem så att det själva får hjälp att bli botade. Herren är den som kan förlåta dem som anstränger sig. Det ser den kristna Herren upp till. Inom islam så skall muslimerna själva straffa å det grövsta olika slags syndare medan inom Kristendom så förlåter man mest och låter var och en få stå till doms inför Herren.
min-klon
Reinfeldt o company sviker alla. Dom sviker sitt folk och dom sviker Herren. Sådana pajaser är dom ynkligaste varelserna hos mänskligheten, och Svenska Kyrkan är också ägd av detta ynkedom. Men det förvånar inte med 600 präster inom Svenska kyrkan som är frimurare också. Naturligtvis kunde inte frimurarna lämna alla ståtliga byggnader i fred för äkta Kristi tro att utövas.
min-klon
Herrens verk gjordes inte för människor att låta någon tid att förändra dess budskap till oigenkännlighet. Den och dem som gör och gjort det har inte varit i Herrens tjänst. Men det har aldrig gott att förändra Herrens verk även om Kyrkan andligt spårat ur. Budskapet är kvar, sanningen är kvar. Insatta Kristna har klart för sig att ju fler århundraden gott desto större blir motståndet. Kyrkan blev den självklara palast för girigheten, lömskheten och ondskan själv att verka ifrån mot Herren själv. Alla har inte blivit blinda.
Staffan Sundqvist
Hycklare! Ni censurerar inlägg! SKÄMS!
min-klon
Du var mig en pärla du Helena Hedlund. Läste också ditt - http://www.kyrkanstidning.se/debatt/kyrkans-identitet-offras-pa-korrekthetens-altare Vem är jag att önska någon Herrens kärlek, så klen troende som jag är och syndare, men jag önskar Dig Herrens kärlek. Herren har sagt till oss att han ser till de sina som låter sig lämna sitt hjärta o själ förstånd i Herrens händer. Må Herren välsigna oss alla mot syndaren i oss och mot ondskan runt omkring oss. att bli starka för Herren och för varandra. Må Herren rädda Svenska folket från en kyrka och politik som valt att tjäna ondo.
min-klon
Förlåt. Helena Edlund Heter du.