Kyrkomötet ansvarar för den slutgiltiga bedömningen

Esbjörn Hagberg ordförande i revisionsgruppen

REPLIK. Tomas Appelqvist kan vara trygg med att det inte fanns någon synpunkt som inte noterats. Däremot finns givetvis åsikter om de val som till sist gjordes var de bästa, skriver Esbjörn Hagberg.

I Kyrkans Tidning nummer 45/17 uttrycker Tomas Appelqvist kritiska synpunkter på mycket av det som berör förslaget till kyrkohandbok. Han kritiserar bland annat processen, biskopsmötets roll, läronämndens yttrande och enskilda personer.

Som ordförande i revisionsgruppen för kyrkohandboken kan jag bara yttra mig över det som berör slutfasen av det arbete som ledde fram till det förslag som överlämnades till kyrkostyrelsen.

Appelqvist hävdar att den sammanställning och bearbetning av remissvaren som gjordes och låg till grund för slutrevisionen är gravt missvisande. Likaså påstår han att statistiken inte tagit hänsyn till de fritextsvar som inkommit. Han drar därav slutsatsen att det är ett uttryck för dysfunktionella arbetsformer. Men Appelqvists beskrivning stämmer inte med verkligheten.

I den enkät som skickades ut till församlingarna fanns det dels färdigformulerade svarsalternativ att ta ställning till dels möjlighet att skriva fritextsvar. Utöver detta stora material som besvarades av församlingarna inkom också ett inte ringa antal spontanremisser. Allt material som inkom lästes och bearbetades av kyrkokansliets experter, liksom externa läsare och experter, utifrån vetenskaplig metod och fanns därefter redovisat i remissammanställningen.

Utifrån givna direktiv kom materialet att vara grunden för den bearbetning av handboksförslaget som gjordes av revisionsgruppen. I detta arbete beaktades dels de statistiska sammanställningarna, dels gjordes djupdykningar både i det som skrivits i enkäternas fritextdel och de spontanremisser som inkommit. Det fanns åtskilliga synpunkter som framkom både i fritextdel och spontansvar.

Somliga kunde vara direkt motstridiga. Där fanns dock ett antal påpekanden och förslag som kom att påverka det slutgiltiga förslaget.

Tomas Appelqvist kan därför vara trygg med att det inte fanns någon synpunkt som inte noterats.

Däremot finns givetvis åsikter om de val som till sist gjordes var de bästa. Det är nu kyrkomötet som har ansvar för att göra denna slutgiltiga bedömning.

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Esbjörn Hagberg, ordförande i revisionsgruppen
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Växjö stift
Stockholms stift
Stockholms stift

Kantor

Härnösands stift
Härnösands stift

Diakon

Härnösands stift
Härnösands stift