Låt oss stödja tolkningskampen

<b>I EGEN SAK</b>  Det finns en otäck tendens inom kristen diskurs i Sverige att förbehållslöst kritisera islam.

De som söker vänskap och byggande av broar får snarare ris än ros. Islam, liksom kristen tro över världen, har en mångfald problem i förhållande till bland andra homosexuella och kvinnor. De länder som har dödsstraff för homosexuella handlingar återfinns i regel inom en islamsk kontext. Ändå vill jag tro att de kvinnor och män inom islam som söker en frihetsväg för sig själva och sina vänner ska kunna göra det som muslimskt troende. Jag kommer här att ge några exempel som kan stödja en sådan linje.

När FN:s kvinnoårtionde firades i Beijing 1995 var en av talarna Riffat Hassan, en pakistanskfödd muslim som arbetar som teolog i USA. Jag minns hur hon hävdade att världens kanske en miljard muslimer och dess många kvinnor måste söka frigörelse inom islam, och inte genom att lämna islam. Riffat Hassan gick igenom alla de ställen i Koranen som uttrycker jämställdhet mellan kvinnor och män. Fler än tjugo, om jag minns rätt.
Riffat Hassan menade att vi måste börja bruka texternas potential gentemot de kulturella värderingar som låser mera öppna texter i en arkaisk tolkning av att alltid vara mot kvinnor och jämställdhet. Det är här jag anser att argumentationslinjen som förbehållslöst annangör islam är så tragisk. Den riskerar att låsa fast antikverade tolkningar i stället för att stödja dem som vill tolka med luft och ljus.

Det lilla antal imamer som är öppet homosexuella och som lever i samhällen med skydd för deras rättigheter har påbörjat ett viktigt tolkningsarbete för att öppna upp motståndet mot samkönad kärlek. En väg att gå är att säga att varken Bibeln eller Koranen känner till någonting av det som vi menar med samkönad kärlek. Det var först mot slutet av 1800-talet som begreppet homosexualitet formades och som människor började förstå att det inte handlade om heterosexuella människors udda utsvävningar utan om något djupt förbundet med en persons sätt att vara i världen. En annan väg är att med hjälp av ny forskning dekonstruera de texter som ännu används för att förtrycka homosexuella, till exempel berättelserna om Lot, Sodom och Gomorra. För oss alla gäller – låt oss stödja tolkningskampen för frihet inom islam, inte låsa den!

Anna Karin Hammar

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
2265

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Uppsala stift
Göteborgs stift
Luleå stift
Uppsala stift
Stockholms stift