Miljonkostnader för HBT-certifiering

Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den låter RFSL stå för Svenska kyrkans HBT-certifiering, en satsning som kostar miljontals kronor, skriver Rune Imberg och Bengt Holmberg.

Enligt en debattartikel i Kyrkans Tidning av biskop emeritus Biörn Fjärstedt befinner sig Svenska kyrkan nu i "fritt fall". Enligt Fjärstedt vet "alla" att detta är läget. Men om någon skulle frågasätta hans påstående, räcker det med att studera vad som skedde i kyrkomötet samma dag som debattinlägget publicerades, torsdagen den 21 nov 2013.

Den dagen beslöt kyrkomötet att bifalla kyrkomötesmotionen 2013:54. Det  innebär att "kyrkostyrelsen ska uppmuntra stiften att genomföra HBT-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser" (https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1065109&ptid=863186). Enligt uppgift i  tidningen Världen idag röstade 153 ledamöter för, 76 emot och 8 avstod.

Detta beslut är inte bara dåligt. Det är katastrofalt, andligt och teologiskt.

1. Till att börja med är beslutet ekonomiskt oansvarigt. Enligt RFSL:s egna prisuppgifter brukar en heldags "undervisning" (6 - 8 timmar) kosta 20 000 kr  och att ΗΒΤ-certifiera en arbetsplats med ca 25 anställda uppges kosta ca 100 000 (http://www.rfsl.se/?p=5806). För att få HBT-certifieringen åtar sig beställaren att under ”utbildnings"-tiden genomföra studier och åtgärdsprogram och sätta av en hel del arbetstid med alla anställda – allt för att man ska lära sig att behandla alla slags människor hänsynsfullt. Certifieringen gäller i tre år, varefter den ska genomföras igen. För Svenska kyrkan, med gissningsvis ca 25 000 anställda, kommer kalaset att kosta runt 100 miljoner kronor. RFSL:s kassörer kommer att skratta hela vägen till banken!

2. Ännu allvarligare är dock beslutets konsekvenser. Om man granskar RFSL:s hemsidor på internet hittar man inget som antyder en traditionell kristen äktenskapsförståelse eller handlar om sexuell trohet inom äktenskapet. I stället menar RFSL Ungdom:

Så länge det finns en ”bra-känsla” i kroppen kan det inte vara dåligt eller fel, oavsett hur många du har sex med, vilka kön de har, hur ni ligger med varandra och om ni är kära i varandra eller inte. (http://sex.rfslungdom.se/sex/bra)

RFSL:s utbildning för HBT-certifiering framställs som inriktad på att öka toleransen för alla sexuella läggningar och praktiker och lära deltagarna att bli mer hänsynsfulla mot avvikande genom att avvisa normer på sexualitetens område. Men det som bäst sammanfattar organisationens ideologi och rådgivning är termen sexuell hedonism – gör vad du vill, hur du vill, när du vill, med vem eller hur många du vill (gärna samtidigt) för att öka din och andras sexuella njutning. Dock gäller detta bara om alla deltagarna är över 15/18 år och deltar frivilligt:

Relationer kan se väldigt olika ut. Vissa har relationer på två eller flera där man bara har känslor och sex med varandra, medan andra väljer att ha en mer öppen praktik gällande sex och förhållanden... Relationer på fler än två kan se lite olika ut beroende på vad de inblandade känner för och kommer överens om. (RFSL-sajten Sexperterna, "Förhållande på två eller fler" resp. "Relationer på två eller flera".)

 

RFSL har ett uttalat intresse för nästan alla tänkbara sexvarianter, inklusive gruppsex, och ger råd om hur man ska kunna praktisera t ex BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Sadism, Masochism) i olika utformningar. Eller som man också uttrycker det: ”Många drömmer om sex, närhet och relationer som går lite utanför det som lärs ut i skolans sex- och samlevnadsundervisning”; http://sexperterna.org/skonare-sex/hardare_tag/?lang=so). Det är därför inte överraskande att man också ger råd om vilka säkerhetsföreskrifter som måste tillämpas för att sexlekarna inte ska leda till dödsfall. Att kyrkomötet vill anlita en sådan organisation är synnerligen anmärkningsvärt.

3. Och värre blir det. Om man analyserar de texter som RFSL lägger ut på nätet upptäcker man snart att organisationen är mycket drogliberal. I själva verket ger RFSL detaljerade råd om hur man bör agera om man använder droger. Då handlar det inte bara om alkohol och poppers, utan om hela batteriet: amfetamin, cannabis, GHB, ecstasy, kokain, LSD, metamfetamin. Att kyrkomötet vill samarbeta med en av Sveriges drogliberalaste rörelser är också märkligt.

4. Kan det bli ännu värre än så? Ja, faktiskt. Av diverse skäl kritiserar RFSL den svenska sexköpslagen. Häpnadsväckande nog framstår organisationen som positiv till prostitution. Detta framgår av dess egen hemsida och genom sajten Röda paraplyet som nyligen lanserades av RFSL Stockholm. Under rubriken "populära ämnen" står inledningsvis:

Sälja sex. Här finns allt du behöver veta för att sälja sex både bekvämare och säkrare. Texterna bygger på intervjuer med personer som sålt sex så det är verkligen på riktigt.

Säkerhetstipsen på Röda paraplyet är inspirerade av bl a Rose Alliance som enligt sin egen hemsida är en "organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige". De råd som RFSL ger på sin sajt Sexperterna (Har du tänkt att köpa sex?, Säljer du sex till andra män?)  är t ex:

Majoriteten av sexköpare vill träffa en sexsäljare som jobbar med försäljning av sexuella tjänster helt frivilligt och inte far illa av det. Här följer några råd om hur man som sexköpare kan undvika att köpa sexuella tjänster av personer som far illa av sin verksamhet... [råd till sexköpare!? Enligt svensk lag är det olagligt och straffbart att köpa sex och att främja sexköp.]

 

Säljer du sex till andra män? Här följer några råd för dig som då och då, ibland eller ofta, säljer sex till män. Sexsäljande väcker många känslor och personer har olika erfarenhet och syn på sexsäljande. Oavsett vilken erfarenhet du har så vänder sig dessa råd till dig som säljer sex. I synnerhet när man säljer sex är säkerhet, sexuell hälsa och säkrare sex viktiga frågor...

 

Ur säkerhetshänseende är det bra om någon vet vart du befinner dig när du säljer sexuella tjänster. Ett tips kan vara att samarbeta med någon annan som också säljer sex och ha en kommunikation om vart ni befinner er och när ni väntas tillbaka. Observera dock att det är olagligt att främja sexköp och detta räknas som koppleri enligt svensk lagstiftning...

 

Ur ett samhällsetiskt perspektiv finns det anledning att ifrågasätta hela RFSL som organisation. Deras "certifiering" är ett skämt, men ack så lukrativt! Det handlar om en lobbyorganisation som leker myndighet, och t o m våra riktiga myndigheter går på bluffen.

Att Svenska kyrkan dragits in i allt detta och uppmuntrar alla församlingar att genomföra HBT-certifiering i RFSL:s regi, dvs. en mycket kostsam och på arbetstid gjord indoktrinering i en helt norm- och moralfri syn på sexualitet, under sken av att utbilda sina anställda till större medmänsklighet är en katastrof. Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den på det sättet sätter bocken till trädgårdsmästare. Kristna som tar Bibelns etik på allvar kan inte ha något som helst förtroende för de kyrkomötesledamöter och biskopar som inte förhindrat detta beslut.

Allvarligt är också sveket mot alla som brottas med sin sexuella läggning och/eller kämpar med sexuell synd. De har blivit förrådda av kyrkoledningen. Vi har en Frälsare som förlåter alla våra synder, men då behöver de bekännas, vilka bud de än må gälla, inte legitimeras. Att försvara dem leder människor djupare in i synden, inte in i förlåtelse och helande.

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
John
@GSn, jag är dig svaret skyldig! Med sitt angrepp har Imberg/Holmberg uppträtt grov illojalt mot det samfund som en gång prästvigde dem. Ingen av dem har varit verksam där sedan länge men utnyttjar ändå flitigt titeln "präst”. Inom SvK är prästvigningen sedan reformationen inte längre något sakrament. Den ska i stället betraktas som en tilldelning av en yrkestitel, en högtidlig "välkommen-till-ditt-nya-jobb-ceremoni", varken mer eller mindre. SvK sprider dock gärna vrångbilden att dem som den "prästviger" blir "präster" dygnet runt och livet ut. Men - detta är den katolska synen på prästvigningen, definitivt inte den protestantiska kyrkans som Imberg/Holmberg gav sina trohetslöften en gång. Här finns således två skilda begrepp om vad "präst" innebär, primo: given av Gud genom prästvigningens sakramentet eller secundo: given av staten/statskyrkan som yrkestitel, en samhällsuppgift med konfessionell prägel. Det är den senare som I&H åtnjutit. Av detta följer att den som inte längre har en anställning inom SvK inte ska fortsätta begagna sig av titeln. Denna syn tillämpas idag av många yngre som ser på SvK-prästyrket som att de "jobbar som präster". De har helt rätt!
Sven Andersson
Nu vet vi var vi har "John". Ingen helighet eller tal om välsignelse vid prästvigningen. Hur är det vid nattvarden? Bara förfriskning? Dopet?
NN
@John. Det är ju knappast Imberg och Holmberg som har uppträtt illojalt mot Svenska kyrkan, de är trogna det som de lovade bär de prästvigdes. Det är ju snarare Svenska kyrkan som uppträder illojalt mot sin bekännelse. Om vi ska vara ärliga, vilket jag tror är bra. Din syn på prästämbetet behöver korrigeras, Svenska kyrkans bekännelse och kyrkoordning lär något annat än det du förfäktar, om vi ska vara ärliga... Att prästämbetet inte är ett sakrament betyder ju inte att frågan är upp till politikerna att bestämma, Augustana har något att säga i frågan. @Carina. Med tanke på vad som står i betänkandet är det falskt att hävda att RFSL inte är i åtanke!
GSn
John, 8 april kl17:27. 1. Du skriver att Imberg/Holmberg uppträtt grovt illojalt mot det samfund som en gång prästvigt dem. På vilket sätt? Menar du genom att de lyft fram mångas tvivel om huruvida det som skett och sker inom kyrkan ifråga om "homofrågan" är förenligt med Guds ord? Var finns förbud att, som Bibeln säger, lyda Gud mer än människor??. 2. "Utnyttjar ändå fllitigt titeln präst" Ja, det gör de och alla andra präster enligt apostolisk sedvänja och och som en följd av att de VIGTS till denna tjänst - i just Svenska Kyrkan! Detta är den stora skillnaden mellan Svenska Kyrkans präster och andra statliga yrkestitlar. Vilket gäller också efter såväl reformation som skiljande från staten. Dessutom, precis som vigning till äktenskap, är en prästvigning avsedd att gälla livet ut. En konsekvens av detta är att många pensionerade präster kan rycka in och rädda gudstjänstlivet när ord präst är sjuk eller på semester. 3. Den syn som du säger tillämpas av många yngre präster tyder i så fall tyvärr på att dessa inte fått tillräcklig undervisning om vad de är med om i sin prästvigning. Och om det är så, ja, då är det verkligt illa ställt i vår arma kyrka! Allt gott!
Jonathan
"Av detta följer att den som inte längre har en anställning inom SvK inte ska fortsätta begagna sig av titeln." Vad bra John att du tar upp detta! Då borde vi alltså inom kort kunna se fram emot att inte längre behöva få del av KG Hammars små "traktater" utifrån anspråket på ärkebiskop emeritus.
Allan Karlsson
Är du vigd till präst en gång så är du alltid präst om du inte gör någon tabbe och blir avkragad. Det är nästan lika för mig, född in i lantbruket, alltid Lantbrukare hela livet. Tabbarna där gör ingen avkragning, felen och smällarna får jag ta. Har inte hört om Rune och Bengt angående avkragning?? Du vet som känner den bättre?? Jag tror att de skriver precis som det är och hur de känner om kyrkan och dess väg, vad tror du och skäll inte på dem. Tillägg: Lita på din Gud han är nära-----
John
Det är riktigt att SvK genom åren ändrat synsätt i flera frågor vilket i en del fall lett till stora slitningar inom samfundet. Oavsett var man står i en enskild fråga är det nödvändigt att inse att det är den aktuella synen som har tolkningsföreträde. Denna syn har inte uppkommit över en natt utan är en följd av många och långa diskussioner som lett fram till ett majoritetsbeslut. Om man som minoritet inte kan acceptera detta bör man överväga att gå vidare och ev. forma något eget. Missionsprovinsen och Lutherska bekännelsekyrkan är två exempel, Församlingsfakulteten i Göteborg, där Rune Imberg är verksam, ett liknande. Det faktum att Imberg/Holmberg trots allt valt att stanna kvar inom SvK medför därmed att de, genom att publicera detta lögnaktiga inlägg, uppträtt grovt illojalt. SvK:s syn i många frågor är de facto en annan idag och det måste man acceptera om man vill tillhöra eller verka i den - inte föra gerillakrig. Om det rätt förmätna rådet "att lyda Gud mer än människor" är tillämpbart i denna fråga är en helt annan diskussion. Om man med det dock vill rättfärdiga förföljelse och brännmärkning av homosexuella är jag rädd att man är mycket farligt ute.
medlem
@John. Din positivistiska syn på sanningsfrågor i teologin är djupt kyrklig och helt främmande för kyrkans sätt att hantera teologiska frågor. Det passar dig just nu, det passa inte lika bra i diktaturer...
medlem
Det blev visst fel "djupt okyrklig" ska det vara (autokorrigeringar är ett gissel)
Jakob Fjellander
@John 1/ Du har helt rätt i att Svenska kyrkan tagit tydlig ställning i fråga om homosexualitet etc. Kan man inte acceptera det ska/bör/kan man söka sig någon annanstans, vi har faktiskt sedan 1/1 1952 full frihet att tillhöra eller inte tillhöra valfritt religiöst samfund. Själv tillhör jag en luthersk frikyrka (och inte SvK). 2/ Samtidigt är det faktiskt så Imberg och Holmberg får anse vad de vill i sakfrågan. Det är deras rätt. De har inte på något vis varit illojala. Du får tycka att de har fel, men till och med präster får faktiskt tro nästan vad de vill i SvK så länge de fullgör sina tjänsteåligganden. Präster som till exempel _tjänstgjort_ i Missionsprovinsen har avkragats, men präster får (nästan) tro vad de vill. Och de som tror annorlunda än du förföljer inte dig och dina fränder bara för att de intar en annan ståndpunkt. Var lugn, John! Så länge Holmberg/Imberg står kvar i Svenska kyrkan accepterar de genom detta sitt handlande Svenska kyrkans ordning och lära (pluralismen). Men lika fel som att vilja göra SvK till en luthersk bekännelsekyrka är det att vilja göra den till en HBTQ-bekännelsekyrka.