Miljonkostnader för HBT-certifiering

Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den låter RFSL stå för Svenska kyrkans HBT-certifiering, en satsning som kostar miljontals kronor, skriver Rune Imberg och Bengt Holmberg.

Enligt en debattartikel i Kyrkans Tidning av biskop emeritus Biörn Fjärstedt befinner sig Svenska kyrkan nu i "fritt fall". Enligt Fjärstedt vet "alla" att detta är läget. Men om någon skulle frågasätta hans påstående, räcker det med att studera vad som skedde i kyrkomötet samma dag som debattinlägget publicerades, torsdagen den 21 nov 2013.

Den dagen beslöt kyrkomötet att bifalla kyrkomötesmotionen 2013:54. Det  innebär att "kyrkostyrelsen ska uppmuntra stiften att genomföra HBT-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser" (https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1065109&ptid=863186). Enligt uppgift i  tidningen Världen idag röstade 153 ledamöter för, 76 emot och 8 avstod.

Detta beslut är inte bara dåligt. Det är katastrofalt, andligt och teologiskt.

1. Till att börja med är beslutet ekonomiskt oansvarigt. Enligt RFSL:s egna prisuppgifter brukar en heldags "undervisning" (6 - 8 timmar) kosta 20 000 kr  och att ΗΒΤ-certifiera en arbetsplats med ca 25 anställda uppges kosta ca 100 000 (http://www.rfsl.se/?p=5806). För att få HBT-certifieringen åtar sig beställaren att under ”utbildnings"-tiden genomföra studier och åtgärdsprogram och sätta av en hel del arbetstid med alla anställda – allt för att man ska lära sig att behandla alla slags människor hänsynsfullt. Certifieringen gäller i tre år, varefter den ska genomföras igen. För Svenska kyrkan, med gissningsvis ca 25 000 anställda, kommer kalaset att kosta runt 100 miljoner kronor. RFSL:s kassörer kommer att skratta hela vägen till banken!

2. Ännu allvarligare är dock beslutets konsekvenser. Om man granskar RFSL:s hemsidor på internet hittar man inget som antyder en traditionell kristen äktenskapsförståelse eller handlar om sexuell trohet inom äktenskapet. I stället menar RFSL Ungdom:

Så länge det finns en ”bra-känsla” i kroppen kan det inte vara dåligt eller fel, oavsett hur många du har sex med, vilka kön de har, hur ni ligger med varandra och om ni är kära i varandra eller inte. (http://sex.rfslungdom.se/sex/bra)

RFSL:s utbildning för HBT-certifiering framställs som inriktad på att öka toleransen för alla sexuella läggningar och praktiker och lära deltagarna att bli mer hänsynsfulla mot avvikande genom att avvisa normer på sexualitetens område. Men det som bäst sammanfattar organisationens ideologi och rådgivning är termen sexuell hedonism – gör vad du vill, hur du vill, när du vill, med vem eller hur många du vill (gärna samtidigt) för att öka din och andras sexuella njutning. Dock gäller detta bara om alla deltagarna är över 15/18 år och deltar frivilligt:

Relationer kan se väldigt olika ut. Vissa har relationer på två eller flera där man bara har känslor och sex med varandra, medan andra väljer att ha en mer öppen praktik gällande sex och förhållanden... Relationer på fler än två kan se lite olika ut beroende på vad de inblandade känner för och kommer överens om. (RFSL-sajten Sexperterna, "Förhållande på två eller fler" resp. "Relationer på två eller flera".)

 

RFSL har ett uttalat intresse för nästan alla tänkbara sexvarianter, inklusive gruppsex, och ger råd om hur man ska kunna praktisera t ex BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Sadism, Masochism) i olika utformningar. Eller som man också uttrycker det: ”Många drömmer om sex, närhet och relationer som går lite utanför det som lärs ut i skolans sex- och samlevnadsundervisning”; http://sexperterna.org/skonare-sex/hardare_tag/?lang=so). Det är därför inte överraskande att man också ger råd om vilka säkerhetsföreskrifter som måste tillämpas för att sexlekarna inte ska leda till dödsfall. Att kyrkomötet vill anlita en sådan organisation är synnerligen anmärkningsvärt.

3. Och värre blir det. Om man analyserar de texter som RFSL lägger ut på nätet upptäcker man snart att organisationen är mycket drogliberal. I själva verket ger RFSL detaljerade råd om hur man bör agera om man använder droger. Då handlar det inte bara om alkohol och poppers, utan om hela batteriet: amfetamin, cannabis, GHB, ecstasy, kokain, LSD, metamfetamin. Att kyrkomötet vill samarbeta med en av Sveriges drogliberalaste rörelser är också märkligt.

4. Kan det bli ännu värre än så? Ja, faktiskt. Av diverse skäl kritiserar RFSL den svenska sexköpslagen. Häpnadsväckande nog framstår organisationen som positiv till prostitution. Detta framgår av dess egen hemsida och genom sajten Röda paraplyet som nyligen lanserades av RFSL Stockholm. Under rubriken "populära ämnen" står inledningsvis:

Sälja sex. Här finns allt du behöver veta för att sälja sex både bekvämare och säkrare. Texterna bygger på intervjuer med personer som sålt sex så det är verkligen på riktigt.

Säkerhetstipsen på Röda paraplyet är inspirerade av bl a Rose Alliance som enligt sin egen hemsida är en "organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige". De råd som RFSL ger på sin sajt Sexperterna (Har du tänkt att köpa sex?, Säljer du sex till andra män?)  är t ex:

Majoriteten av sexköpare vill träffa en sexsäljare som jobbar med försäljning av sexuella tjänster helt frivilligt och inte far illa av det. Här följer några råd om hur man som sexköpare kan undvika att köpa sexuella tjänster av personer som far illa av sin verksamhet... [råd till sexköpare!? Enligt svensk lag är det olagligt och straffbart att köpa sex och att främja sexköp.]

 

Säljer du sex till andra män? Här följer några råd för dig som då och då, ibland eller ofta, säljer sex till män. Sexsäljande väcker många känslor och personer har olika erfarenhet och syn på sexsäljande. Oavsett vilken erfarenhet du har så vänder sig dessa råd till dig som säljer sex. I synnerhet när man säljer sex är säkerhet, sexuell hälsa och säkrare sex viktiga frågor...

 

Ur säkerhetshänseende är det bra om någon vet vart du befinner dig när du säljer sexuella tjänster. Ett tips kan vara att samarbeta med någon annan som också säljer sex och ha en kommunikation om vart ni befinner er och när ni väntas tillbaka. Observera dock att det är olagligt att främja sexköp och detta räknas som koppleri enligt svensk lagstiftning...

 

Ur ett samhällsetiskt perspektiv finns det anledning att ifrågasätta hela RFSL som organisation. Deras "certifiering" är ett skämt, men ack så lukrativt! Det handlar om en lobbyorganisation som leker myndighet, och t o m våra riktiga myndigheter går på bluffen.

Att Svenska kyrkan dragits in i allt detta och uppmuntrar alla församlingar att genomföra HBT-certifiering i RFSL:s regi, dvs. en mycket kostsam och på arbetstid gjord indoktrinering i en helt norm- och moralfri syn på sexualitet, under sken av att utbilda sina anställda till större medmänsklighet är en katastrof. Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den på det sättet sätter bocken till trädgårdsmästare. Kristna som tar Bibelns etik på allvar kan inte ha något som helst förtroende för de kyrkomötesledamöter och biskopar som inte förhindrat detta beslut.

Allvarligt är också sveket mot alla som brottas med sin sexuella läggning och/eller kämpar med sexuell synd. De har blivit förrådda av kyrkoledningen. Vi har en Frälsare som förlåter alla våra synder, men då behöver de bekännas, vilka bud de än må gälla, inte legitimeras. Att försvara dem leder människor djupare in i synden, inte in i förlåtelse och helande.

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Sven Andersson
"John" erkänn om du är kyrkligt engagerad på ngt sätt eller representant för humanisterna eller annan organisation!
GE
Anders Sterzel: Föga förvånande avänder du dig av två fula debattknep i ditt inlägg om Katolska Kyekan För det första bygger du en "straw man", dvs något som debatten inte handlar om, och argumenterar mot den För det andra så skapar du en "guilt by association", vilket är moraliskt förkastligt. Men jag är inte förvånad över att sådant kommer från en välbetald tjänsteman i en organisation som tappat den teologiska och moraliska kompassen!
Anders
Sven Andersson: humanist är hen nog knappast. Humanisterna gillar inte personer som John. De vill ha den nykonservativa, homofientliga typen som kan vara en slagpåse för dem. Så att de kan säga: "titta vad intoleranta kristna är". Om någon här kan misstänkliggöras för att vara humanistiska agenter är det vissa nykonservativa här som går humanisterna till mötes.
Erik
Denna artikel och kommentarerna som följer innehåller så många faktafel, åsiktsyttringar som har sin grund i att värdera människor olika och ren och skär okunskap att jag vet inte var jag ska börja för att bemöta... Men jag gör ett försök: Processutbildningen med namnet "Hbt-certifiering" utförs av RFSL och genomförs av en arbetsplats under ca ett års tid. Den baseras på forskning från bl a av Folkhälsomyndigheten och Ungdomsstyrelsen och omfattar både heldags och halvdagars seminarier, flera möten med en särskild hbt-grupp på arbetsplatsen, genomgång av dokument, blanketter och annat material så att det är respektfullt och inkluderande. För en sådan gedihen utbildning är 100 000 skr inte mycket. Hur varje församling väljer att utbilda sig i frågor kring sexualitet och normativitet och hur dessa påverkar alla människor och vår hälsa kan vara upp till dem men nog kan vi enas om att det vore bra med reflekterande och utbildning kring dessa frågor så att vi kan behandla alla människor som söker sig till Sv K kompetent och respektfullt? RFSL tjänar inte någon hacka på utbildningarna. De går rakt in i att finansiera alla kunniga föreläsare, deras resor och andra omkostnader.
Erik
Vad gäller RFSL är det ett förbund som arbetar för alla människors rättigheter att vara sig själva. Frihet från förtryck pga sexuell läggning eller könsidentitet. Ett förbund som syftar till att hjälpa och stötta människor utifrån sina egna behov och önskemål. Oavsett om det handlar om kunskap kring säkrare sex eller drogers skadeverkningar ska budskapen vara fria från moraliserande eller fördömanden. Det handlar inte om propaganda eller att förespråka något visst beteende. Det handlar om att möta människor där de befinner sig. Om man tänker efter så är det mycket likt det som jag tycker Sv K borde eftersträva.
medlem
@Erik. Du verkar hävda att RFSL är värdeneutralt. Det är inte sant och det bör inte heller Svenska kyrkan vara. Svenska kyrkan förvaltar en god och djup etisk tradition med rötterna långt bak i tiden. Att "neutralt" upplysa ungdomar om hur man bör ta droger vid sex eller hur man "bör" sälja sex är inte neutralt. Det är ett sätt att vägleda människor. RFSL uppträder närmast som en myndighet, trots att det är en intresseorganisation. Svenska kyrkans intressen borde enligt kyrkoordningen knappast sammanfalla med det som RFSL driver enligt sin egen hemsida. Det vore också klädsamt om du stället för att bara påstå att det finns faktafel, kunde peka på några av dem. Som om RFSL omkostnader och intäkter inte gynnar rörelsen?
MS
För den som önskar en riktig kyrka i Sverige har jag ett tips: www.missionsprovinsen.se
Erik
Jag tyckte jag var ganska tydlig i att beskriva både hbt-certifieringen och RFSL och på det viset bemöta de felaktigheter jag tycker finns i artikeln. Jag kan välja ytterligare ett exempel - RFSL utmålas som drogliberalt. Visa gärna i vilka texter en kan hitta detta? Tvärtom hittar jag på http://www.rfsl.se/?p=4257&aid=12664 en text om en rapport RFSL just tagit fram på uppdrag av dåvarande Folkhälsoinstitutet som handlar om alkohol och andra drogers skadeverkningar. Slutsatsen lyder "RFSL hoppas att studien om hbt-kvinnors alkoholvanor kan bidra till att beslutsfattare och myndigheter i framtiden uppmärksammar de särskilda utmaningar som finns på området och agerar därefter. Kritik har flera gånger framförts att ingen myndighet eller nationell aktör idag axlar ansvaret för de utmaningar som finns inom hbt-gruppen när det gäller psykisk ohälsa, alkohol- och drogkonsumtion."
Anders
Erik: tack för att du reder ut de nykonservativas propaganda.
Erik
Jag tar och korrigerar några felaktigheter till när jag ändå är igång. 1: I artikeln påstås det att RFSL är positivt till prostitution. 2: I "medlems" inlägg här ovan påstås det att a) RFSL neutralt upplyser ungdomar hur man "bör" sälja sex, samt b) RFSL uppträder i det närmaste som en myndighet. Inget av detta stämmer. RFSL får ibland uppdrag att kommentera eller inkomma med remissyttranden i vissa frågor. Ett sådant berör just den komplexa frågeställningen om försäljning och köp av sexuella tjänster. Denna kan ni hitta här:http://app.rfsl.se/apa/19/public_files/ry_101025_kop_av_sexuell_tjanst.pdf