Miljonkostnader för HBT-certifiering

Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den låter RFSL stå för Svenska kyrkans HBT-certifiering, en satsning som kostar miljontals kronor, skriver Rune Imberg och Bengt Holmberg.

Enligt en debattartikel i Kyrkans Tidning av biskop emeritus Biörn Fjärstedt befinner sig Svenska kyrkan nu i "fritt fall". Enligt Fjärstedt vet "alla" att detta är läget. Men om någon skulle frågasätta hans påstående, räcker det med att studera vad som skedde i kyrkomötet samma dag som debattinlägget publicerades, torsdagen den 21 nov 2013.

Den dagen beslöt kyrkomötet att bifalla kyrkomötesmotionen 2013:54. Det  innebär att "kyrkostyrelsen ska uppmuntra stiften att genomföra HBT-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser" (https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1065109&ptid=863186). Enligt uppgift i  tidningen Världen idag röstade 153 ledamöter för, 76 emot och 8 avstod.

Detta beslut är inte bara dåligt. Det är katastrofalt, andligt och teologiskt.

1. Till att börja med är beslutet ekonomiskt oansvarigt. Enligt RFSL:s egna prisuppgifter brukar en heldags "undervisning" (6 - 8 timmar) kosta 20 000 kr  och att ΗΒΤ-certifiera en arbetsplats med ca 25 anställda uppges kosta ca 100 000 (http://www.rfsl.se/?p=5806). För att få HBT-certifieringen åtar sig beställaren att under ”utbildnings"-tiden genomföra studier och åtgärdsprogram och sätta av en hel del arbetstid med alla anställda – allt för att man ska lära sig att behandla alla slags människor hänsynsfullt. Certifieringen gäller i tre år, varefter den ska genomföras igen. För Svenska kyrkan, med gissningsvis ca 25 000 anställda, kommer kalaset att kosta runt 100 miljoner kronor. RFSL:s kassörer kommer att skratta hela vägen till banken!

2. Ännu allvarligare är dock beslutets konsekvenser. Om man granskar RFSL:s hemsidor på internet hittar man inget som antyder en traditionell kristen äktenskapsförståelse eller handlar om sexuell trohet inom äktenskapet. I stället menar RFSL Ungdom:

Så länge det finns en ”bra-känsla” i kroppen kan det inte vara dåligt eller fel, oavsett hur många du har sex med, vilka kön de har, hur ni ligger med varandra och om ni är kära i varandra eller inte. (http://sex.rfslungdom.se/sex/bra)

RFSL:s utbildning för HBT-certifiering framställs som inriktad på att öka toleransen för alla sexuella läggningar och praktiker och lära deltagarna att bli mer hänsynsfulla mot avvikande genom att avvisa normer på sexualitetens område. Men det som bäst sammanfattar organisationens ideologi och rådgivning är termen sexuell hedonism – gör vad du vill, hur du vill, när du vill, med vem eller hur många du vill (gärna samtidigt) för att öka din och andras sexuella njutning. Dock gäller detta bara om alla deltagarna är över 15/18 år och deltar frivilligt:

Relationer kan se väldigt olika ut. Vissa har relationer på två eller flera där man bara har känslor och sex med varandra, medan andra väljer att ha en mer öppen praktik gällande sex och förhållanden... Relationer på fler än två kan se lite olika ut beroende på vad de inblandade känner för och kommer överens om. (RFSL-sajten Sexperterna, "Förhållande på två eller fler" resp. "Relationer på två eller flera".)

 

RFSL har ett uttalat intresse för nästan alla tänkbara sexvarianter, inklusive gruppsex, och ger råd om hur man ska kunna praktisera t ex BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Sadism, Masochism) i olika utformningar. Eller som man också uttrycker det: ”Många drömmer om sex, närhet och relationer som går lite utanför det som lärs ut i skolans sex- och samlevnadsundervisning”; http://sexperterna.org/skonare-sex/hardare_tag/?lang=so). Det är därför inte överraskande att man också ger råd om vilka säkerhetsföreskrifter som måste tillämpas för att sexlekarna inte ska leda till dödsfall. Att kyrkomötet vill anlita en sådan organisation är synnerligen anmärkningsvärt.

3. Och värre blir det. Om man analyserar de texter som RFSL lägger ut på nätet upptäcker man snart att organisationen är mycket drogliberal. I själva verket ger RFSL detaljerade råd om hur man bör agera om man använder droger. Då handlar det inte bara om alkohol och poppers, utan om hela batteriet: amfetamin, cannabis, GHB, ecstasy, kokain, LSD, metamfetamin. Att kyrkomötet vill samarbeta med en av Sveriges drogliberalaste rörelser är också märkligt.

4. Kan det bli ännu värre än så? Ja, faktiskt. Av diverse skäl kritiserar RFSL den svenska sexköpslagen. Häpnadsväckande nog framstår organisationen som positiv till prostitution. Detta framgår av dess egen hemsida och genom sajten Röda paraplyet som nyligen lanserades av RFSL Stockholm. Under rubriken "populära ämnen" står inledningsvis:

Sälja sex. Här finns allt du behöver veta för att sälja sex både bekvämare och säkrare. Texterna bygger på intervjuer med personer som sålt sex så det är verkligen på riktigt.

Säkerhetstipsen på Röda paraplyet är inspirerade av bl a Rose Alliance som enligt sin egen hemsida är en "organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige". De råd som RFSL ger på sin sajt Sexperterna (Har du tänkt att köpa sex?, Säljer du sex till andra män?)  är t ex:

Majoriteten av sexköpare vill träffa en sexsäljare som jobbar med försäljning av sexuella tjänster helt frivilligt och inte far illa av det. Här följer några råd om hur man som sexköpare kan undvika att köpa sexuella tjänster av personer som far illa av sin verksamhet... [råd till sexköpare!? Enligt svensk lag är det olagligt och straffbart att köpa sex och att främja sexköp.]

 

Säljer du sex till andra män? Här följer några råd för dig som då och då, ibland eller ofta, säljer sex till män. Sexsäljande väcker många känslor och personer har olika erfarenhet och syn på sexsäljande. Oavsett vilken erfarenhet du har så vänder sig dessa råd till dig som säljer sex. I synnerhet när man säljer sex är säkerhet, sexuell hälsa och säkrare sex viktiga frågor...

 

Ur säkerhetshänseende är det bra om någon vet vart du befinner dig när du säljer sexuella tjänster. Ett tips kan vara att samarbeta med någon annan som också säljer sex och ha en kommunikation om vart ni befinner er och när ni väntas tillbaka. Observera dock att det är olagligt att främja sexköp och detta räknas som koppleri enligt svensk lagstiftning...

 

Ur ett samhällsetiskt perspektiv finns det anledning att ifrågasätta hela RFSL som organisation. Deras "certifiering" är ett skämt, men ack så lukrativt! Det handlar om en lobbyorganisation som leker myndighet, och t o m våra riktiga myndigheter går på bluffen.

Att Svenska kyrkan dragits in i allt detta och uppmuntrar alla församlingar att genomföra HBT-certifiering i RFSL:s regi, dvs. en mycket kostsam och på arbetstid gjord indoktrinering i en helt norm- och moralfri syn på sexualitet, under sken av att utbilda sina anställda till större medmänsklighet är en katastrof. Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den på det sättet sätter bocken till trädgårdsmästare. Kristna som tar Bibelns etik på allvar kan inte ha något som helst förtroende för de kyrkomötesledamöter och biskopar som inte förhindrat detta beslut.

Allvarligt är också sveket mot alla som brottas med sin sexuella läggning och/eller kämpar med sexuell synd. De har blivit förrådda av kyrkoledningen. Vi har en Frälsare som förlåter alla våra synder, men då behöver de bekännas, vilka bud de än må gälla, inte legitimeras. Att försvara dem leder människor djupare in i synden, inte in i förlåtelse och helande.

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Kaj Östholm
Vad betyder porneia (otukt) i Nya testamentet? Uppslagsverket “Dictionary of Jesus and the Gospels” av Green, McKnight & Marshall (IVP 1992) skriver följande (s 195): “It is clear from its use in the NT and the Septuagint that ´unchastity` or porneia, can refer to a number of unlawful sexual acts. It can refer to incest (1 Cor 5:1; and possibly Acts 15:20, 29; 21:25); adultery (in Jer 3:9 adultery and porneia appear in synonymous parallelism); prostitution (Mt 21:31–32; Lk 15:30; 1 Cor 6:13–18); sexual immorality in general (Mk 7:21–22/Mt 15:19; 1 Cor 6:9–11; 7:2); and even as a metaphor for idolatry (Rev 17:1–5, 15–16). It has been pointed out that porneia cannot be equated with ´adultery` because there is a separate Greek word for adultery—moicheia—and because in Mark 7:21–22/Matthew 15:19; 1 Corinthians 6:9 and Heb 13:4 porneia is distinguished from moicheia. But while there is a distinction between the two words, it is one of specificity. Moicheia is a specific term and means adultery; porneia is a much more inclusive term and means any unlawful sexual act. These terms are not synonyms, but porneia includes moicheia. In other words ´adultery` is a subspecies of ´unchasti
Kaj Östholm
Jesus är tydlig i sin undervisning. Äktenskapet är mellan man och kvinna, och Skaparen har tänkt sig ett livslångt äktenskap I ”Det Gud fogar samman ska människan inte skilja åt”. Jesus är mycket bestämd i att lyfta fram den sexuella troheten. Den som med begärelse ser på någon annans hustru har begått äktenskapsbrott, säger Han i ”Bergspredikan”. Bibeln förbjuder samlevnad utanför äktenskapet, äktenskapet är ett Guds förbund, och det är tydligt definierat vem som är gift eller inte. Sexualiteten hör bara till äktenskapet. Att tala om begreppet ”kärlek” och mena att Vår Herre inte dömer andra former av kärlek är att häda Gud !
Kaj Östholm
1 Tim 1 Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp, till Timoteus..., Nåd, barmhärtighet och frid från Gud, vår Fader, och Kristus Jesus, vår Herre. 3 Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror och befatta sig med myter och ändlösa släktregister. Sådant leder till strider och tjänar inte en gudomlig undervisning i tron. Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro. Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat. De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om. 8 Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran, detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.
Kaj Östholm
Mina vänner, endast Den Helige Ande har tolkningsföreträde. 2 Tim 3:16 ” Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 2 Petrusbrevet 1:21 ”Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av Den Helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.” 1 Thessalonikerbrevet 1:5 ”Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och Den Helige Ande och gav full visshet.” Om Bibeltexterna är inspirerade av GUD och utandade av Gud, så betyder det att de är från Gud. Detta innebär att vi i politiken inte kan lämna Bibelns etik och moral och bud åt sidan. ”Om en man ligger med en annan man som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden, skulden för deras död är deras egen.” 3 Mos 20:13 Om nu Gud talar om för Moses, att en man som utövar homosexuellt umgänge med en annan man skall straffas med döden, så kan homosexuellt beteende inte vara medfött ! Var och en är fri att välja. Jag dömer ingen. Kyrkan behöver respektera Guds synpunkter.
NN
Det ärr alltså utifrån ovan beskrivna värdegrund som högvördige domprosten i Visby redan har genomför en HBT-certifierning av domkyrkoförsamlingen? Och nu ska alla följa efter... Sälja sex, droger, detta kallas "kärlek"!
Tellervo Nyberg
Har ni glömt att RFSL jobbar också i skolan? Vad händer efter hjärntvättning av våra barn och barnbarn i skolan? Joo, självmord bara ökar med barn! Nu, var tionde barn eller ungdom gör självmord!!! Låt barn vara barn! De hinner lära sig om sex när barn har mognat till ungdoms ålder! Vi alla har ett samvete som säger till oss, vilket är rätt och fel! Barn orkar inte leva med dåligt samvete! Inte vi vuxna heller hur länge som helst! VAKNA och se vad händer i Svenska skolor och i kyrkan och även i hela Svenska samhället! Vi går mot fullständigt moralisk katastrofalt med RFSL i spetsen och sen är det svårt att komma upp och byggas allting om igen! Vakna upp, innan det är för sent! Tellervo.
medlem
@Anders. Det som RFSL ägnar sig åt som denna debattartikel handlar om är inte kärlek, det handlar om utled sexualitet i hedonistisk form. I stället för att skriva om det skriver du att människor "hatar" och är motståndare till "kärlek" dvs. "Gud" så jag har ingen anledning att ändra min ståndpunkt om dina uppfattningar även efter att ha läst om, ty jag läste rätt från början...
Anders
Medlem: Uppenbarligen har du inte läst rätt från början. Läs mitt första inlägg i det här kommentarsfältet. Där är jag kritisk till att vi skall anlita RFSL.
Håkan
Ryggradslös ledning som vänder sin kappa efter vinden. En kyrka som inte kan försvara Guds ord ens i sin grund. Alla skall med, allt som någon eventuellt inte gillar skall bort. Först tar man bort helvetet, sedan ondskan, och nu helt och hållet synden. Vad skall nu Jesus nu offras och lida på korset för - vi människor har ju inte gjort något fel och behöver ingen förlåtelse. Nej, bort med allt jobbigt och överförmyndigt moraliserande, kul och skönt skall vi ha istället och alla som säger emot har svår fobi och är hatare. Om man nu inte gillar bibelns ord och gammalmodiga trista normaliserande - varför inte skriva en egen bibel och skapa en egen kyrka där allt är tillåtet, alla är välkomna, allt räknas som kärlek och alla älskar alla i en enda stor kumbaya...
Varg i Veum
Jag brukar inte ha särskilt höga tankar om religiösa instutioner eller religion. Jag anser att religion och politik ska hållas kliniskt fria från varandra. Jag tycker att det är märkligt att HBTQ-ska få tvinga in sig i religiösa samfund med hjälp av politik. Särskilt när det för HBTQ-lobbyn fritt att "tolka" religion som de vill och därmed starta egna kyrkor istället för att likt gökungar parasitera på andra samfund.