Miljonkostnader för HBT-certifiering

Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den låter RFSL stå för Svenska kyrkans HBT-certifiering, en satsning som kostar miljontals kronor, skriver Rune Imberg och Bengt Holmberg.

Enligt en debattartikel i Kyrkans Tidning av biskop emeritus Biörn Fjärstedt befinner sig Svenska kyrkan nu i "fritt fall". Enligt Fjärstedt vet "alla" att detta är läget. Men om någon skulle frågasätta hans påstående, räcker det med att studera vad som skedde i kyrkomötet samma dag som debattinlägget publicerades, torsdagen den 21 nov 2013.

Den dagen beslöt kyrkomötet att bifalla kyrkomötesmotionen 2013:54. Det  innebär att "kyrkostyrelsen ska uppmuntra stiften att genomföra HBT-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser" (https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1065109&ptid=863186). Enligt uppgift i  tidningen Världen idag röstade 153 ledamöter för, 76 emot och 8 avstod.

Detta beslut är inte bara dåligt. Det är katastrofalt, andligt och teologiskt.

1. Till att börja med är beslutet ekonomiskt oansvarigt. Enligt RFSL:s egna prisuppgifter brukar en heldags "undervisning" (6 - 8 timmar) kosta 20 000 kr  och att ΗΒΤ-certifiera en arbetsplats med ca 25 anställda uppges kosta ca 100 000 (http://www.rfsl.se/?p=5806). För att få HBT-certifieringen åtar sig beställaren att under ”utbildnings"-tiden genomföra studier och åtgärdsprogram och sätta av en hel del arbetstid med alla anställda – allt för att man ska lära sig att behandla alla slags människor hänsynsfullt. Certifieringen gäller i tre år, varefter den ska genomföras igen. För Svenska kyrkan, med gissningsvis ca 25 000 anställda, kommer kalaset att kosta runt 100 miljoner kronor. RFSL:s kassörer kommer att skratta hela vägen till banken!

2. Ännu allvarligare är dock beslutets konsekvenser. Om man granskar RFSL:s hemsidor på internet hittar man inget som antyder en traditionell kristen äktenskapsförståelse eller handlar om sexuell trohet inom äktenskapet. I stället menar RFSL Ungdom:

Så länge det finns en ”bra-känsla” i kroppen kan det inte vara dåligt eller fel, oavsett hur många du har sex med, vilka kön de har, hur ni ligger med varandra och om ni är kära i varandra eller inte. (http://sex.rfslungdom.se/sex/bra)

RFSL:s utbildning för HBT-certifiering framställs som inriktad på att öka toleransen för alla sexuella läggningar och praktiker och lära deltagarna att bli mer hänsynsfulla mot avvikande genom att avvisa normer på sexualitetens område. Men det som bäst sammanfattar organisationens ideologi och rådgivning är termen sexuell hedonism – gör vad du vill, hur du vill, när du vill, med vem eller hur många du vill (gärna samtidigt) för att öka din och andras sexuella njutning. Dock gäller detta bara om alla deltagarna är över 15/18 år och deltar frivilligt:

Relationer kan se väldigt olika ut. Vissa har relationer på två eller flera där man bara har känslor och sex med varandra, medan andra väljer att ha en mer öppen praktik gällande sex och förhållanden... Relationer på fler än två kan se lite olika ut beroende på vad de inblandade känner för och kommer överens om. (RFSL-sajten Sexperterna, "Förhållande på två eller fler" resp. "Relationer på två eller flera".)

 

RFSL har ett uttalat intresse för nästan alla tänkbara sexvarianter, inklusive gruppsex, och ger råd om hur man ska kunna praktisera t ex BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Sadism, Masochism) i olika utformningar. Eller som man också uttrycker det: ”Många drömmer om sex, närhet och relationer som går lite utanför det som lärs ut i skolans sex- och samlevnadsundervisning”; http://sexperterna.org/skonare-sex/hardare_tag/?lang=so). Det är därför inte överraskande att man också ger råd om vilka säkerhetsföreskrifter som måste tillämpas för att sexlekarna inte ska leda till dödsfall. Att kyrkomötet vill anlita en sådan organisation är synnerligen anmärkningsvärt.

3. Och värre blir det. Om man analyserar de texter som RFSL lägger ut på nätet upptäcker man snart att organisationen är mycket drogliberal. I själva verket ger RFSL detaljerade råd om hur man bör agera om man använder droger. Då handlar det inte bara om alkohol och poppers, utan om hela batteriet: amfetamin, cannabis, GHB, ecstasy, kokain, LSD, metamfetamin. Att kyrkomötet vill samarbeta med en av Sveriges drogliberalaste rörelser är också märkligt.

4. Kan det bli ännu värre än så? Ja, faktiskt. Av diverse skäl kritiserar RFSL den svenska sexköpslagen. Häpnadsväckande nog framstår organisationen som positiv till prostitution. Detta framgår av dess egen hemsida och genom sajten Röda paraplyet som nyligen lanserades av RFSL Stockholm. Under rubriken "populära ämnen" står inledningsvis:

Sälja sex. Här finns allt du behöver veta för att sälja sex både bekvämare och säkrare. Texterna bygger på intervjuer med personer som sålt sex så det är verkligen på riktigt.

Säkerhetstipsen på Röda paraplyet är inspirerade av bl a Rose Alliance som enligt sin egen hemsida är en "organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige". De råd som RFSL ger på sin sajt Sexperterna (Har du tänkt att köpa sex?, Säljer du sex till andra män?)  är t ex:

Majoriteten av sexköpare vill träffa en sexsäljare som jobbar med försäljning av sexuella tjänster helt frivilligt och inte far illa av det. Här följer några råd om hur man som sexköpare kan undvika att köpa sexuella tjänster av personer som far illa av sin verksamhet... [råd till sexköpare!? Enligt svensk lag är det olagligt och straffbart att köpa sex och att främja sexköp.]

 

Säljer du sex till andra män? Här följer några råd för dig som då och då, ibland eller ofta, säljer sex till män. Sexsäljande väcker många känslor och personer har olika erfarenhet och syn på sexsäljande. Oavsett vilken erfarenhet du har så vänder sig dessa råd till dig som säljer sex. I synnerhet när man säljer sex är säkerhet, sexuell hälsa och säkrare sex viktiga frågor...

 

Ur säkerhetshänseende är det bra om någon vet vart du befinner dig när du säljer sexuella tjänster. Ett tips kan vara att samarbeta med någon annan som också säljer sex och ha en kommunikation om vart ni befinner er och när ni väntas tillbaka. Observera dock att det är olagligt att främja sexköp och detta räknas som koppleri enligt svensk lagstiftning...

 

Ur ett samhällsetiskt perspektiv finns det anledning att ifrågasätta hela RFSL som organisation. Deras "certifiering" är ett skämt, men ack så lukrativt! Det handlar om en lobbyorganisation som leker myndighet, och t o m våra riktiga myndigheter går på bluffen.

Att Svenska kyrkan dragits in i allt detta och uppmuntrar alla församlingar att genomföra HBT-certifiering i RFSL:s regi, dvs. en mycket kostsam och på arbetstid gjord indoktrinering i en helt norm- och moralfri syn på sexualitet, under sken av att utbilda sina anställda till större medmänsklighet är en katastrof. Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den på det sättet sätter bocken till trädgårdsmästare. Kristna som tar Bibelns etik på allvar kan inte ha något som helst förtroende för de kyrkomötesledamöter och biskopar som inte förhindrat detta beslut.

Allvarligt är också sveket mot alla som brottas med sin sexuella läggning och/eller kämpar med sexuell synd. De har blivit förrådda av kyrkoledningen. Vi har en Frälsare som förlåter alla våra synder, men då behöver de bekännas, vilka bud de än må gälla, inte legitimeras. Att försvara dem leder människor djupare in i synden, inte in i förlåtelse och helande.

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
kristen
tack, för ett utmärkt inlägg i debaten, RFSL strider mot den kristna samhällssynen, och den kristna moralen, de är kristendomens fiender, må Gud skydda kyrkan ifrån dem.
Ninna
Eftersom RFSU och RFSL inbjuds att undervisa i sex på våra skolor, har jag full förståelse för invandrare från kulturer med en mer restriktiv syn på sexuella relationer, inte vill att deras barn skall delta i skolans sexualundervisning! Sen tycker jag att utbildningsministern borde ta sig en funderare på om vi verkligen skall tillåta organisationer som pläderar för att köpa och sälja sex undervisa våra elever! Det är trots allt förbjudet att köpa sex. Och alla dessa unga tjejer som säljer sex t ex via nätet behöver sannerligen inte uppmuntras till att fortsätta med det!
John
En härlig "debatt"! - som väntat varje gång det mest omtyckta ämnet för hatkristendomen kommer på tal: kärlek mellan två människor av samma kön. Ingen verkar ha läst Imberg/Holmbergs inlägg särskilt väl. Redan i början slås fast att HBT-certifieringen inte är tvingande: "kyrkostyrelsen ska uppmuntra stiften att genomföra HBT-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser". Uppmuntra alltså - inte tvinga. Resten av Imberg/Holmbergs kria bygger på hypoteser och halvlögner med betoning på det för dem sämsta utfallet. Därmed nås den avsedda effekten: att generera hat och avståndstagande mot homosexuella. Det blir en ömkansvärd uppvisning av homofob propaganda - torftigt förklädd till något som väl ska tolkas som "äkta bekännelse- och bibeltrohet". För denna människofientliga vrånglära ber vi att få betacka oss. Kristendomen är tack och lov ingen paragraf- eller bokreligion där man fritt kan plocka ut det som passar det egna hatet och förtryckarivern bäst. Imberg/Holmberg och deras påhejare missar att kristendomen är raka motsatsen - en personreligion - på Jesus Kristus. De många löften om utträden ur Svenska kyrkan ger säkert resultat, men det var kanske inte meningen (?)
GSn
Först ett TACK till Rune Imberg och Bengt Holmberg för det arbete de lagt ner på att ge oss denna sorgliga information! Artikeln visar med all tydlighet att Svenska Kyrkans ledning har övergett alla eventuella tankar på att vara ledning för en kristen kyrka. I en kristen kyrka är det Bibeln som är rättesnöre, alltså inte RFSL:s agenda eftersom denna så uttryckligt skiljer sig från Bibeln. Att RFSL dessutom i sin marknadsföring rör sig ute i kriminalitetens tassemarker gör kyrkomötets beslut ännu märkligare. Handlar det om grav okunskap eller om nonchalans? Och nej, jag hade ingen aning om att Svenska Kyrkan har så god ekonomi - vare sig centralt eller ute i de lokala församlingarna - att man öht har råd till en så här dyr dumhet. För varje månad som går blir det ju allt färre medlemmar som blir kvar, villiga att dela på ansvaret och notan.
Kaj Östholm
Vågar kyrkan ha en annan uppfattning än Jesus ? Matteus 5:32 Jesus säger : Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott. Matteus 5:27 Jesus säger : Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Matteus 5:28 Jesus säger : Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Markus 7:21 Jesus säger : Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, Markus 10:19 Jesus säger : Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor." Otukt är allt sexuellt liv utanför äktenskapet. Paulus undervisar i Bibeln: 1 Korinthierbrevet 6:9 Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant,
Sven Andersson
Mycket kan sägas om man tar ut svängarna. Men slutsatsen blir dock, att RFSL blivit ngt av en auktoritet för både samhälle och Sv. Kyrkan. Detta är tydligt, och man bara hoppas att sign."John" och "Anders" inte är representativa för vår kyrka - åtminstone inte so dess ärkebiskop!
Karin Janfalk
Motionärens förslag till Kyrkomötet lyder som följer: Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att uppmuntra alla stift att sträva efter att i möjligaste mån genomföra HBT-certifikat på arbetsplatser i Svenska kyrkan. Detta förslag biföll Kyrkomötet. I bakgrundstexten till beslutet gås igenom lite av vad som redan gjorts i arbetet och där nämns att RFSL sedan 2008 erbjuder HBT-certifiering för arbetsplatser. Som jag läser beslutet ingår inte i det att det är just RFSL som behöver anlitas för detta. Om RFSL kan man tycka mycket men sätt inte likhetstecken mellan det och vikten av att göra våra kyrkliga arbetsplatser till trygga och välkomnande platser för alla anställda.
John
Jag tackar Kaj Östholm för de uppräkningar han bidragit med. Hans och flera andras inlägg är intressanta. De säger en hel del om vad som kan finnas inne i en människa. Men de visar också rätt obarmhärtigt vad som sker när tron skalas av och reduceras till en enda fråga – en fråga om sexualmoral. Resultatet: en skräddarsydd “tro”, anpassad att döma, förakta och hata dem som Gud skapat annorlunda än en själv. Påven Franciscus säger att den som bygger sin tro på lösryckta ord har problem med sin tro. Denna slags "tro" baserad på temat sexualmoral har han stött på många gånger. Minns ni kvinnan som skulle stenas för sitt äktenskapsbrott (Joh. 8): "I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor skall stenas. Vad säger du?” ... Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisades med sin fråga såg han upp och sade: ”Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne.” En tro som består av stenar, hårda stenar att kasta på sina medmänniskor, stenar innerst inne avsedda att döda. Att förakta, att hata, att döma – men inte förlåta? Finns det verkligen stöd hos Jesus för detta?
medlem
@John. Du verkar tro att det alltid är "hat" och "fobi" som gör att man avviker från PK. Det kortet spelar ni ut så ofta att till och med barn genomskådar retoriken. Man kan faktisk vara övertygad om en kristen äktenskapsuppfattning utan att drivas vare sig het eller fobi. Beskrivningen av RFSL i artikeln är helt vederhäftig med citat från hemsidan. Sedan kan man ju alltid hävda att Svenska kyrkan är fri att bli certifierad av andra, men hur många finns det och hur sannolikt är det HBTQ-rörelsen låter sig nöjas med något annat? Om du vill ha saklig debatt kan du ju börja med att försöka själv.
Anders
Den sakliga debatten stod exempelvis herrarna Holmberg och Imberg ovan. Sen dök den lilla (men vid dessa kommentarsfält mycket närvarande och energiska) klicken av nykonservativa hatare fram och började gorma.