Miljonkostnader för HBT-certifiering

Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den låter RFSL stå för Svenska kyrkans HBT-certifiering, en satsning som kostar miljontals kronor, skriver Rune Imberg och Bengt Holmberg.

Enligt en debattartikel i Kyrkans Tidning av biskop emeritus Biörn Fjärstedt befinner sig Svenska kyrkan nu i "fritt fall". Enligt Fjärstedt vet "alla" att detta är läget. Men om någon skulle frågasätta hans påstående, räcker det med att studera vad som skedde i kyrkomötet samma dag som debattinlägget publicerades, torsdagen den 21 nov 2013.

Den dagen beslöt kyrkomötet att bifalla kyrkomötesmotionen 2013:54. Det  innebär att "kyrkostyrelsen ska uppmuntra stiften att genomföra HBT-certifikat på Svenska kyrkans arbetsplatser" (https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1065109&ptid=863186). Enligt uppgift i  tidningen Världen idag röstade 153 ledamöter för, 76 emot och 8 avstod.

Detta beslut är inte bara dåligt. Det är katastrofalt, andligt och teologiskt.

1. Till att börja med är beslutet ekonomiskt oansvarigt. Enligt RFSL:s egna prisuppgifter brukar en heldags "undervisning" (6 - 8 timmar) kosta 20 000 kr  och att ΗΒΤ-certifiera en arbetsplats med ca 25 anställda uppges kosta ca 100 000 (http://www.rfsl.se/?p=5806). För att få HBT-certifieringen åtar sig beställaren att under ”utbildnings"-tiden genomföra studier och åtgärdsprogram och sätta av en hel del arbetstid med alla anställda – allt för att man ska lära sig att behandla alla slags människor hänsynsfullt. Certifieringen gäller i tre år, varefter den ska genomföras igen. För Svenska kyrkan, med gissningsvis ca 25 000 anställda, kommer kalaset att kosta runt 100 miljoner kronor. RFSL:s kassörer kommer att skratta hela vägen till banken!

2. Ännu allvarligare är dock beslutets konsekvenser. Om man granskar RFSL:s hemsidor på internet hittar man inget som antyder en traditionell kristen äktenskapsförståelse eller handlar om sexuell trohet inom äktenskapet. I stället menar RFSL Ungdom:

Så länge det finns en ”bra-känsla” i kroppen kan det inte vara dåligt eller fel, oavsett hur många du har sex med, vilka kön de har, hur ni ligger med varandra och om ni är kära i varandra eller inte. (http://sex.rfslungdom.se/sex/bra)

RFSL:s utbildning för HBT-certifiering framställs som inriktad på att öka toleransen för alla sexuella läggningar och praktiker och lära deltagarna att bli mer hänsynsfulla mot avvikande genom att avvisa normer på sexualitetens område. Men det som bäst sammanfattar organisationens ideologi och rådgivning är termen sexuell hedonism – gör vad du vill, hur du vill, när du vill, med vem eller hur många du vill (gärna samtidigt) för att öka din och andras sexuella njutning. Dock gäller detta bara om alla deltagarna är över 15/18 år och deltar frivilligt:

Relationer kan se väldigt olika ut. Vissa har relationer på två eller flera där man bara har känslor och sex med varandra, medan andra väljer att ha en mer öppen praktik gällande sex och förhållanden... Relationer på fler än två kan se lite olika ut beroende på vad de inblandade känner för och kommer överens om. (RFSL-sajten Sexperterna, "Förhållande på två eller fler" resp. "Relationer på två eller flera".)

 

RFSL har ett uttalat intresse för nästan alla tänkbara sexvarianter, inklusive gruppsex, och ger råd om hur man ska kunna praktisera t ex BDSM (Bondage, Dominance/Discipline, Sadism, Masochism) i olika utformningar. Eller som man också uttrycker det: ”Många drömmer om sex, närhet och relationer som går lite utanför det som lärs ut i skolans sex- och samlevnadsundervisning”; http://sexperterna.org/skonare-sex/hardare_tag/?lang=so). Det är därför inte överraskande att man också ger råd om vilka säkerhetsföreskrifter som måste tillämpas för att sexlekarna inte ska leda till dödsfall. Att kyrkomötet vill anlita en sådan organisation är synnerligen anmärkningsvärt.

3. Och värre blir det. Om man analyserar de texter som RFSL lägger ut på nätet upptäcker man snart att organisationen är mycket drogliberal. I själva verket ger RFSL detaljerade råd om hur man bör agera om man använder droger. Då handlar det inte bara om alkohol och poppers, utan om hela batteriet: amfetamin, cannabis, GHB, ecstasy, kokain, LSD, metamfetamin. Att kyrkomötet vill samarbeta med en av Sveriges drogliberalaste rörelser är också märkligt.

4. Kan det bli ännu värre än så? Ja, faktiskt. Av diverse skäl kritiserar RFSL den svenska sexköpslagen. Häpnadsväckande nog framstår organisationen som positiv till prostitution. Detta framgår av dess egen hemsida och genom sajten Röda paraplyet som nyligen lanserades av RFSL Stockholm. Under rubriken "populära ämnen" står inledningsvis:

Sälja sex. Här finns allt du behöver veta för att sälja sex både bekvämare och säkrare. Texterna bygger på intervjuer med personer som sålt sex så det är verkligen på riktigt.

Säkerhetstipsen på Röda paraplyet är inspirerade av bl a Rose Alliance som enligt sin egen hemsida är en "organisation för sex- och erotikarbetare i Sverige". De råd som RFSL ger på sin sajt Sexperterna (Har du tänkt att köpa sex?, Säljer du sex till andra män?)  är t ex:

Majoriteten av sexköpare vill träffa en sexsäljare som jobbar med försäljning av sexuella tjänster helt frivilligt och inte far illa av det. Här följer några råd om hur man som sexköpare kan undvika att köpa sexuella tjänster av personer som far illa av sin verksamhet... [råd till sexköpare!? Enligt svensk lag är det olagligt och straffbart att köpa sex och att främja sexköp.]

 

Säljer du sex till andra män? Här följer några råd för dig som då och då, ibland eller ofta, säljer sex till män. Sexsäljande väcker många känslor och personer har olika erfarenhet och syn på sexsäljande. Oavsett vilken erfarenhet du har så vänder sig dessa råd till dig som säljer sex. I synnerhet när man säljer sex är säkerhet, sexuell hälsa och säkrare sex viktiga frågor...

 

Ur säkerhetshänseende är det bra om någon vet vart du befinner dig när du säljer sexuella tjänster. Ett tips kan vara att samarbeta med någon annan som också säljer sex och ha en kommunikation om vart ni befinner er och när ni väntas tillbaka. Observera dock att det är olagligt att främja sexköp och detta räknas som koppleri enligt svensk lagstiftning...

 

Ur ett samhällsetiskt perspektiv finns det anledning att ifrågasätta hela RFSL som organisation. Deras "certifiering" är ett skämt, men ack så lukrativt! Det handlar om en lobbyorganisation som leker myndighet, och t o m våra riktiga myndigheter går på bluffen.

Att Svenska kyrkan dragits in i allt detta och uppmuntrar alla församlingar att genomföra HBT-certifiering i RFSL:s regi, dvs. en mycket kostsam och på arbetstid gjord indoktrinering i en helt norm- och moralfri syn på sexualitet, under sken av att utbilda sina anställda till större medmänsklighet är en katastrof. Kyrkoledningen framstår som blind och godtrogen när den på det sättet sätter bocken till trädgårdsmästare. Kristna som tar Bibelns etik på allvar kan inte ha något som helst förtroende för de kyrkomötesledamöter och biskopar som inte förhindrat detta beslut.

Allvarligt är också sveket mot alla som brottas med sin sexuella läggning och/eller kämpar med sexuell synd. De har blivit förrådda av kyrkoledningen. Vi har en Frälsare som förlåter alla våra synder, men då behöver de bekännas, vilka bud de än må gälla, inte legitimeras. Att försvara dem leder människor djupare in i synden, inte in i förlåtelse och helande.

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Anders
Medlem: att påpeka att det är dyrt gör även Imberg & Holmberg. Se exempelvis deras namn på debattartikeln. Vart vill du komma?
Ingrid
Artikelförfattarna skriver att totalkostnaden för att "certifiera" 25.000 anställda kommer att bil 100 miljoner kronor. Om vi bortser från innehållet i "certifieringen" så är det väl högst befogat att undra om det är en rimligt kostnad för internutbildning av anställda, i kyrkan, eller på vilken som helst annan arbetsplats. Vidare stämmer siffran? Och sedan har kyrkan verkligen råd med det?
Kaj Östholm
John min vän, du skriver "Guds skapelse". Ja den var mycket god står det i Första Mosebok. 31 " Gud såg på allt som han hade gjort, och se, det var mycket gott." Och hurudan var människan där ? 27 Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Låt oss gärna läsa om vad Gud tänkt för mannen och kvinnan: " 4 Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru," Ganska enkla förutsättningar . Inga krångliga regler. Paulus lägger till : " 2 Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. " 1 Kor 7:2 Inget annat samliv mellan män och kvinnor har Gud skapat.
Markus
Synd tycker jag att är, att människor ens ska behöva ha en organisation till att föra dess talan. Jesus såg människan, inte synden. Jesus såg alla människor med samma ögon och älskade alla oavsett! - - Jesus sa "Den av er som är fri från synd skall kasta första stenen på henne". - - Vem av Er är fri från synd? Vem av Er har rätt att å ena sidan tala om Jesus å andra sidan döma en annan människa? Vad vet vi om andra människors synder? Vad angår det oss? I den bästa av världar skulle vi inte behöva ha en organisation som kämpar för människors rätt. I en bästa av världar skulle ALLA människor vara välkomna till Kyrkan, att få dela vår tro och vår kärlek till Herren och få ta del av kärleken från som vår herre ger oss. Herren dog på korset för våra synder, inte deras synder, eller han och hennes, utan för Våra synder - dina och mina! Sluta döma och börja se världen med kärlek så som Jesus gjorde. Då skulle världen bli en trevligare plats för oss alla att bo på och sannerligen skulle fler få ta del av Jesus ord och sannerligen skulle inte kyrkobänkarna eka tomma! /Markus
medlem
Debattartikeln innehåller fler skäl till det olämpliga i att anlita RFSL än att det är dyrt. RFSLs hedonistiska syn på samlevnadsfrågor rimmar illa med Svenska kyrkans syn, även om somliga försöker driva henne i den riktningen. Dina svepande ord om kärlek går helt i den riktningen, och trots att du brukar vara noga med att påpeka att du har kyrkofäderna med dig har du inte det. Om det inte finns flera Anders här borde du väl åtminstone kunna svara på varför du anser att dina misstankar om "hat" och "fobi" är sakliga i sammanhanget. Vad är din poäng med att tillskriva andra känslor och bevekelsegrunder du inte har en aning om? Tror du att det tillför något i debatten?
Carina Rimborg
Som ordförande i kyrkolivsutskottet där frågan bereddes vill jag tillföra följande. Ingenstans i beslutet står det att RFSL ska genomföra dessa utbildningar för Svenska kyrkan. Det står kyrkan helt fritt att skapa egna certifieringar! Det är mycket riktigt så att RFSL erbjuder en kurs. Men INGENSTANS står det att det ska vara denna kurs som församlingarna ska gå.
GSn
John, 6 april kl 16:15. På vad grundar du ditt påstående att Bengt Holmberg och Rune Imberg inte är präster? Församlingspräst är ingen av dem idag (se deras presentationer i undertecknandet av artikeln), men att någon av dem har "avkragats" eller själv avsagt sig sitt ämbete har undgått mig - och tydligen även Google och Wikipedia! Så, John, detta ditt påstående bör du förklara så du inte beskylls för spridande av falskt vittnesbörd (se det åttonde av de tio budorden!)
Anders
Medlem: så du vet bättre än Clement av Alexandria? Jag vet för lite om RFSL för att kunna uttala mig, att du parar ihop mig med hedonism är demaskerande för dig. Du vet mycket väl (eller gör du inte det) att hedonistisk avgudadyrkan är helt grundläggande i snart sagt varje heterosexuell, notera, heterosexuell relation. Jag ser till verkligheten: de homosexuella relationerna är inte fyllda med mer synd än andra. Nästan alla befinner dig i ett enormt mörker av synd.
Anders
Carina Rimborg: tack för upplysningen. Då kan diskussionen i praktiken läggas ned.
Allan Karlsson
Som gammal kyrkoarbetare så tycker jag att den här serien borde avslutas nu, den leder ändå till ingenting, mest trätor av dem som vet eller tror sig veta bäst. Så visar det om de båda som startade den kommer så mycket längre. De menar troligen mycket omsorg om kyrkan men kanske på fel sätt. ??? Gud Välsigne eder alla som deltagit. Endast han vet svaret.