Act - Svenska kyrkan

Namnbytet gör det tydligare vilka vi är

REPLIK. Genom att bli tydliga med vilka vi är och vad vi står för kommer vi att skapa förutsättningar för bättre insamlingsresultat inom de närmaste åren. Det skriver debattörerna Lars G Linder och Erik Lysén.

Torsten Atterbom skriver i Kyrkans Tidning om kostnader och namnbytet för det internationella arbetet. Vi tackar dig för ditt engagemang! Det är tydligt att du också brinner för att medmänniskor runt om i världen ska få ett värdigt liv.

För att vi ska kunna fortsätta med det arbetet behöver vi säkerställa att svenskarnas växande generositet också kommer Svenska kyrkans internationella arbete till del. Under lång tid har Svenska kyrkans internationella arbete årligen samlat in cirka 180 miljoner kronor och denna siffra har legat ganska stabilt.

Men samtidigt har andra internationella organisationer, som satsar mycket på marknadsföring, ökat kraftigt. Svenska kyrkans internationella arbete har under den här tiden tappat mark. 

En starkt bidragande orsak är att väldigt få känner till Svenska kyrkans internationella arbete, även inom kyrkan. Vi vill öka kunskapen, engagemanget och insamling så att fler får upp ögonen för vilken bra verksamhet som genomförs av våra samarbetspartner i olika delar av världen.

Som du skriver har avsändaren för det internationella arbetet varit otydlig. Det upplever vi också. Det nuvarande namnet – då vi kombinerar Svenska kyrkan, internationellt arbete med medlem av ACT alliansen – blir för krångligt.

Vi vet att många engagerade, som du, efterlyser en tydlighet kring vårt namn för att nå ut bättre i församlingen. Att ändra namn medför kostnader men vi ser detta som en investering. 

Genom att bli tydliga med vilka vi är och vad vi står för kommer vi att skapa förutsättningar för ökad kännedom och bättre insamlingsresultat inom de närmaste åren.

Genom att göra namnförändringen tar vi ansvar för att förvalta och utveckla internationell mission och diakoni som en del av uppdraget i den världsvida kyrkan.

Vi kommer gärna och besöker er församling och berättar mer.

Mer inom samma ämne
Act - Svenska kyrkan
Act - Svenska kyrkan
Act - Svenska kyrkan
Act - Svenska kyrkan
Act - Svenska kyrkan
Act - Svenska kyrkan
Act - Svenska kyrkan