Att förändra kyrkoordningen kräver bred uppslutning

Per Håkansson och Anders Lundberg, ViSK

En ändring i kyrkoordningen är nödvändig för att möjliggöra en skogshållning som tar hänsyn till den biologiska mångfalden. Klimatet är inte en partifråga utan en gemensam angelägenhet.

Markus Klefbeck (Frimodig kyrka) svarar mycket engagerat på vårt inlägg om vikten av att Svenska kyrkan bedriver ett hållbart skogsbruk. Detta uppskattar vi. Klefbeck har dessutom läst in sig på Vänstern i Svenska kyrkans (ViSK) hemsida. Också detta uppskattar vi.

Problematiskt är dock att Klefbeck, liksom andra före honom, bortser från nödvändigheten av att värna den biologiska mångfalden. Så sent som på 70-talet flygbesprutades kyrkans skogar med hormoslyr, och trots att miljövänner protesterade så försvarade en av kyrkans biskopar flygbesprutning med att hävda att avkastningen från skogen måste maximeras för att utbreda Guds rike. Idag har biskoparna i Ett biskopsbrev om klimatet tagit avstånd från en sådan hållning och betonar att skogen har ett egenvärde som måste respekteras.

1977 förbjöds användningen av hormoslyr. Men lika viktig är idag frågan om trakthyggesbruk. För att bevara en levande skog är det nödvändigt att stoppa kalhuggning och att värna den biologiska mångfalden.

Nyheten om en läckt rapport från FN:s klimatpanel IPCC visar att det brådskar: ”Vi behöver en transformation. Genomgripande förändringar på processer och beteenden på alla nivåer.” (DN 21-06-23) Liksom IPCC, har de senaste dagarna också Sveriges kristna råd markerat en nödvändig upptrappning av engagemanget för klimatet. SKR:s arbetsgrupp för klimat och hållbar utveckling lanserar i september 2021 i samarbete med End Ecocide Sweden (endecocide.se) Faith for Ecocide Law – ett initiativ som ”syftar till att samla religiösa och andliga ledare och röster för att uttrycka stöd för ekocidlagstiftning”, alltså en lag mot storskalig miljöförstöring.

En sådan lag bör underordnas den internationella brottmålsdomstolen i Haag tillsammans med mål gällande folkmord och brott mot mänskligheten. Flera viktiga ledare är redan med på tåget och ViSK menar att det vore en självklarhet också för Svenska kyrkan att uttala sig för en ekocid-lag.

Om skogsbruket fortsätter som nu riskerar vi att för alltid förlora en fjärdedel av våra djurarter såsom rödspov och fjällräv och en sjättedel av våra kärlväxter såsom myskmåra och skuggviol. Det är helt nödvändigt att höja blicken.

Det är inte längre rimligt att ensidigt hävda att förvaltningen av prästlönetillgångarna ska syfta till så snäva ekonomiska kalkyler att vi missar möjligheten att värna en ekologisk hållbarhet. Snarare måste det till en ändring i kyrkoordningen som möjliggör en skogshållning som tar hänsyn också till biologisk mångfald.

Arbetet med att förändra kyrkoordningens kräver bred uppslutning. Det är nödvändigt att alla progressiva krafter hjälps åt. Klimatet är inte en partifråga utan en gemensam angelägenhet. I slutändan hoppas vi att alla parter, inklusive Frimodig kyrka, vill vara med i detta arbete.

Per Håkansson och Anders Lundberg, ViSK

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.