Kyrkomötet

Okristet agerande av kyrkomötet

Det är rent okristet att kyrkomötet avslagit en motion som tjänar till att värna vårt land från fascism och rasism, med ursäkten att kyrkan ägnar sig åt religionsdialog och flyktingmottagande, menar debattör Berit Bornecrantz Dias.

När kyrkor agerar emot orättvisor och hot mot “den minsta av mina bröder” beter de sig genuint kristet. Jesus följde och försvarade profeterna. Han varnade för den dag när Gud ska döma rättvist, då de som roffat åt sig på bekostnad av andra inget har att förvänta sig.

Jesus var en helare som botade sjuka och reste upp människor ur förnedring och sorg. Han predikade “älska din nästa såsom dig själv”. Alltid med betoning på aktiv handling. Han sa också att vi inte ska döma, att domen är Herrens. Jesus visade vad det innebär att göra Guds vilja och uppmanade till efterföljd. Det är i den efterföljden som kyrkan har sitt kall.   

I dag finns det inom de olika kyrkliga traditionerna de som kallar sig kristna men tycks både aktivt delta i att skapa djupa klassklyftor och att värna rasism och främlingsfientlighet. Det rimmar självklart inte med att leva i Jesu fotspår.

Kyrkomötet 2016 vittnade just om att både kristet och icke-kristet förhållningssätt finns representerat i Svenska kyrkan. En av de motioner som avslogs var 2016:89 om att kyrkan ska vädja till regeringen om att lagstifta i enlighet med FN:s konvention mot rasism. En sådan lagstiftning skulle förbjuda rasistiska gruppers organisering, alltså få bort politiska partier och nomineringsgrupper med rasistisk ideologi.

FN:s granskningskommitté ger inte upp att kritisera den svenska regeringen för att den inte lagstiftat om förbud mot organisering av rasistiska grupper, trots att man förband sig att göra det när man ratificerade konventionen år 1971. Varje gång kritiken kommer från FN svarar den svenska regeringen att Sverige värnar yttrandefrihet och lagstiftning mot hatbrott.  

Dessa regeringar som upprepat vägrat uppfylla överenskommelsen utsätter vårt land och folk för risken att underkastas en rasistisk och fascistisk regering som kommer att inskränka yttrandefriheten eller helt ta bort den. Naiviteten till trots är det av högsta vikt att lagstifta i enlighet med FN:s konvention mot rasism för att hindra att rasistiska grupper får ytterligare fotfäste i vårt samhälle. Detta om man har som seriös avsikt att värna demokrati och yttrandefrihet.

Det är alltså mycket uppseendeväckande och rent okristet att kyrkomötet avslagit en motion som tjänar till att värna vårt land från fascism och rasism, med ursäkten att kyrkan ju ägnar sig åt religionsdialog och flyktingmottagande, som naturligtvis är behjärtansvärt, men tyvärr hjälper föga i det här sammanhanget. Ett bevis för det är att öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen har bildat parti och har kommunalt mandat i Ludvika. Partiet satsar nu på att komma in i riksdagen och säkert också i kyrkopolitiken.

Även för att inte utträdet ur Svenska kyrkan ska fortsätta öka måste kyrkan ta sitt ansvar. Jag tror att många skulle sätta tilltro till kyrkan om den visade civilkurage.

Svenska kyrkan, och hela den svenska kristenheten, måste inse sin kallelse och akut vädja till regeringen om att ta FN:s kritik på djupaste allvar, innan det är försent.

 

Berit Bornecrantz Dias
Vänstern i Svenska kyrkan (ViSK)
Göteborgs stift

 • 3 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Fredrik Norberg

  Hur skall man bedöma vilka grupper som vi bör beteckna som "rasistiska" och "nazistiska"? Och vem skall ha rätten att avgöra det? Var kommer gränserna för vad som är en demokratiskt skyddsvärd åsikt att gå? Hur ligger det förövrigt till med ViSK:s gränssättningar mot den största folkmordsideologin genom historien: kommunismen? Låt oss påminnas om att VPK (som det då hette) var troget Sovjetkommunismen intill åtminstone Berlinmurens fall - en misstänkt omvändelse under galgen.

 • Berit Bornecrantz Dias

  Jag brukar säga att jag är inte religiös därför att jag är vänster, utan vänster därför att jag är religiös. Det säger något om min tolkning av Bibeln. ViSK är inte partipolitisk utan kyrklig. Att mord skulle ha något med kristendom att göra, mer än som ett tydligt lagbrott, verkar inte alla som kallar sig kristna vara överens om. Vissa tolkningar tycks också rymma rasism, t ex antisemitism, muslimhat och kristofobi. Oavsett ideologi eller religion är det emot MR. "I en del konventioner finns det också inskrivet att FN har rätt att kontrollera om regeringarna följer konventionerna och skyddar medborgarnas rättigheter och grundläggande friheter i enlighet med vad som står i konventionerna. (...) Människor måste få veta vilka deras rättigheter är och när dessa blir kränkta. De måste ha möjlighet att rapportera om kränkningar via juridiska instanser i sitt eget land, regionala organ, icke-statliga organisationer eller FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Hur starkt skyddet blir beror på om regeringar och människor uppfyller sina förpliktelser att respektera mänskliga rättigheter." (unric.org "FN och mänskliga rättigheter - en översikt")

 • Berit Bornecrantz Dias

  Det är märkligt att så snart högerextremism nämns försvaras den med hjälp av påpekanden om att kommunism är antidemokratiskt, som om kommunismen är det stora hotet i världen idag. Jag undrar var någonstans Fredrik Norberg, och väldigt många andra med borgerligt eller kanske högerextremt perspektiv, ser hotet från vänsterextrema grupper? Har vi exempelvis någon sådan grupp i vår riksdag? Där finns idag ett socialistiskt parti som tidigare hette Vänsterpartiet kommunisterna, men som aldrig varit vad som är ett kommunistiskt parti - kommunism har existerat endast i det som kallas Pariskommunen - utan har alltid varit socialistiskt. Vidare finns ett socialdemokratiskt parti, som glidit mer och mer åt höger efter 1986, ett grönt parti som även det glidit mer och mer åt höger, tre borgerliga partier, ett högerparti och ett socialkonservativt parti med rötterna i nazismen. Är det inte i själva verket så att hotet runt om i världen idag kommer från högerextrema grupper och regeringar som inkluderar högerextrema och socialkonservativa partier? Det är ju att skapa dimridåer att avleda uppmärksamheten från fakta.

Mer inom samma ämne
Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet
Kyrkomötet