Kyrkohandboken

Om uppdraget att producera nya kyrkohandboken

REPLIK. Som en del av förfrågan bad Svenska kyrkan om en större separat upplaga av Missalet för egen distribution till församlingarna, därav ett lägre pris per enhet, svarar Fredrik Lanerfeldt.

Några av de frågor debattören ställer gäller Verbums uppdrag att producera den nya kyrkohandboken.

På en förfrågan från Svenska kyrkan lämnade Verbum AB en offert om produktion av en ny kyrkohandbok – i det fall kyrkomötet 2017 skulle fatta beslut därom. Verbum har sedan 1911 haft som yttersta uppgift att säkerställa Svenska kyrkans utgivning och förlaget har lång erfarenhet och är väl kvalificerade kompetensmässigt att utföra uppdraget för denna speciella produktion med höga krav på kvalitet och utförande.

I offertförfrågan önskade Svenska kyrkan, förutom produktion, sättning och projektledning, att uppdragstagaren även tog ansvar för att tillhandahålla kyrkohandbokens olika delar över tid till församlingarna.

Som en del av förfrågan bad Svenska kyrkan om en större separat upplaga av Missalet för egen distribution till församlingarna därav ett lägre pris per enhet.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken