Ompröva beslutet om kyrkounderhållsbidrag

Marcus Sandekjer, Länsmuseichef och Landsantikvarie i Blekinge avgående Länsmuseichef och Landsantikvarie i Skåne, m fl

Kyrkostyrelsens beslut att införa det nya kyrkounderhållsbidraget är en tydlig försämring av dagens kyrkobyggnadsbidrag. Beslutet behöver omprövas, anser tre landsantikvarier.

I Lunds stift har vi ett bra samarbete mellan olika institutioner verksamma inom kulturarvssektorn, bland annat Länsmuseerna och Lunds stift. Vi träffas regelbundet i det regionala samrådet för kyrkoantikvariska frågor och har i många år arbetat tillsammans utifrån Statens kulturpolitiska mål om ett levande kulturarv som skall bevaras, användas och utvecklas. Vi menar med emfas att användning och utvecklande är förutsättningar för bevarande av kulturarvet.

Idag är det viktigare än någonsin att ge utrymme för flexibilitet och kreativa lösningar för att kyrkobyggnader ska finnas kvar och lämnas över till nya generationer. Svenska kyrkan har i rapporten ”Ett rum öppet för alla” lyft fram vilken roll och funktion kyrkobyggnaderna har i samhället för att skapa sociala och kulturella mötesplatser, bidra till regional och lokal utveckling och ge plats för kulturupplevelser. Kulturarvs-propositionen hänvisar till denna rapport och konstaterar att den ligger väl i linje både med de nationella kulturmiljömålen och med regeringens prioriteringar i en ny kulturarvspolitik

För att Svenska kyrkan även framöver ska leva upp till att vara en betydelsefull samhällsaktör är det angeläget att ta bort onödiga hinder och inlåsningar för att ge plats för utveckling och innovativa lösningar.

Som Landsantikvarier och Länsmuseichefer i Blekinge och Skåne vill vi därför uttrycka vårt stöd för Lunds stifts kyrkoantikvarier Heikki Ranta och Henrik Lindblad, som vänder sig emot Kyrkostyrelsens beslut om att införa det nya kyrkounderhållsbidraget (KUB), som endast får riktas till underhåll av kyrkobyggnader. Vi ser detta som en tydlig försämring av dagens kyrkobyggnadsbidrag (KBB) och menar att beslutet bör omprövas så att bidraget även kan gå till projekt som syftar till användande och utveckling av det kyrkliga kulturarvet.

Det är mycket olyckligt att KUB varken kan användas för tillgänglighetsåtgärder i kyrkorna, för nödvändiga renoverings- och ombyggnadsarbeten eller för att skapa ett mer funktionellt kyrkorum. Dessa är exempel på åtgärder som utvecklar kulturarvet och ger förutsättningar för bevarande över tid.

Genom beslutet om KUB skickar Svenska kyrkan den olyckliga signalen både till staten och till församlingarna att man endast vill bevara, inte använda eller utveckla, det kyrkliga kulturarvet. Detta ser vi som kontraproduktivt och som något som också skapar allvarliga problem i det långsiktiga bevarandet.

Vi menar att konsekvenserna av beslutet om införande av KUB inte kan ha utretts tillräckligt och sänder en förhoppning om att detta beslut kan förändras. Detta eftersom det nya bidraget som helhet försämrar, istället för att förbättra, våra möjligheter att proaktivt arbeta för det kyrkliga kulturarvets bästa.

 

Marcus Sandekjer, Länsmuseichef och Landsantikvarie i Blekinge
Anna Hansen, tillträdande Länsmuseichef och Landsantikvarie i Skåne
Barbro Melander, avgående Länsmuseichef och Landsantikvarie i Skåne

Fakta: Debatt

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Marcus Sandekjer, Länsmuseichef och Landsantikvarie i Blekinge, avgående Länsmuseichef och Landsantikvarie i Skåne, m fl

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.