Partierna vill kontrollera kyrkan

Björn Helgesson präst i Olaus Petri församling, Svenska kyrkan i Örebro

DEBATT. Jag kommer aldrig att vara något partis tjänsteman, oavsett hur många röster ni vinner i det stundande valet. Bara så ni vet: jag är illojal mot er alla.

Att religion och politik inte skall blandas är närmast att betrakta som ett axiom. De förfärande exemplen genom historien är legio. Samtidigt finner många människor i sin tro drivkraften för ett politiskt engagemang utan att argumenten behöver uttryckas med religiösa termer.

Nu närmar sig ännu ett kyrkoval. Svenska kyrkan är ett evangeliskt lutherskt trossamfund. En kristen kyrka där bibeln självklart är den främsta källan till självförståelse och där den uppståndne Jesus står i centrum.

Sedan 1 januari 2000 är stat och kyrka skilda år. Ändå klamrar sig flera politiska partier fast vid kyrkan och gör allt de kan för att behärska kyrkans styrande organ, både på riksnivå och på lokal nivå. Detta trots att alla politiska partier med emfas hävdar att de är religiöst neutrala. Detta går inte ihop. Motivet från partiernas sida är att kunna kontrollera kyrkan. Detta är en styggelse och fullständigt förkastligt. Alla försök att försvara denna ordning med argument som stavas värnande av kyrkan saknar trovärdighet.

Demokrati bärs inte av partiorganisationerna. Föreningar och företag kan ha en demokratisk organisation utan minsta politiska inslag. I själva verket är den demokratiska basen för partierna mycket svag - se bara på det ringa medlemsantalet i de olika partierna. Kyrkan behöver inte politiska partier för att vara demokratisk. Alternativet till partistyre är inte präststyre. Kom inte dragande med det kvasiargumentet.

En mycket stor del av de styrande i Svenska kyrkans beslutande organ arbetar utifrån en egen Kristustro och äkta omsorg om Svenska kyrkan. Men dessa personer behöver inte ett politiskt parti att utgå ifrån i sitt engagemang. Ni behöver inte en partibok: släng den eller bruka den i kommunalpolitiken. För att värna landets vackra kyrkor eller finna balans mellan diakoni och ordets förkunnelse behövs inga partier, bara vanliga vettiga människor. En kyrka eller idrottsförening kan vara demokratiskt uppbyggd utan minsta partiintresse.

Jag uppmanar er kyrkopolitiker att befria er från den korrumperande politiska färgen i ert engagemang för kyrkan. Och ni som har er grundläggande lojalitet i partipolitiken: kommun, landsting och riksdag behöver er insats för att med klokskap utveckla vårt land. Men i kyrkan är man med för att värna den kristna kyrkan, inte för att gestalta partiets ambitioner. Detta gäller såväl Socialdemokrater, Sverigedemokrater som övriga partier. Hej då!

Jag är präst. Jag är vigd att vara Verbi Divini Minister; det Gudomliga Ordets Tjänare. Jag kommer aldrig att vara något partis tjänsteman, oavsett hur många röster ni vinner i det stundande valet. Bara så ni vet: jag är illojal mot er alla. Det gäller Socialdemokrater, Sverigedemokrater och övriga partier. Jag kommer inte att lyda när ni konsekvent strävar efter att undvika namnet Jesus. Jag kommer inte att lyda när ni försöker begränsa den kristna trons plats i mitten av det offentliga samtalet. Jag kommer inte att lyda när ni försöker sätta likhetstecken mellan svenskhet och den kristna tron.

Kristi kyrka rymmer alla färger och är inte svensk. Jag är illojal mot er alla! Är du kristen är du min syster och bror, Är du medmänniska utan tro kan vi säkert bli bundsförvanter i många frågor, men kom inte dragande med ditt parti. Jag är illojal.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Björn Helgesson, präst i Olaus Petri församling, Svenska kyrkan i Örebro

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Nils Ronquist
Bra debattartikel! TACK!
THOMAS LINDQUIST ,TID, KH I ÖREBRO NIKOLAI FÖRSAMLING !
Vi är många som slagit våra huvuden blodiga i alla de mer eller mindre uppenbara eller dolda stridigheter som inte precis haft med kyrkans fantastiska budskap att göra ! Majoriteten har alltför ofta fått rätt när det gäller ledning och styrning och de är inte alltid de mest pålästa i sammanhangen !! Bra och tydligt skriven debattartikel av Björn Helgesson !
THOMAS LINDQUIST ,TID, KH I ÖREBRO NIKOLAI FÖRSAMLING !
Vi är många som slagit våra huvuden blodiga i alla de mer eller mindre uppenbara eller dolda stridigheter som inte precis haft med kyrkans fantastiska budskap att göra ! Majoriteten har alltför ofta fått rätt när det gäller ledning och styrning och de är inte alltid de mest pålästa i sammanhangen !! Bra och tydligt skriven debattartikel av Björn Helgesson !
Kim Lundberg
Som kristen, anställd i kyrkan (organist) och röstberättigad i kyrkovalet vill jag veta vad jag röstar på. Jag är övertygad om att en moderat eller vänsterpartist tar med sina perspektiv när det gäller att lösa problem också i den kyrkliga kontexten. Det är bra för mig som ska välja att få veta detta. Många tar dessutom med sin erfarenhet från politiska partier. Det är tråkigt att Björn Helgesson inte vill samarbeta med dem som tydligt deklarerar detta!