Religionsdialog Svenska kyrkans ansvar

Annika Borg och Christer Hugo hävdar i sin artikel i Kyrkans Tidning nummer 34/11 att det som hänt i religionsdialogens namn har tagit stundtals absurda proportioner.

fakta

kyrkans identitet

Eftersom Svenska kyrkan har att förhålla sig till vistelsebegreppet håller jag inte med om deras slutsats.
Vad uppmanar då evangeliet till utifrån vistelsebegreppet?
”Församlingen har ansvar för den kyrkliga verksamheten för alla som vistas i församlingen” står att läsa i Kyrkoordningens 2kap.1§.

Förutom att värna om församlingens fyra huvuduppgifter gudstjänst, undervisning, diakoni och mission måste varje församling ställa sig frågan hur man på bästa sätt finns till för de som bor, vistas och verkar i församlingen.
För vissa församlingar är behovet av religionsdialog större än i andra. Långt ifrån alla är i behov av ett Guds Hus som i Fisksätra, eller behöver hjälpa till att anställa en imam. Sofia och Nacka församlingar är för mig två exempel på hur man utifrån vistelsebegreppet svarar upp mot behov i den egna församlingen.  Absurt hade det blivit anser jag om varje församling skulle anställa en imam på fast anställning. Att Sofia församling hjälper till att förverkliga ett projekt där man under projektets nio första månader bekostar en imams lön är något annat. Det senaste årets händelser som en fundamentalistisk muslimsk självmordsbombare i Stockholm och en kristen massmördare i Oslo visar på att religionsdialogen behövs.

Jag menar att Svenska kyrkan som största religiösa samfund i Sverige har ett ansvar för att religionsdialogen faktiskt äger rum. Att Sofia församling kunde möjliggöra att ungdomarna på Fryshuset kan möta både en imam och en präst, och dessutom få se dem arbeta sida vid sida var utifrån mitt perspektiv att ta vistelsebegreppet på allvar.  

Jag har under våren firat högmässa, med Kristus och treenigheten i centrum i bägge församlingarna, och jag kan inte förstå på vilket sätt de genom religionsdialogen har kompromissat med sin tro på avgörande vis, såsom Annika Borg och Christer Hugo hävdar i sin artikel.
Jag håller med Hugo och Borg om att vi behöver föra en dialog med varandra inom vår egen kyrka om vad det betyder att vara kristen, det samtalet är mycket viktigt. Det utesluter dock inte att vi också behöver religionsdialogen.
   
Karin Öhagen
präst i Svenska kyrkan

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
2265

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Uppsala stift
Göteborgs stift
Luleå stift
Uppsala stift
Stockholms stift