Säkra kompetensen i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan står inför ett generationsskifte där många nya medarbetare behöver rekryteras de närmaste åren.

Samtidigt visar en undersökning från Vision att medarbetare i kyrkan har litet inflytande på jobbet och sällan kan påverka sin lön genom sin arbetsinsats. Det här måste förändras om Svenska kyrkan ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarna inom Svenska kyrkan kännetecknas ofta av ett stort engagemang för verksamheten och i sitt yrkesval. Dessa medarbetare bör Svenska kyrkan värna om – samtidigt som det finns ett stort behov de kommande åren av att nyrekrytera inom flera olika yrkesgrupper.

I dag är sambandet mellan lön och prestation svagt inom Svenska kyrkan. Bara en av tio medarbetare anser att de kan påverka sin lön genom sin arbetsinsats. Det visar en undersökning som Vision har gjort. Att vara engagerad och jobba hårt, som många medarbetare i kyrkan gör, lönar sig alltså inte i tillräcklig utsträckning.

Samtidigt anser många medarbetare att de saknar inflytande. Mer än hälften i Visions undersökning säger sig ha litet eller inget inflytande, såväl när det gäller yrkesrelaterade frågor som frågor som rör utveckling av verksamheten.

Det här måste förändras om Svenska kyrkan ska kunna utveckla verksamheten och säkra kompetensen och vara en attraktiv arbetsgivare – både för dem som jobbar i kyrkan i dag och för de unga människor som man framöver behöver rekrytera.

Svenska kyrkan behöver nu bland annat:

* Se över – och minska – den löneskillnad som finns mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken och sektorer. Dessa strukturella löneskillnader drabbar också medarbetarna i Svenska kyrkan. Svenska kyrkan måste framöver erbjuda konkurrenskraftiga löner som står sig väl i nivå med den övriga arbetsmarknaden.

* Öka medarbetarnas inflytande. Inte minst gäller det vid förläggning av arbetstid. När arbetstid planeras måste hänsyn tas till såväl arbetsmiljö, arbetsbelastning som fritid. Detta är en viktig del i att skapa en hållbar arbetssituation och ett hållbart arbetsliv.

* Förbättra medarbetarnas villkor för att skapa balans mellan yrkesliv, fritid och familjeliv. Det sker bland annat genom att minska det totala arbetstidsmåttet för dem under 40 år, införa tillägg vid tillfällig föräldrapenning och ge medarbetarna möjlighet att växla in semesterdagstillägg mot ledighet.

Vision kan i undersökningen se att arbetsbelastningen efter de senaste årens strukturomvandling i Svenska kyrkan har ökat för många medarbetare. En grupp där hela åtta av tio anser sig ha fått mer att göra jämfört med för två år sedan, är diakonerna. En förklaring är att trycket på hela den sociala sektorn har blivit hårdare och mer än hälften av diakonerna i undersökningen tror att deras ökade arbetsbelastning beror just på bristerna inom socialtjänsten. Här måste arbetsgivarna se till så att medarbetarna får rätt förutsättningar att göra sina jobb.

I vår ska Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Vision skriva under ett nytt kollektivavtal om våra medlemmars löner och villkor. En viktig del i det nya avtalet blir att tydligare reglera vad som förväntas av arbetsgivare, lönesättande chefer samt de anställda i löneprocessen.

Svenska kyrkans framtid bygger på att unga, kompetenta medarbetare vill jobba i verksamheten. Och Vision deltar gärna i det utvecklingsarbete som arbetsgivaren står inför. Vi vill nämligen att fler ska se Svenska kyrkan som en framtida arbetsgivare.

Anders Blom
förbundsstyrelseledamot i Vision och stiftskonsulent i Svenska kyrkan

Veronica Magnusson
förbundsordförande Vision

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.