Sätt stopp för mördarrobotarna

Sverige bör inte utveckla, tillverka eller använda egna beväpnade drönare. Sverige ska heller inte tillåta att beväpnade drönare testas på svenskt territorium.

Strävan efter att rädda de egna soldaternas liv och att göra krigföring mindre kostsam får aldrig vara en ursäkt för att bortse från människans etiska ansvar i krig. Ändå är det just vad som har skett i det så kallade ”kriget mot terrorismen”. Kristna fredsrörelsen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF) ser en moralisk skyldighet att agera mot teknikens avhumanisering av kriget. Utvecklingen av högteknologiska vapen riskerar att överträda en etisk gräns och Sverige måste agera.     

Användandet av beväpnade drönare, det vill säga fjärrstyrda luftburna farkoster, har möjliggjort att avståndet mellan skytt och de som attackeras är större än någonsin tidigare. Ifrån kontrollrummen tusentals mil bort tar den som fjärrstyr drönaren inga risker för sitt eget liv. Samtidigt tvingas civilbefolkningen i länder som Pakistan och Jemen att leva i drönarskugga med ständig risk för att dödas.

Gränsen mellan vad som är krig och fred håller på att helt suddas ut och våldsanvändningen med drönare har inte kunnat skilja civila från kombattanter. Denna krigföring tvingar civilbefolkningen att leva i skräck för att drönarförare ska bedöma att de befinner sig i en fientlig zon och därmed anses vara legitima måltavlor för attacker. När jakten på misstänkta terrorister gör att gränsen mellan fred och krig suddas ut urgröper det även rättsstatens principer. En människa ska få sin brottsanklagelse prövad i domstol, inte bli ihjälskjuten.  

Sverige är redan med i utvecklingen av beväpnade drönare. Genom statligt stöd till Saab med 750 miljoner har Sverige i flera år deltagit i ett forskningsprojekt för att utveckla attackdrönaren Neuron. Vi kräver ett stopp för svenska drönare. I IKFF:s upprop har över tusen personer agerat för att Sverige varken ska utveckla, tillverka eller använda drönare.

Vi vill att Sverige blir en stark och trovärdig röst för nedrustning och fred. Detta kräver åtstramning och minskning av vapenexporten och ett stopp för svenska drönare.

Men runt hörnet skymtar en om möjligt ännu mer skrämmande utveckling. Det handlar om utvecklingen mot helt autonoma eller självstyrande vapensystem, så kallade mördar­robotar. Till skillnad från fjärrstyrda drönare skulle helt självstyrande system innebära att ingen människa kontrollerar vapnet. Framtida mördarrobotar skulle programmeras att kunna upptäcka, välja ut och döda människor i konflikter utan mänsklig kontroll.

FN slog nyligen larm om riskerna med den okontrollerade teknikutvecklingen av mördarrobotar och rekommenderar ett tillfälligt stopp, moratorium, för utveckling av den här typen av vapen. Detta måste Sverige stödja. Mördarrobotar används inte i dag, men om inget görs kan dessa helt självstyrande vapen i framtiden vara krigets soldater.

Det vore att överträda en etisk gräns att överlämna makten att besluta om att ta en människas liv till robotar. Vi kan inte tillåta denna utveckling. Robotar har inga moraliska principer. Robotar kan inte visa medkänsla och låta bli att döda. Robotar kan inte ställas till svars för sina handlingar.

Högteknologisk vapenutveckling är inte vägen till fred. Varje krig är en tragedi och varje enskild människa som dödas är ett stort misslyckande för vår förmåga att hantera konflikter. För att värna vår mänsklighet och freden är det centralt att stå upp för värden som medkänsla, moraliska principer och att främja förebyggande arbete så att konflikter kan hanteras med fredliga medel. Sverige bör inte utveckla, tillverka eller använda egna beväpnade drönare. Sverige ska heller inte tillåta att beväpnade drönare testas på svenskt territorium.

Och på den globala arenan måste Sverige stödja förslaget på moratorium för utvecklingen mot mördar­robotar. Nu har Sverige chansen att gå före och visa vägen.
 

Sofia Walan
generalsekreterare Kristnai Fredsrörelsen
Josefine Karlsson
generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.