Skrota arbetsmodellen!

Skärpt läge. Kyrkomusiker kritiserar arbetsmodellen för en ny kyrkohandbok. Det framgår i ett öppet brev till projektledning och styrgrupp för ny kyrkohandbok.

Hösten 2014 skrevs ett upprop gällande arbetet med Svenska kyrkans kyrkohandbok. Vi som undertecknar detta brev stödde fullt ut den skrivelsen, och har inte sedan dess ändrat uppfattningen att viktigt grundarbete med kyrkohandbokens musik ännu inte fullgjorts. Vi önskade en öppenhet där alla intresserade i kyrka och musikliv skulle kunna följa resonemangen bakom vägvalen med musiken. Som organisationer såg vi också framför oss att delta i ett samarbete där vi kunde bistå med våra breda kontaktnät för att förankra förslaget och en ny handbok i Svenska kyrkan.

Representanter för våra fem organisationer har under våren blivit kallade till ett antal av projektledningen organiserade möten, i vilka vi deltagit. Vi har skriftligen och vid möten lämnat konkreta förslag i linje med vad som påtalats i våra remissvar, i uppropet och vid förra höstens möten med biskopar och styrgrupp för arbetet. Våra viktigaste förslag och rekommendationer för hur musikarbetet skulle behöva bedrivas med öppenhet, transparens och lyhördhet gentemot kyrkans musiker och övrigt musikliv har inte vunnit gehör och inte tagits till vidare diskussion. Eftersom vi inte kunnat föra en diskussion om de enligt oss mest avgörande frågorna, vet vi heller inte varför man valt att inte beakta dem. Än så länge har resultatet av det samlade uppropet och andra kritiska granskningar inte lett till annat än att i praktiken samma material skickas ut på remiss igen, med vissa detaljer ändrade. Visserligen har ett förslag lagts om större frihet att använda annan musik än handbokens, men än så länge har ingen öppenhet funnits för att diskutera vägar för att bredda eller förändra det bitvis hårt kritiserade urvalet av äldre och nyare musik från 2012 års förslag.

Vårt budskap i dag är att vi gärna finns med och konstruktivt bidrar i arbetet i framtiden, bland annat genom att peka på sakkunniga individer och sammanhang som kan bidra till högsta möjliga kvalitet på en framtida handbok.

Vi ser däremot inte någon möjlighet att verka i den arbetsmodell som nu föreligger. Vi har under våren gjort vad vi har kunnat, men frågan om en ny kyrkohandbok är alltför viktig för våra organisationer och för kyrkans musik- och gudstjänstliv för att vi ska kunna offra dyrbar tid, energi och resurser inom en arbetsmodell som vi bedömer saknar möjlighet att nå ett gott resultat.

Agneta Sköld och Mattias Wager,
Domkyrkoorganisternas förening     
Marie Englund Hyllstam och Peter Lundborg
Sveriges Kyrkosångsförbund
Maria Löfberg och Johan Magnus Sjöberg
Föreningen Svenska Tonsättare
Anna Pihl Lindén och Mattias Lundberg
Kungliga musikaliska akademien
Ingela Sjögren och Nils-Gunnar Karlsson
Kyrkomusikernas Riksförbund

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.