Släpp in kommunikatörerna i de slutna rummen

Jiang Millington kommunikatör i Järfälla församling och representant i församlingens strategiska ledningsgrupp

Replik. Kyrkans vigda behöver släppa in andra yrkeskategorier i sina slutna rum. Hos oss kommunikatörer har ni alltid varit välkomna, skriver Jiang Millington.

Opinionschef Jonas Eek skriver att Svenska kyrkans kommunikationsdagar borde bjuda in präster och andra yrkesgrupper eftersom kyrkans kommunikation är en angelägenhet för många fler än enbart kommunikatörerna.

Kyrkoherdar och präster har flera år fått särskilt riktade inbjudningar till Kom-dagarna, som är öppna för alla yrkesverksamma i Svenska kyrkan. Många är vi kommunikatörer som aktivt och intensivt arbetar för att göra kommunikation till en angelägenhet för samtliga i församlingen, inte minst ledningsgrupper och kyrkoråd.

Vi söker efter sammanhang, såsom teologiska grupper på församlings- och stiftsnivå för att delta i det för kommunikatörer livsviktiga telogiska samtalet. Det samtal som handlar om hur församlingen vill omsätta teologi i praktisk handling och verksamhet. Det samtal som förtydligar församlingens själ och karaktär. De samtal som är en förutsättning för att vi som kommunikatörer ska kunna klä den teologiska själen i en kommunikationsdräkt som går i ton i ton istället för på tvären.

Det är glädjande att Jonas Eek skriver om behovet av att både lyfta och bredda kommunikationen men min bestämda uppfattning är att det inte är kommunikatörerna som stänger ute andra yrkesgrupper. Vi kämpar hårt för att få gehör för att ges rätt förutsättningar att göra ett professionellt arbete. Exempelvis borde det vara självklart att den strategiska kommunikatören ingår i ledningsgruppen, att hen deltar i församlingens teologiska diskussion och att kommunikatörerna släpps in på präst- och diakonmöten, presidiekonferenser och andra sammanhang där strategiska vägval tar form.

Det är i den änden vi behöver börja: kyrkans vigda behöver släppa in andra yrkeskategorier i sina slutna rum, för hos oss kommunikatörer har ni alltid varit välkomna.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Jiang Millington, kommunikatör i Järfälla församling och representant i församlingens strategiska ledningsgrupp

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
2162

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Göteborgs stift
Växjö stift
Härnösands stift
Lunds stift