Kristusdebatten

Tror biskoparna på uppståndelsen och Jesu återkomst?

– Har Du slutat slå din fru? Svara ja eller nej! Visst finns det frågor av ja- och nej-typen som är helt malplacerade. Samma sak gäller ibland i trons sammanhang. Vi vet ju att många bibeltexter spelar på bildspråkets plan. Bildspråket är trons modersmål.

Men det finns faktiskt frågor om kristen tro där den som frågar med rätta kan förvänta sig ett rakt ja eller nej. Det handlar om den tro vi varje söndag uttalar i kyrkans trosbekännelse. Tre punkter framstår som helt centrala.

För det första: Jesu uppståndelse. Evangeliernas texter om den tomma graven, orden om att ”han är inte här, han har uppstått” talar om något som skedde i den reala yttre verkligheten, inte om något som blott ägde rum på bildernas språkliga plan. Paulus säger också klart, att om Jesus icke har uppstått så är vår tro meningslös. Kyrkans tro är en glad förvissning om att Jesus inte är död utan faktiskt uppstånden.

För det andra: Jesu återkomst. Texterna om Jesu återkomst talar om något annat än den tilltagande entropin och universums slutgiltiga utslocknande. De talar om Jesus som ”igenkommande för att döma levande och döda”.

För det tredje: Evighetshoppet. Det kristna hoppet är ett hopp om ”de dödas uppståndelse och ett evigt liv”, ett hopp om nya himlar och en ny jord. Hoppet att för evigt få vara hos Gud.

Som kristen måste jag fråga mig själv:
1. Tror jag på Jesu uppståndelse?
2. Tror jag på Jesu återkomst?
3. Tror jag på de dödas uppståndelse och ett evigt liv?
I samband med valet av ny ärkebiskop har det uppstått en hel del oro bland kyrkans ”gräsrötter” och andra om vad biskoparna egentligen tror. Jag föreslår nu att var och en av Svenska kyrkans biskopar ställer dessa tre frågor till sig själv och redovisar sina svar. Det ger en utmärkt möjlighet skapa klarhet på punkter som är av mer än marginellt intresse.
Tryggve Mettinger
professor emeritus i  Gamla Testamentets exegetik vid Lunds universitet

 • 23 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • lars melin

  Ovanligt raka frågor. Lycka till med att få in svaren!

 • Kvinna och präst

  Frågor som inte borde behöva ställas
  Om de tillfrågade svarar återstår att se - kanske kan de tycka att det är lite förnedrande att svara på - men de kan också svälja förtreten och svara..

 • GSn

  Tack, Tryggve Mettinger, för denna artikel med sitt viktiga innehåll! Det är mycket rimligt att tillträdande ärkebiskop och samtliga biskopar vågar anta denna utmaning. Om de har "rent mjöl i påsen" borde det ju inte vara något problem för någon av dem - och en massa frågetecken och bekymmersrynkor skulle kunna få chansen att rätas ut.
  Men vågar de anta utmaningen?

 • medlem

  Ännu ett exempel på bra frågor som biskopsmötet kommer att förbigå med tystnad, eller möjligen svara på med lite von boen "du fattar inte riktigt det här" mentalitet. Ärliga teologiska samtal och det nuvarande biskopsmötet i Svenska kyrkan är liksom oförenliga.

 • Andreas Nilsson

  Ja jag tror på Jesu uppståndelse. Ja jag tror på Jesu återkomst. Ja jag tror på de dödas uppståndelse och på hoppet att för alltid få leva hos Gud. Jag tror så även om inte biskoparna får säga att de tror så. Den som svarade så i senaste utfrågningen han kom bara tvåa. Men om det inte finns kyrkfolk som tror och bekänner så blir biskoparna helt värdelösa. Tack för bekännelsen.

 • medlem

  Jag hoppas mycket på att de ska svara på dessa frågor var och en och redovisa sina svar.

 • anders

  Finns det allvarligt någon tvekan om detta?

 • GE

  Att en professor emeritus överhuvudtaget känner sig kallad att ställa dessa frågor till stiftscheferna i Svenska kyrkan visar på hur allvarligt förfallet har blivit i vad som nu måste betecknas som ett neo-gnostiskt och postkristet samfund!

 • Tor Albertsen

  Ingen i Kirken har større ansvar enn biskopene. Blant annet den sjelesørgeriske funksjon overfor prester. Usikkerhet om deres ståsted gjør biskopene uegnet i denne funksjonen. Bør ikke de vise alvoret i dagens situasjon ved å svare de ansatte på det? Jeg er redd de fleste ikke svarer av redsel for de andre i bispekollegiets kritikk.

 • Jesus är verklig

  Biskoparna i svenska kyrkan kan inte svara på någonting, inte ens om de är kristna, många har börjat tvivla på om de verkligen är kristna.

 • Sidor

Mer inom samma ämne
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten
Kristusdebatten