Upprätta en handlingsplan för Bunkeflo kyrka

Tre ledamöter i kyrkofullmäktige (SD) Malmö pastorat

Hur planerar Malmö pastorat för en renovering av Bunkeflo kyrka? Frågan ställs av tre ledamöter för Sverigedemokraterna i kyrkofullmäktige.

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige där vi efterfrågar en handlingsplan på hur pastoratet kan finansiera renoveringen av Bunkeflo kyrka.

Bunkeflo kyrka är en kyrka i Limhamns församling och är en skyddad kyrka enligt Kulturmiljölagen. Att kyrkan är skyddad innebär att den enligt lagen har ett kulturhistoriskt värde och får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen.

Våren 2017 valde Malmö pastorats kyrkoråd att stänga ner Bunkeflo kyrka fram till 30 juni 2018, då det fanns skaderisk med nedfallande tegel på grund av bristfälligt underhåll. Den 16 april 2018 så beslutade kyrkorådet att Bunkeflo kyrka ska hållas stängd även efter 30 juni 2018.

Vid detta beslutstillfälle framförde Sverigedemokraterna att man skulle börja planera för hur man ska renovera kyrkan. Detta förslag fick inte stöd från någon annan nomineringsgrupp i kyrkorådet, varför Sverigedemokraterna valt att inkomma med en motion till kyrkofullmäktige, som är högsta beslutande organ i pastoratet.

Det finns många församlingsmedlemmar i Limhamn som har en stark andlig och kulturell relation till Bunkeflo kyrka. Kyrkan är en del av stadsbilden i Bunkeflo. Flera skrivelser har kommit in till kyrkorådet där anställda och förtroendevalda vid Bunkeflo kyrka lyfter fram vilken enorm betydelse denna kyrka har för församlingen. Uppenbarligen finns det ett starkt stöd för att renovera Bunkeflo kyrka.

Sverigedemokraterna ser inte någon anledning till varför pastoratet ska låta en av Sveriges skyddade kyrkor förfalla. I Kyrkoordningen 40 kap. 2 § kan man läsa att kyrkobyggnader och deras inventarier ska underhållas på ett sådant vis att de kan tjäna sitt ändamål. Sverigedemokraterna menar att det är viktigt att kyrkorådet tar sitt ansvar och upprättar en handlingsplan på hur man kan finansiera renoveringen av Bunkeflo kyrka.

Enligt en beräkning från Malmö pastorats fastighetsenhet från april månad så kostar renoveringen av Bunkeflo kyrka 74 miljoner kr. Just den höga kostnaden på renoveringen har använts som ett argument för att inte renovera och istället framställa rivningen av kyrkan som det enda alternativet. Beräkningen från fastighetsenheten visar att renoveringen kan delas upp i fem delarbeten.

Detta innebär att renoveringen kan genomföras i etapper så pastoratets ekonomi inte behöver belastas. Precis som vilken investering som helst så kan man dela upp kostnaden för investeringen och betala för investeringen under flera år. Sverigedemokraterna anser att renoveringen av Bunkeflo kyrka är en investering i församlingen och i det kyrkliga engagemanget vid Bunkeflo.

Svenska kyrkan har mer än 130 000 medlemmar i Malmö. Nästan 40 procent av stadens invånare är medlemmar i Svenska kyrkan. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att ett sådant stort samfund vill riva en 120-årig gammal kyrka på grund av att man tycker att renoveringarna kostar för mycket medan mindre trossamfund bygger moskéer i Malmö där kostnaden ligger på 120 miljoner.

I Sverigedemokraternas motion till kyrkofullmäktige har vi nämnt flera finansieringskällor som inte diskuterats i kyrkorådet. Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är en av dessa finansieringskällor. Sverigedemokraterna har varit i kontakt med stiftsantikvarien vid Lunds stift som arbetar med kyrkoantikvariska frågor. Han menar att systemet med kyrkoantikvarisk ersättning kommer ändras nästa år och att dessa ändringar gynnar skyddade kyrkor som Bunkeflo kyrka. Samma stiftsantikvarie bedömer att Bunkeflo kyrka är en av de bäst bibehållna kyrkorna av denna typ i stiftet.

En annan finansieringskälla kan vara EU som satt igång initiativet ”European Year of Cultural Heritage 2018” där man försöker lyfta europeiskt kulturarv genom olika satsningar. Dessutom ska engagemanget bland församlingsborna i Bunkeflo inte underskattas. Svenska kyrkan har även ett unikt nätverk och varumärke som kan vara värdefullt vid gräsrotsfinansiering.

Malmö pastorat skulle i slutändan endast delfinansiera renoveringen av Bunkeflo kyrka, vilket innebär att det inte är ett godtagbart argument att påstå att renoveringen kostar för mycket.

Samtidigt som kostnaden 74 miljoner basunerats ut av de styrande Socialdemokraterna med stöd av POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, så tog samma nomineringsgrupper ett beslut i kyrkorådets arbetsutskott den 22 maj om att beställa en idéskiss för omgestaltning av Sankt Petri kyrkans interiör, i avsikt att skapa arbetsrum och gemenskapsytor. Nödvändig renovering av Bunkeflo kyrka nedprioriteras medan nya projekt, som inte är lika nödvändiga planeras i de centrala kyrkorna.

Den 11 september kommer Bunkeflo kyrka fylla 120 år. Kyrkan väcker stort engagemang bland församlingsborna. Att ta fram en handlingsplan för hur pastoratet kan finansiera renoveringen av kyrkan och sluta diskutera en rivning är det minsta som kyrkorådet kan göra.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Kyrkofullmäktige

Lisbeth Persson Ekström (SD), ledamot i Kyrkofullmäktige

Rolf Hansson (SD), ledamot i Kyrkofullmäktige

 

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Tre ledamöter i kyrkofullmäktige (SD), Malmö pastorat

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
905

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Växjö stift
Uppsala stift
Härnösands stift
Stockholms stift