Kyrkovalet

Vad tycker POSK om samkönade vigslar?

Kan den som absolut avvisar vigsel av samkönade par representera POSK, partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan? Frågan ställs av debattör Lennart Hallengren.

Om drygt ett halvår är det kyrkoval och det är väl värt att höja temperaturen i debatten så fort som möjligt. POSK har fastställt sitt nationella program inför kyrkovalet. En läsning som för mig ställer några frågor.

I inledningen av programmet står ”Det är viktigt vilka som bestämmer och vilka visioner de har. Kompetens, engagemang och ansvarstagande är avgörande egenskaper, liksom en gemensam ideologi.”

Ur detta kan man läsa att de som bestämmer, de förtroendevalda, i kyrkan bör ha en gemensam ideologi. I så fall vilken ideologi? För övrigt har inte alla samma ideologi och det är inte heller önskvärt.

I programmet står också att POSK står bakom beslutet att kyrkan viger samkönade par. Men samtidigt att kyrkan kan rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande och att äktenskapssynen inte ska ha någon betydelse för vem som erbjuds anställning i svenska kyrkan.

När det gäller den frågan fattade kyrkomötet beslut förra året efter förslag från Jesper Eneroth ”att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utreda frågan om vilka åtgärder som behöver vidtas i såväl kyrkorättslig mening som ur andra relevanta perspektiv för att säkerställa att ingen utsätts för diskriminering i samband med den kyrkliga handlingen vigsel samt att återkomma till kyrkomötet med förslag.” När förslag kommer från kyrkostyrelsen lär det bli debatt.

Men min fråga är om de som representerar POSK i församlingar, pastorat, stift och kyrkomöte kan tycka hur de vill i denna viktiga fråga. Kan den som absolut avvisar vigsel av samkönade par representera POSK? Om så är fallet så har ju POSK:s ståndpunkt i frågan ingen relevans och innebörd.

Lennart Hallengren
Ledamot för Socialdemokraterna
kyrkorådet Malmö
Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet Skåne

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet