Kyrkovalet

Väljarnas röster i kyrkovalet får inte genomslag

Väljarnas val glöms, kristendomen kastas över bord och rent hedniska takter blottas. Här kan en nomineringsgrupp som väljarna vill föra fram helt köras över av allianser av andra grupper som vill styra.

Direkta val till kyrkofullmäktige innebär att man som väljare kan rösta på den av nomineringsgrupperna man föredrar. Det står var och en fritt att också kryssa någon kandidat. Väljarnas röster indikerar pastoratets tillhörigas preferenser. Kyrkofullmäktige ska sedan bilda kyrkoråd utifrån de mandat som nomineringsgrupperna fått.

Men här kommer “armbågarna” fram, ja, rena “vilda västern” uppstår. Väljarnas val glöms, kristendomen kastas över bord och rent hedniska takter blottas. Här kan en nomineringsgrupp som väljarna vill föra fram helt köras över av allianser av andra grupper som vill styra.

Både i Carl Johans pastorat och i Lundby församling i Göteborg förde detta scenario med sig att ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan, med 7 respektive 4 mandat endast fick ersättarplatser i kyrkorådet.

I Carl Johans pastorat röstade väljarna enligt följande: S, Socialdemokraterna, 11, ViSK 7, POSK, Partipolitiskt obundna, 7, ÖKA, Öppen kyrka, 7, FiSK, Fria liberaler i Svenska kyrkan, 2 och FK, Frimodig kyrka, 1 mandat. Det borde leda till att kyrkorådet består av 3 ledamöter från S, 2 från ViSK, 2 från POSK och 2 från ÖKA och ersättarplatser till FiSK och FK.

Men S, POSK och ÖKA har gått i allians om att besätta alla ordinarie platser i kyrkorådet, medan ViSK med sina 7 mandat erbjudits en ersättarplats, liksom FiSK och FK med sina 2 respektive 1 mandat. Kyrkofullmäktige ska besluta den 26/11.

Risken finns att väljare som röstat på ViSK helt körs över, vilket ju är odemokratiskt. I Lundby församling röstade väljarna: S 11, POSK 7, ÖKA 6, ViSK 4, SD 3, BA 2, FiSK 1 och FK 1 mandat. Men S, POSK, ÖKA och BA bestämde de ordinarie platserna till sig själva och lämnade ViSK och övriga utanför. ViSK hamnade på S ersättarlista längre ner än FK och FiSK. BA med sina 2 mandat fick ordinarie plats medan ViSK med sina 4 mandat endast fick ersättarplats.

Utifrån denna odemokratiska ordning måste man både som förtroendevald och väljare undra över om Svenska kyrkan verkligen är den folkkyrka den utger sig för att vara? Vilken röst har folket?

ViSK är populära bland väljarna i Göteborg. Det är värt att notera att ViSKs kandidat Sara Lindalen i Lundby församling med sina 191 personröster var med råge populärast av alla i Lundbys kyrkofullmäktige. Samma gäller Anna Stenberg som var den mest populära kandidaten i hela Carl Johans pastorats kyrkofullmäktige med sina 338 personröster.

Måhända är det obekvämt att ViSK tack vare folkets röster i kyrkomötet blev större än både KD, FiSK och MP? Partipolitiker brukar säga att kyrkovalet speglar det kommande riksdagsvalet.

Tyvärr spelar riksdagspolitiken ännu roll i den forna statskyrkan. ViSK tillhör de partipolitiskt obundna. För ViSK är Gud större än partipolitik. Vi är vänster därför att vi är kristna. Jesus värnade de vanliga människorna, inte överheten och eliten. Kyrkan borde spegla detta.

Det råder alltså ingen tvekan om att ett stort antal väljare gjort sitt yttersta för att få ViSK på styrande position i både Carl Johans pastorat och i Lundby församling, men kyrkans egen lagbok, kyrkoordningen, tycks ge utrymme för skendemokrati, eller är det fel på tolkningen av densamma?

Säkert är detta en av anledningarna till varför kyrkovalet inte har relevans för fler än 10-20 procent av de tillhöriga. Valet fungerar inte demokratiskt när väljarnas röster inte får avsett genomslag.

 • 4 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Nils Ronquist

  Svenska Kyrkan styrs av politiker med en politisk agenda i första rummet och i andra kommer de religiösa frågorna. Både vänstern och socialdemokraterna har i det politiska livet avskaffat Gud eller i vissa fall ersatts med Marx. Skilj politik från religion NU. När politiker är med och styr blir det dyrt. Valet i år beräknas ha kostat omkring 170 miljoner kronor. Uruselt sätt att spendera våra medlemsavgift på.

 • ViSK Göteborg

  Nils Ronquist påstår att V och S avskaffat Gud och ersatt Vår Herre med Karl Marx. Det är svårt att ta ett sådant påstående på allvar. Först och främst för att V är en utbrytargrupp ur S, som växte fram ur frikyrkorörelsen. Marx föddes i en rabbinsk släkt och fadern konverterade till kristendom för att kunna försörja familjen i det antisemitiska samhällsklimatet som rådde. Under modernismen avskaffade man Gud men i det postmoderna samhället har Gud återkommit och ingen undgår den nya filosofiska strömningen. Det vi diskuterar i den här debattartikeln är demokratifrågan. Om nu Svenska kyrkan har en sådan ordning som ska anses demokratiskt och man tillåter partipolitiskt obundna och bundna partier men inte ger dem demokratiska rättigheter fullt ut måste det till en förändring.

 • Björn Edvardsson

  På samma sätt som S har haft problem att fylla sina listor i Carl Johans och Masthuggs församlingar i tidigare val har nu VISK inte kunnat engagera tillräckligt många att vilja vara med och dra sitt strå till stacken. Om en inte har fler än två på sin lista så får en bara två mandat i fullmäktige och får vara tydlig till sina väljare att fler måste engagera sig till nästa gång.
  Kyrkan är styrd av demokratiska regler och ibland är de till ens fördel och ibland till ens nackdel. Det är styrkan och svagheten med majoritetsbeslut, det finns alltid en minoritet som önskat något annat. Så länge vi inte arbetar med konsensusbeslut så får vi följa den praxis och de ordningar som prövats över tid tidigare och förhålla oss till de spelregler vi som kyrka valt. Vill en ändra på dem är det motioner till kyrkomötet som gäller. Om vi inte håller oss till de regler vi bestämt då blir det odemokratiskt på riktigt.

 • Sven F.

  Det finns få saker som jag reagerar på med samma ilska som när folk försöker använda spelreglerna på ett sätt som gynnar dem själva men går emot själva syftet med spelreglerna. Typ som den nyss uppmärksammade skatteplaneringshärvan – eller som att mygla sig till fler kyrkorådsplatser än man moraliskt är berättigad till. Visks debattartikel gjorde mig därför arg.

  Men, när jag sedan ser efter visar det sig faktiskt att i det ena fullmäktige har Visk 2 platser av 30; i det andra 2 platser av 33. Visk har alltså inte talat om att man bara hade två namn på vardera listan och det är änna lite fräckt att hålla tyst om en så väsentlig del av historien. Det gör också att det inte är konstigt att två kandidater fick så oväntat många personvalsröster, för när man på en lista har två namn och kan kryssa tre, är det lätt hänt att någon får rätt många kryss...

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet