Kyrkohandboken

Vi arbetar ständigt med förbättringar i verksamheten

REPLIK. Vi kan inte lättvindigt redovisa åtgärder, det hade varit att inte ta revisionsrapporten på allvar. Grahls krav på snabba svar tar heller inte hänsyn till kyrkostyrelsens och arbetsutskottets möten och den demokratiska processen, skriver Helén Ottosson Lovén och Wanja Lundby-Wedin.

Thomas Grahl kräver svar om vad kyrkostyrelsen konkret har ”lärt av den externa granskningsrapporten om kyrkohandboksarbetet” och vilka ”konkreta praktiska åtgärder” som ska vidtas. Han accepterar inte ”nutidens standardsvar” att vi tar rekommendationerna i revisionsrapporten på stort allvar, utan kräver en redovisning av åtgärder.

Men att kyrkostyrelsen tar rapporten på allvar innebär bland annat att vi inte lättvindigt kan redovisa åtgärder, det hade varit att inte ta rapporten på allvar. Grahls krav på snabba svar tar heller inte hänsyn till kyrkostyrelsens och arbetsutskottets möten och den demokratiska processen.

Vi arbetar ständigt med förbättringar i Svenska kyrkans verksamhet. Det sker i en ständig och nära dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän. Av revisionsrapporten framgår också att kyrkohandboksprocessen fungerade betydligt bättre i slutfasen. 

Revisionsrapportens rekommendationer gäller framtida processer. De pekar på förbättringsområden som aktualiseras efter hand i vår verksamhet, och som vi naturligtvis kommer att ta i beaktande när vi går in i nya större projekt liknande kyrkohandboken.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken