Kyrkovalet

"Vi har ett stort förtroende bland väljarna"

REPLIK. De tomma stolarna står som ett vittne på Visk:s popularitet. Något vi är ödmjuka inför, svarar styrelsen för Vänstern i Svenska kyrkan,Visk, i Göteborgs stift.

Både en folkvald politiker och en kyrkopoltiker som är vald av de tillhöriga i Svenska kyrkan sitter inte på eget mandat utan på ett mandat som vederbörande har fått av sina väljare.

Hur ska man se på en president som får 20 procent av folkets röster? Hur många tomma stolar räknar hon eller han in? Nej, man säger att denne politiker har ett mycket stort förtroende bland väljarna. Samma sak gäller de röster som Visk, Vänstern i Svenska kyrkan, fick av sina väljare i Lundby församling, i Carl Johans pastorat, i Nylöse pastorat och så vidare.

Kyrkoordningen lämnar stor frihet till kyrkofullmäktige att fatta beslut i enlighet med den kristna värdegrunden. Det är nog inte många väljare som kan tänka sig att man i kyrkan "kör över", "välter omkull" eller "förnedrar" sina kollegor? Eller är orsaken till det ytterst låga valdeltagande att Svenska kyrkan är en av de sämsta arbetsmiljöerna i hela landet. Måhända det beror på styrningen? Ja, av allt att döma efter det vi erfarit detta kyrkoval.

Vi är böjda att hålla med Predikaren 9:11 om att "det är inte de snabba som vinner loppet, det är inte de tappra som vinner striden, det är inte de visa som får bröd, inte de kloka som blir rika, inte de kunniga som har framgång: allt är tillfällighet och slump."

De tomma stolarna står som ett vittne på Visk:s popularitet. Något vi är ödmjuka inför.

Mer inom samma ämne
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet
Kyrkovalet