Begravningsavgift

Vi på landet får stå för kyrkogårdens underhåll

Vi på landsorten är lite förvånade över att det blev samma begravningsavgift i hela landet, men vi är tacksamma att vi fått sänkt avgift, skriver debattör Birgitta Svensson.

I ett par veckor har storstadsrepresentanter ondgjort sig över att få höjd begravningsavgift.

Man menar att man i storstan är effektiv. Vi på landsorten har få medborgare som betalar skatt, vi har många kyrkogårdar utspridda över ett stort geografiskt område. Detta går inte att åtgärda.

Vi kan inte lägga ned kyrkogårdar, vi är skyldiga att hålla dem i skick enligt kulturlagstiftning, miljölagstiftning med mera.

Vi är också ålagda att kontrollera gravstenar enligt vissa rutiner. Detta är resurskrävande.

Många flyttar till storstaden lever och arbetar där och betalar skatt där. Men när de dör skall de återbördas till födelseorten som ofta är landsbygden. Då får vi på landsorten stå för kyrkogårdens underhåll.

Begravningsverksamheten är mycket strikt skild från församlingsverksamheten. Detta är en viktig information att komma ut med till medborgare och församlingsmedlemmar.

Man kan inte avsäga sig begravningsavgiften och den påverkas inte om man går ur kyrkan.

Även på landsorten lämnar många människor Svenska kyrkan. Vad är orsaken? Detta behöver kanske analyseras eller är det känt?

Vi på landsorten är lite förvånade över att det blev samma avgift i hela landet, men vi är tacksamma att vi fått sänkt avgift. Vi gör inga glädjebudgetar, vi gör allt för att hålla kostnaderna nere och arbeta på ett så effektiv sätt som möjligt.

Birgitta Svensson
Kyrkorådets ordf i Ljungby pastorat

Mer inom samma ämne
Begravningsavgift
Begravningsavgift