Vi tar hänsyn till klimat och natur

Klimatförändringen är en av vår tids största ödesfrågor. Svenska kyrkan driver ett engagerat miljö- och klimatarbete såväl på hemmaplan som internationellt.

Det har länge pågått en debatt i Sverige om vilken typ av skogsbruk som ger den största klimatnyttan. Skogen kan spela en betydelsefull roll för klimatet genom att binda luftens koldioxid och omvandla den till virke. Den obrukade skogen har förmåga att lagra kol i träden och i marken. Man måste emellertid se skogen i ett större sammanhang, den är inte bara ett kollager utan också en förnybar råvarukälla. Enligt forskningsprogrammet Future Forests ger den brukade skogen på lång sikt störst klimatnytta genom att den kan ersätta energikrävande material i byggnader och dessutom kol och olja i t ex värmekraftverk och numera även för framställning av gröna drivmedel.

Världens befolkning har aldrig varit så stor som nu och belastningen på jordens resurser är inte uthållig. Svenska kyrkan ser därför brukandet av den förnyelsebara resursen skog som ett viktigt bidrag i arbetet för en hållbar utveckling. Självklart ska mångfalden och naturen värnas och kyrkan har frivilligt avsatt cirka 9 procent av sin produktiva skogsmark som har högst naturvärden. Utöver det undantas 5-10 procent i det vi kallar generell hänsyn vid avverkningar. Vi gör även naturvärdesbedömningar av skogarna, vilket styr hur de sedan behandlas. Därtill kommer vårt arbete med Skogscertifieringen både enligt FSC och PEFC. Vi följer systematiskt upp naturhänsynen i våra slutavverkningar.

Svenska kyrkans engagemang för natur- och skogsvård i Sverige utesluter inte vårt internationella engagemang att bistå och ge stöd till människor som lever i fattigdom och utsatthet världen över genom bistånd och ett rättvisebaserat påverkansarbete för en hållbar global utveckling. Svenska kyrkans internationella arbete driver i dag en klimatkampanj med målet att få till ett rättvist klimatavtal vid COP21 i Paris senare i år.

Svenska kyrkan delar uppfattningen att det är mycket angeläget att ta klimataspekten och den biologiska mångfalden på allvar också när vi brukar vår skog. Vi arbetar dagligen med att balansera de olika målen i skogsbruket och naturvården och följer noga utvecklingen i forskningen och arbetar för att ständigt förbättra oss i vår förvaltning. Vi vill i god samverkan med andra parter göra vad vi kan för att bidra till en hållbar utveckling. Vi ser brukandet av den förnyelsebara resursen skog som ett viktigt bidrag till en bättre värld.

Ulf Carlsson
Ordförande i Egendomsnämndernas samarbetsorgan
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.