Debatten visar att etiska regler behövs

Etik. Stiften har olika åsikter om behovet av en codex ethicus för präster och diakoner. Men efter sensommarens offentliga debatter mellan präster är det ändå uppenbart att någon form av etiska riktlinjer behövs, bland annat för sociala medier.

Sedan 1963 har det funnits någon form av codex ethicus för präster och senare också diakoner i hela eller delar av Svenska kyrkan. Under de senaste åren har de flesta stift valt att anta egna sådana dokument med liknande innehåll, medan andra stift har valt att avstå.

Syftet med en codex ethicus är att påminna präster och diakoner om det etiska ansvar som ämbetet medför, att stärka lojaliteten kollegor emellan och att visa hur kyrkans anseende ska vårdas på bästa sätt. Dokumentet kan därmed beskrivas som en uttolkning av vad vigningslöftena innebär i praktiken. Liknande riktlinjer finns också bland läkare och advokater.

Det är uppenbart att dessa codexar har svag juridisk status. Leif Nordenstorm, direktor för Fjellstedtska skolan i Uppsala, konstaterar i en pågående studie att endast Strängnäs stift antyder att dess codex ethicus kan komma att användas som underlag vid en prövning i domkapitlet. Härnösands stift har i stället valt att avskaffa sin codex ethicus med motiveringen att den inte får missbrukas som grund för domkapitelsärenden.

Denna typ av oklarheter fick Kyrkans Akademikerförbund att vända sig till biskopsmötet för drygt ett år sedan med en önskan om en utredning av om codex ethicus kan ersättas av någon annan typ av förtydliganden av vigningslöftena alternativt gemensamma riktlinjer för samtliga stift.

Det är i sammanhanget intressant att konstatera att dåvarande biskopen i Strängnäs, Jonas Jonson, gjorde ett försök till en gemensam codex ethicus för hela Svenska kyrkan 2005, men att det strandade på att just Kyrkans Akademikerförbund var emot ett sådant beslut.

Enligt biskopsmötets sekreterare Lena Bohman har biskoparna sedan dess konstaterat att de behöver arbeta vidare med frågan, men att det därefter inte finns något mer att rapportera.

Med bakgrund i sensommarens heta debatter mellan ett flertal präster i sociala och traditionella medier är det värt att notera att den sortens offentliga samtal också tas upp i flera av de codexar som finns i dag. Strängnäs och Stockholms stift säger båda exempelvis att den som har en vigningstjänst inte ska bearbeta personliga konflikter offentligt och Karlstads stift konstaterar att meningsutbyten i affekt ska undvikas.

Nu är det uppenbart att personliga konflikter ändå bearbetas offentligt och i affekt, att det finns problem med lojaliteten mellan kollegor och att kyrkans anseende därmed är skadat. Låt oss därför hoppas att biskopsmötet snart har goda idéer kring hur det fortsatta arbetet med dessa frågor bör ske, vare sig det sker med hjälp av en codex ethicus eller på annat sätt.

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.