En oroande längtan efter den starke ledaren

Jonas Lindberg ledarskribent

Påminnelse. Det finns en oro i världen, som gör att många idag tycks längta efter starka ledare. Presidentvalet i Frankrike är ett aktuellt exempel och det är en utveckling som i sig kan oroa. Här kan religionen behövas som påminnelse om behovet av ödmjukhet inför det gemensamma goda.

På söndag avgörs slutligen det franska presidentvalet och politiska bedömare har beskrivit det som en kamp på den nya skiljelinjen i västerländsk politik, kallad GAL/TAN. Där får Emmanuel Macron representera åtminstone delar av det gröna, alternativa och liberala i skiljelinjens ena ända och Marine Le Pen det traditionella, auktoritära och nationalistiska i den andra.

Oavsett hur det går på söndag är det uppenbart att det idag finns en ökad längtan efter vad som uppfattas som starka ledare på många håll i världen. Den amerikanska presidenten Donald Trump är kanske den tydligaste sinnebilden av en sådan och han i sin tur förstärker dessutom den genom att visa sin faiblesse för andra så kallade strongmen, som den kontroversiella filippinska presidenten Rodrigo Duterte.

Donald Trump var också den första internationella ledaren att gratulera den turkiska presidenten Recep Tayyip Erdoğan efter den nyligen avslutade folkomröstningen om utökad makt för denne.

Det handlar om en värld där oron ökar och där det finns människor som vinner på att så sker. Grundorsaken är sannolikt rädslan för ytterligare terrorattentat och de svårigheter som uppstår när djupt olika värderingar ska fås att samspela på den globala scenen.

Under ytan finns också det som den polsk-brittiske sociologen och filosofen Zygmunt Bauman kallade för liquid modernity, där de som inte lyckas förverkliga sig själva enligt samtidens ideal ropar på starka ledare för att få hjälp på ett oroligt hav. Frågan är väl om någon av dessa ledare i praktiken kommer gående på vattnet, likt sekulära frälsare.

Att också Frankrike rör sig åt detta håll kan tyckas extra oroande. Det var trots allt där upplysningstidens ideal om frihet, jämlikhet och broderskap föddes, vilket mynnade ut i den allmänna rösträtten, om än bara för män. Hur än populismen vill ge sken av att vara det verkliga folkets röst tycks den alltför ofta mynna ut i att en enskild människa står och pekar med hela handen istället för att lyssna in det gemensamma goda.

Det vi kan lära av historien är att sådana starka ledare, med eller utan ett demokratiskt mandat, kan vara ytterst farliga om omgivningen tappar kontrollen över dem. Tvärt emot den allmänna uppfattningen, åtminstone i ett land som Sverige, är religionens försvagning dessutom ett problem i det sammanhanget.

Det finns naturligtvis gott om exempel på politiker och regenter som har använt sig av religionen för att stärka sin egen makt. Men det är också ett faktum att inga härskare har varit grymmare än de som helt har förnekat det gudomligas existens. Det räcker att vi nämner Hitler och Stalin för att understryka det.

Ett av religionens många viktiga bidrag i ett samhälle är att gång på gång viska ett memento mori – kom ihåg att du är dödlig – i makthavarnas öron. Det handlar om en grundläggande ödmjukhet inför ansvaret att tjäna också den minsta av människor. Oavsett om de tror att det finns en högre makt än den egna eller inte.

Jonas Lindberg, ledarskribent

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.