Hur mycket ska ett prästkall få kosta?

Fanny Willman Ledarskribent

Svenska kyrkan behöver sina präster. Och de blivande prästerna behöver Svenska kyrkan. Utan lön och studiemedel är risken stor att många inte har råd att ens överväga ett kall.

Det blir onekligen knepigt att få ihop kalkylen när ett hushåll blir en lön fattigare och studiestödsnämnden sedan länge säger stopp. Om det här vittnar tidigare journalisten och prästkandidaten Helena Lund i Kyrkans tidning.

Ett inspel att ta på allvar. Den ekonomiska stressen kan göra den som vill utbilda sig till ett kyrkligt yrke, så att säga, “mitt i livet”, tvungen att omvärdera sitt beslut. Svårast är det för prästkandidater, som oavsett bakgrund måste studera fem och ett halvt år för att anses färdiga och värdiga att sändas ut. Samma personer kan i en lokal hemförsamling sedan länge uppfattas som en församlingens “präst” – de kan ha lett gudstjänster och verksamheter utan att ännu vara vigda. 

Att från Svenska kyrkans håll kräva mindre akademisk teologi av prästkandidater med annan erfarenhet skulle innebära färre år av ekonomisk ansträngning. Men det kommer med ett annat slags pris. Flera års studier behövs för att förankra utbildningen i levd teologi, som Patrik Hagman poängterar i en gästledare.

Men hur mycket ska det få lov att kosta? Att bli präst kan inte vara förbehållet den har tillgång till besparingar eller en tillräcklig andra lön i hushållet. Många har inte råd att ens överväga fem och ett halvt år av extrem ekonomisk sparlåga. Och CSN:s relativt nya omställningsstöd för studier mitt i livet går inte att lyfta längre än ett år. Det säger sig självt att den statliga reformen inte är något brödunder för kyrkans pressade kandidater.

Svenska kyrkan behöver därför undersöka och erbjuda möjligheten att anställa ett antal prästkandidater. Att den som inte kan finansiera sin utbildning med studiemedel kan studera med lön kan på sikt vara en effektiv åtgärd på sikt. Det här är ett beprövat sätt att uppnå återväxt i bristyrken. I dag går det till exempel att bli lokförare på statens bekostnad, eller anställd av Polismyndigheten med ett års betald utbildning. 

Dessutom behöver de praktiska bitarna av en kyrklig utbildning anpassas till den enskildes erfarenhet. För den som arbetat i församling bör de tidskrävande och många praktiska momenten vid sidan av högskolestudierna vara färre, och ett snabbspår på Svenska kyrkans utbildningsinstitut erbjudas den som redan tillägnat sig hantverket på annat håll. 

Svenska kyrkan behöver sina präster. Men de blivande prästerna behöver också Svenska kyrkan. Så länge utbildningen till präst kostar multum i både tid och pengar är det inte alla som vill, som också kan göra sitt för att avhjälpa prästbristen. 

Det blir helt enkelt för dyrt att bejaka sitt kall. Och för de förlorade prästerna betalar i slutändan Svenska kyrkan.

Fanny Willman, ledarskribent

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Peter Nilsson
För att inte Svk ska stagnera och fastna i att vara en prästkyrka behövs ett nytänkande. Som redan föreslagits skulle diakoner även kunna förrätta dop, vigslar och begravningar. Det kan vara ett effektivt sätt att parera den oundvikliga ökande prästbristen.
BGOL
Ganska självklart att färre vill satsa på en framtid i ett samfund som kanske inte finns om 20 år. Gissar att många studerar siffrorna och drar naturliga slutsatser.
Statistik och medlemskap
Om Svenska kyrkan inte finns om tjugo år så kommer inte heller Katolska kyrkan eller Ortodoxa eller Equmeniakyrkan eller andra samfund finnas. Svenska kyrkan har i dagsläget över 5 miljoner medlemmar. Katolska kyrkan t.ex. har inte ens 200.000 medlemmar. Är det en allmän kyrkmedlemsdöd du pratar om, eller varför är du så säker på att just Svenska kyrkan kommer att dö ut till förmån för andra samfund? Svenska kyrkan förlorar medlemmar, av det naturliga skälet att vi inte längre föds in i ett medlemskap, men detta kommer att plana ut. Och Svenska kyrkan kommer ganska sannolikt att ha minst lika många medlemmar som andra samfund, de närmaste hundra åren. Förmodligen fler.
Logik
Med allt färre betalande medlemmar behövs allt färre långtidsutbildade präster. Enkel logik.
Allmänna prästadömet
Vi måste förlita oss på den lutherska läran om det allmänna prästadömet. Grundat på dopet och tron. Lekmannapredikanter utför de praktiska detaljerna i kyrkan. Gud ser på och finner det gott.