Vänstertrafik även i kyrkan

Anna Sophia Bonde

SIGNERAT. Det stormar i kultursverige. Eller, för att citera biskoparnas brev om dopet: det plaskar, skvätter och porlar.

DN-journalisten och författaren Bengt Ohlsson ifrågasätter det självklara: att kulturmänniskor (ansvarstagande, ekologiska, solidariska typer) också bör stå till vänster, politiskt sett. Han citerar en ung man i bekantskapskretsen apropå de kulturarbetare som kritiserat Stockholms stads lösning för Slussen: jag vet ingenting om de olika slussenförslagen men jag litar mer på Lars Norén än på någon fet moderat. Ett slags free by association, att bara man omger sig med de rätta namnen och säger sådant som de andra i ens urban tribe brukar säga – så räcker det. Det behöver inte vara mer genomtänkt än så.

Svenska kyrkan har länge lutat åt vänster. Stöd till Palestina är normalt – medan israelvänlighet inte är det. HBTQ-aktivism är normalt – att stödja en organisation som ”Medvandrarna” är det inte. Tiina Rosenberg-feminism är normalt liksom kritik av den borgerliga regeringen. Att säga sig vara för ”mångfald” är helt normalt – att däremot inkludera också konservativa yttringar i denna mångfald anses befängt.

Även i biskoparnas ovan citerade brev märks den röda doften. Trosbekännelsen, sägs det, får ett drag av protestsång och tron förknippas med avståndstagande från tillvarons destruktion. Med ”frestelser” menar de sådana saker som att vara självisk, dömande, glädjedödare, hycklare, hänsynslös, våldsam, sådant som alla människor betraktar som ont. Det är förstås bra att biskoparna nämner allt detta, men vad de utelämnar är symptomatiskt: de sexuella synderna. Är de helt och hållet avskaffade? Man får intrycket att vad som är verkligt ont är de stora strukturerna och att den lilla enskilda människan behöver myndigförklaras och uppmuntras att bejaka sin frihet.

Biskoparna påstår till och med att Välsignelsen innebär att ”Gud vill vara med oss på alla våra vägar”. Är det verkligen sant? Är det inte snarare så att Gud vill att vi slår in på den väg som är Hans väg för oss? Och att det därför finns bättre och sämre vägar – inte att alla vägar är ungefär lika bra, bara för att vi råkar ha vissa preferenser.
Andra tider har haft andra diken. Men det är ju i sig ingen anledning att låta skutan få slagsida idag.

Privatmoral är inte mindre viktigt än globalt ansvarstagande. Skapelsen är i behov av frälsning, ja, helande på alla plan. Att världen är viktig betyder inte att himlen och evigheten inte är det. Kyrkan måste kunna bolla med båda perspektiven samtidigt, om hon ska vara till någon glädje.
 

Anna Sophia Bonde
 • 33 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Karin Ranieli

  varmt tack, Anna Sophia! Så härligt med din klarsyn och frimodighet!

 • Nils Dardel

  På pricken! Du skriver snärtigt och våghalsigt formulerat - se upp bara så att du inte hamnar i samma dike som dom som vill stoppa alla bekännelsetrogna från tjänst i vår älskade SvK

 • Nils Ronquist

  Anna Sophia Bondes brukar jag läsa med stor behållning. Vänstertrafiken bland våra biskopar och biskopskandidater är uppenbar. Kyrkans Tidning prenumererar jag endast på grund av att jag alltid blir lika upprörd när jag läser artiklar om klimathysteri och socialistisk propagannda. KT är om jag uppfattar det rätt en medlemstidning som skall ge medlemmar information om det kyrkliga livet i Sverige framförallt. Annn Sophia Bonndes artiklar lugnar ned mig något.

 • "trogen Evangelisk lutheran"

  Mycket bra Anna Sophia Bonde !

  Det du säger och klart påvisar att kyrkan ännu inte sluppit ifrån staten.

  Vad vad de flesta inte ens känner till är att den socialistiska dogmen med Karl Marx som rättesnöre de facto säger i sitt manifest, jag citerar: "ingen Gud finnes". Detta står helt klart och omöjligt att förbise vara en absolut uttalad ståndpunkt inom socialismen. Då är det inte underligt att socialismen oavsett den som utövades i Lenins, Stalins, Hitlers, Maos, Khmer Roughe´s, eller annan utövandeplats av socialism b lir vad den deklarerar. En klar fiende till GUD !

  Att man sedan försöker att blanda bport korten med fina ordsvängningar från politikerna som bara vägrar att släppa taget om vår Kristna kyrka som skall följa GUD och ingen annan. Ja det står ju då plötsligt alldeles klart om vad för figurer och mörkermän man delar plats och åsikter med. Som Einstein sade i ett väl dokuementerat brev strax innan han flydde från Tyskland. "Den kristna kyrkan är den enda som står emot den NationalSocialistiskaArbetarePartiets förföljelser och ondska" Slut citat, skrivet till Washington Post och bekräftat införandet i tidningen samt framställt i US Antique Roadshow 2011, TV8.

 • "trogen Evangelisk lutheran"

  Varför redigeras viktig text bort då man gör inlägget ?
  Censurerar Ni detta i realtid.
  Då detta händer ideligen att texten blir "rumphuggen" ?

  Otäckt !
  Önskar svar.

 • "trogen Evangelisk lutheran"

  Man skall ha 1200 tecken men bara hälften kommer ju med ??

 • MAGNUS p. wÅHLIN

  Oj, oj, oj. Vad menar Bonde egentligen? Hon efterfrågar en förmåga att hålla alla bollar i luften eller? Fast egentligen menas att det finns bollar som är viktigare och mer sanna än andra, alltså precis samma sak hon anklagar vänsterkyrkan för. Hon förespråkar Medvandrarna, en del av LINC, som menar att GT och NT är den enda instruktionen till ett rätt liv som behövs. Hmm. Så kvinnor är orena en vecka efter barnafödsel, fast två veckor om det är en tjej förstås? Självklart tolkar vi bibeln och självklart tar vi avstånd från en del. Jesus kommer med ett nytt förbund, eller hur? Vad tar Bonde avstånd ifrån? Den röda doften finns i biskoparnas dopbrev när trosbekännelsen är en protestsång. Är Bonde nöjd med världens ordning? Söker inte Bonde Guds rike? Innebär inte Guds rike befrielse? Och vilka är då de sexuella synderna? Kan vi få en lista tack? Är inte kristendomen osunt intresserad av våra sovrum?
  Jag hoppas att Gud vandrar med mig även om jag går på fel vägar. Enligt Bonde lämnar Gud mig då. Det är en märklig gudsbild. Jag som trodde att Gud ville befria mig! Både jorden och himlen är viktiga, så klart. Men kyrkan har fokuserat för mycket på himlen och därför blivit irrelevant.

 • MAGNUS p. wÅHLIN

  Hmm, texten tas bort. Men i alla fall för att fortsätta:
  Jag tror att Gud är med mej också då jag vandrar fel. Det tror inte Bonde, hon anser att Gud lämnar mig när jag behöver Gud som mest. Jag som trodde att Gud ville befria mig!
  Både jorden och himlen är viktiga. Så klart! Men kyrkan har varit alltför upptagen med himlen, evigheten och privatmoralen och för lite intresserad av livet här och nu. Därför har tro och teologi blivit irrelevant för alltför många. Det är en synd, det är att missa målet!

 • GÜNTHER WATZ

  Jag ser inte så mycket av en vänsteragenda inom SK, snarare fadd politisk korrekthet. Denna i sin tur har som syfte att förskjuta fokus från de verkligen brännhetta teman till någon slags lekplats där f.d. vänsternissar kan bli av med sin energi. HBT, klimatfrågan, gender - allt är så härligt långt borta och oaktuellt och stör en präst inte alls när han/hon ämnar sig att skaffa tredje bilen. Landets verkliga frågor, avfolkning, människornas isolering (och för att tala om det: de ensamma heterosexuellas nöd om vi redan pratar kön), inkomstsplittringen och ingen som vågar ställa systemfrågan längre (är det här riktigt vi håller på med? Ska vi göra på annat sätt?), mediernas likrikting och människornas fördumning (börjande med flumskolor och fortsättande med all inskränkning av information senare), bristande vilja till att gå i konflikt med överklassens interesser - allt detta kan driva en aggressiv utlänsk vänsteraktör som mig till förtvivlan! Svenska Kyrkans riktning är inte själva problemet, bara den urdumma plockningen av teman! Tänk vad vi kunde tala om - direkt demokrati, kontroll av spekulationen, medborgarskap till flyktingar främst i avfolkade områden(bosätt serbska romer!)!

 • Linda Nilsson

  Jag måste säga att du har en mycket märklig syn på Jesu budskap och jag blir mörkrädd när jag läser dina tankar. Du menar att Gud ska reduceras till en smygtittare? Vad är det Jesus säger egentligen? Det du inte har gjort för dessa mina minsta har du inte gjort för mig. Han säger inte: vad gör ni i sängen? Han frågar inte över huvudtaget vad du är bara om du vill följa honom. Och vad betyder det att följa Jesus? Fördöm människor? Tänk på dig själv? Nä, älska din nästa som dig själv. Dela med dig av det du har, ta ansvar för din medmänniska. Och om du tycker att det sticker som socialism i ögonen på dig så kanske du ska välja en annan förebild. För att välja Jesus innebär just det du tycker är lite ynkligt hos biskoparna: kämpa mot själviskhet , fördömande, hyckleri, hänsynslöshet, våld. Fast du kanske redan har tagit itu med dem sakerna hos dig själv. Du har kanske inte längre dessa mänskliga brister som vi andra ständigt kämpar mot. Oj då. Då gör du ju dig istället skyldig till högmod. Fattar faktiskt inte hur fördömande kan få ta större plats i din tro än kärlek. Det är ju faktiskt det enda Jesus inte är - fördömande.

 • Sidor