Viktigare att kyrkan är kristen än svensk

Det är avgörande att värna det kristna. Det är emellertid inte vad Jimmie Åkesson gör. Frågan är om Kristus ens är statist i Åkessons drama.

I sitt sommartal i Sölvesborg kritiserar Jimmie Åkesson (SD) Svenska kyrkan. Den håller på att bli mindre svensk och mindre kristen, menar han. Åkesson bygger sin argumentation på tanken att det svenska inte kan skiljas från det kristna. Påståendet väcker viss förvåning. Ibland gör ivern att nå fram med sitt budskap att också en partiledare tvingas till intellektuell grumlighet.  

I ljuset av sin övergripande ideologi är Åkesson dock begriplig. Han vill tala om landets kristna arv, inte landets kristna arv. För att hitta stöd för en nationalistisk ideologi försöker Åkesson knyta vänskapsband med Svenska kyrkan. Kanske för att ett starkt kyrkoval skulle ge försmak av ett framgångsrikt riksdagsval.

Det är avgörande att värna det kristna. Det är emellertid inte vad Åkesson gör. En viktig del av kyrkans identitet är att hon är en trosgemenskap, inte en åsiktsgemenskap. Det är i sin ordning att tycka olika. Längs ett politiskt kontinuum finns det både vänster och höger i Svenska kyrkan, inget ska vara mer politiskt korrekt än det andra. I den svårtolkade Mellanösternkonflikten finns sympatier för både palestinier och israeler. Diskussionen om välfärden pendlar också bland kyrkans folk mellan skattefinansierade, statliga lösningar och liberalismens fokus på individens och samhällets ansvar. Också bland kyrkfolk går åsikterna isär om vi ska utveckla eller avveckla kärnkraften.

Som trosgemenskap har Svenska kyrkan sitt centrum i Kristus. Inte ens en nationell folkkyrka är i första hand nationens kyrka, utan en del av Kristi världsvida kyrka. Visst formulerar människor sin bekännelse olika. Trots att kyrkan är trosgemenskap kommer trons språk att kläs i olika språkdräkt. Men ju tydligare vi lever av gudstjänstens Kristusmöte, desto öppnare vågar vi vara för den andre. Den respektfulla dialogen blir naturlig. Åsikterna får lov att gå isär. Olikhet är inte farlig om mångfaldstanken är integrerad.

I Åkessons sommartal har dock landet och ”det svenska” huvudrollen. Frälsaren får finna sig i att spela en biroll. Frågan är om Kristus ens är statist i Åkessons drama. Han nämns ju inte alls. Så blir det när man talar mer om landet än om det kristna.

En kyrka är inte kristen om den bara talar om Kristus. En kyrka är kristen när den också gör som Kristus. Det är viktigt att påminna sig om att det programmatiskt gränsöverskridande är centralt i kristen tro alltsedan början. Kristus inkluderade den som levde i marginalen. Han upprättade den som var illa ansedd. Han exkluderade aldrig, utan välkomnade människor in i sin gemenskap trots protester från dem som bevakade gränserna.
Svenska kyrkan har samma uppgift.

Åkesson menar också att socialism och liberalism under de senaste decennierna har slagit sina klor i kyrkan. Om kritiken handlar om att kyrkan allt tydligare ställer krav på rättvisa och påpekar vikten av solidaritet med den som är utsatt, kan vi räta på ryggen. Om klandret gäller att kyrkan skarpare värnar enskilda människors rätt att gestalta sina liv, kan vi i sak instämma. En kyrka som diakonalt bistår den som flyr för sitt liv är inte mindre, utan mer kristen. En kyrka som drivs av patos för dem som inte har vad vi själva äger i överflöd, är profetiskt framåtblickande. Genom att i detta göra gemensam sak med alla människor av god vilja, oavsett religiös och politisk ståndpunkt, lever kyrkan ut sin ursprungliga och programmatiskt gränsöverskridande kristusbekännelse.

Snart är det kyrkoval. Det kan kännas svårt att veta hur rösten ska läggas. Viktigast på andra sidan valet är att det i beslutande organ finns kloka och beslutskraftiga människor, oavsett nomineringsgruppens beteckning. På alla nivåer i kyrkan behövs människor av god vilja med förmåga att fatta välavvägda beslut, som undviker att låta egen frustration föda förenklade lösningar. Våra förtroendevalda ska ha Kristus och medmänniskan i centrum.

I ljuset av en nationalistisk ideologi är det naturligt att värna landets kristna arv snarare än landets kristna arv. Svenska kyrkan bör göra det senare. Att korset är tecknat på landets flagga betyder något. Inte att landet ska bli mer svenskt, utan att en lång tradition av kristen bekännelse i dag måste både förvaltas och nytolkas.

 

,
14 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Jacob Hjort
Modéus har verkligen precis förstått vad som menas med att liberaler och socialister sätter klorna i kyrkan. Bra där Modéus.
Uffe Berggren
Det märks att Du redan är varm ikläderna - det är f ö shortsvärme i Lund idag. Tummen upp!
Uffe Berggren
( För ungefär ett år sedan hade Georg Andersson ett inlägg på debattplats i KT om dopet. Strax innan hade biskopsmötet kommit ut med ett biskopsbrev om dopet. Ingen biskop eller annan i ledargarnityret i Svenska Kyrkan svarade på eller kommenterade hans inlägg om jag inte missminner mig. Dopet ämne för kommande ledarartikel?!)
Carita Wallman Larsson
Om vi använde benämningen Evangelisk Lutherska kyrkan i Sverige så vore vi mycket tydligare!
John
Carita! Protestantisk är den korrekta benämningen på den grupp av europeiska kyrkor som bildades efter reformationen och till vilken Svenska kyrkan tillhör. Den katolske munken Martin Luther var mycket tydlig med att han inte vill bilda någon ny kyrka. Att kalla en kyrka för luthersk saknar därför all grund eftersom det helt går emot Luthers tankar i frågan. Och som evangeliskt vill självfallet varje kristet samfund framstå, alla gör anspråk på detta. Den motsägelsefulla kombinationen evangelisk-luthersk blir då både ohistorisk och märklig. För Sveriges del var det heller inte Luther utan Olaus Petri som utformade reformationen, dvs det politiska övergrepp mot katolska kyrkan som Gustav Vasa av krasst ekonomiska skäl dirigerade. Petrisk-protestantisk vore en mer korrekt benämning för svensk del. Termen statskyrka betecknade Svenska kyrkan, som i praktiken fungerade som ett statligt departement, fram till 2000. Inget väsentligt inom kyrkans organisation har emellertid ändrats sedan dess.
Staffan Wadström
Det stora problemet är väl, lite som faktiskt SD antyder, att SvK alltmer fjärmar sig från att vara en kristen kyrka, med Jesus i centrum. I ett magasin från Svenska kyrkan i Malmö skriver man: ”Svenska kyrkans viktigaste uppgift är inte att göra människor mer religiösa, utan att vara en resurs för människor som behöver hjälp och stöd.” Vart tog Jesus och missionsbefallningen vägen? Och Jesus lyser med sin frånvaro i de flesta valpamfletter som dyker upp till kyrkovalet. Så varför ska man tro att dessa politiker som vill styra SvK, plötsligt ska lyfta fram Jesus. En kandidat är tid (S)-ministern Margareta Winberg, som beskriver sin vilja: ”Jag är inte troende och representerar därmed en väldigt stor grupp människor, som är med i Svenska kyrkan men som nödvändigtvis inte är religiösa. Vi håll¬er i dagsläget på att jobba med ett program inför valet där vi fokuserar på människor i nöd och som på olika sätt behöver en hjälpande hand. Målet är att de här personerna ska känna att Svenska kyrkan är en plats för dem, säger hon.” Ingen Jesus, ja, inte heller någon Gud finns med i hennes ”Folkkyrka”. En kyrka formad av sekulära, icke troende partipolitiker. Arma kyrka!
Evald Svensson
Ärkebiskop Nathan Söderblom kallade Svenska kyrkan för en Evangelisk-katolsk kyrka eller för den Svensk-katolska kyrkan. Det vore kanske en korrekt benämning.
GSn
"Staffan Wadström! Nej, de är inte dumma, de där sossarna. Visst är det smart att i valpropagandan utnyttja det kyrkliga ordet diakoni, få röster till att komma in i olika "medbestämmandeforum",se till att Svenska Kyrkans församlingar lägger mera pengar på diakoni och som ett resultat kunna avlasta den tyngda kommunala verksamheten. Enda problemet (men inte för (S) och M Winberg, tydligen) är att Jesus har gjorts väldigt liten och annorlunda än Bibelns Jesus i deras valpropaganda. Men visst ska vi ha diakoni, kristen omsorg om vår nästa, i våra församlingar. Det är inte det jag ifrågasätter.
Jiang Millington
Bra!
Margareta P å Österlen
@Staffan Wadström, 7 september: Och ändå är uppenbarligen det Margaretha Winberg enligt din uppgift säger och jag citerar vad du citerat: "...ett program inför valet där vi fokuserar på människor i nöd och som på olika sätt behöver en hjälpande hand. Målet är att de här personerna ska känna att svenska kyrkan är en plats för dem..." Bättre kunde inte väl inte Jesu Kristi förkunnelse om kärleken till våra nästa föras fram. Jag tror det är precis vad förre kyrkoherden i Klara kyrka i Stockholm, Carl-Eric Sahlberg och hans medhjälpare sysslat med - i Jesu Kristi efterföljd: som det står i förliden söndags evangelietext: "kom till mig som ni som arbetar och är betungade"... I ett samarbete med sant troende präster inom Svenska kyrkan bör Margaretha Winberg, om hon ännu inte är troende, kunna få ta del av Jesu Kristi förkunnelse på ett sådant sätt att hon ser att hans bröd är ett bröd som ger evigt liv, inte bara mättar de hungrande på kyrkbacken för dagen, vilket Jesus Kristus ju också gjorde som bekant! Margareta Persson, Mjölkens Mekka å Österlen