Befriande tydligt förslag utmanar samfunden

Öppna äktenskapet för samkönade par. I framtiden ska även två män eller två kvinnor kunna ingå äktenskap. Därmed försvinner också den nuvarande partnerskapslagen. Det är i korta drag utredaren Hans Regners förslag på förändrad äktenskapsbalk.
  Ur samhällets synpunkt är det logiskt. Det finns av allt att döma en politisk majoritet för införandet av samkönade äktenskap. I längden finns ingen anledning att ha två olika ord eller olika reg­ler för det som i grunden är samma sak. Därför är det också bra att det nu kommer ett tydligt och konkret förslag.

Men för de flesta av landets religiösa samfund är frågan betydligt mer komplicerad. Där finns en uppsjö av olika synsätt på äktenskapet. Olikheter som ofta skyms av att många samfund förenas i åsikten att äktenskap för samkönade par är otänkbart.
  Den problematiken är värd att ta på allvar. Alla motståndare till samkönade äktenskap kan inte avfärdas som bokstavstroende. Det är ingen rättvisande bild. Frågan är mycket mer komplicerad än så. Men det är inte heller rimligt att samhället avstår från äktenskap för samkönade par enbart därför att en rad samfund är emot. Eller för att de föredrar ett annat ord än äktenskap.

Däremot är det viktigt att lyssna. I förlängningen handlar det om synen på vad ett äktenskap är. Det är bara att välkomna ett utvidgat samtal om hur vi ser på äktenskapet, tvärs över partipolitiska och samfundsgränser. Inte för att få en debatt där det gäller att klippa till motståndaren så hårt som möjligt, utan för att samtalet är viktigt. Vi behöver en djupare förståelse av skillnaderna mellan våra olika sätt att se på äktenskapet. Ibland skadar det inte heller att fundera över hur väl de egna argumenten hänger samman.
  Ett skäl som anförs mot samkönade äktenskap är att de försvagar synen på äktenskapet. I grunden är det inget religiöst argument. Snarare ett antagande om hur den allmänna opinionen påverkas.
  Med det finns inget belägg för den tanken. Snarare så kan motsatsen gälla. Det som nu sker är närmast ett kvitto på äktenskapets starka ställning. Symbolkraften i ordet är viktig. Partnerskap är inte samma sak som äktenskap.
  Båda sidor i debatten kan vara överens om den saken.
Utredaren kunde också ha valt en annan väg. Där hela synen på äktenskapet försvagats. Vilket hade varit olyckligt. Mindre betoning på äktenskapets särart, men lika för alla. Radikalast var ett debattinlägg för något år sedan som förespråkade att alla som bor ihop, oavsett anledning, borde falla under samma lag­-text. Syskon, släktingar, vänner och det vi i dag räknar in under partnerskap och äktenskap. Det hade i praktiken inneburit att äktenskapet som den samhällsinstitution vi känner idag hade försvunnit.

En paradox är att det samfund som får störst problem om Regners förslag genomförs är Sven­ska kyrkan. En paradox därför att kyrkan genomgått en tuff och stundtals smärtsam process för att införa en välsignelse av partnerskap. Beslutet som togs så sent som i höstas riskerar nämligen att bli helt verkningslöst. I framtiden kommer det inte att finnas några par att välsigna om samkönade äktenskap blir verklighet.
  Fram till dess råder ett märkligt mellanläge. De homosexuella som så önskar kan få sin relation välsignad av Svenska kyrkan. När sedan alla partnerskap automatiskt omvandlas till äktenskap, så är de både gifta och välsignade av kyrkan.

Dag Tuvelius 08-462 28 01
dag.tuvelius@kyrkanstidning.com

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.