Insamling

Det behövs fler i insamlingsarbetet

Erik Lysén, internationell chef och två andra debattörer från kyrkokansliet

Det är inte Svenska kyrkan som påverkas av stagnerade insamlingsresultat utan människor som lever i stor utsatthet. Därför behövs fler som engagerar sig i insamlingsarbetet, menar tre debattörer från det internationella arbetet vid kyrkokansliet.

I fredags träffades nära 300 engagerade för Svenska kyrkans internationella arbete i Uppsala för att inspireras inför höstens och vårens kommande kampanjer. Det är alltid fantastiskt att få möta det otroliga engagemang som finns i stift och församlingar för en stark världsvid kyrka. En världsvid kyrka där vi kan forma samarbeten som leder till ekonomisk och social hållbarhet för människor i länder där våra systerkyrkor och partner verkar.

Våra ideellt engagerade och anställda gör ett fantastiskt jobb och vill göra mer. De ser precis som vi insamlingssiffror som går åt fel håll. Vi lever i en värld där mycket blir bättre, inte minst tack vare den typ av insatser som Svenska kyrkans internationella arbete är med och bidrar till.

Men vi ser också en ny oro i världen där det demokratiska utrymmet minskar. Något som våra partner och systerkyrkor vittnar om och som försvårar deras arbete – detta påverkar förutsättningarna att skapa den utveckling vi önskar. Att behöva dra ner på det stöd som vi ger är inte ett alternativ.

Det är inte Svenska kyrkan som påverkas av stagnerade insamlingsresultat utan våra partner, och i förlängningen människor som lever i stor utsatthet. En situation som vi tillsammans med alla engagerade i våra församlingar inte vill se. Därför behöver vi bli fler på alla nivåer i Svenska kyrkan som engagerar oss i delandets möjligheter.

Det finns en enorm generositet i våra församlingar, och det finns många organisationer som får del av detta. Organisationer som gör ett fantastiskt arbete. I vårt församlingsarbete finns det dock goda skäl att vara lojal med Svenska kyrkans utvecklingssamarbeten.

Vi har en viktig roll i det psykosociala arbetet i katastrofsituationer, i arbetet med genusrättvisa, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, för att ge några exempel. Inom flera av våra expertområden är det teologiska samtalet en förutsättning för förändring, religiösa ledare är ofta de med starkast inflytande i dessa frågor och det är genom att dela nya teologiska tolkningar som vi kan hitta nya gemensamma vägar framåt.

En konkret framgång såg vi så sent som i förra veckan när Indien avkriminaliserade sex mellan samkönade. Religiösa ledares samtal har haft en direkt inverkan på beslutet och Svenska kyrkan har varit en aktiv del i det arbetet.

Många församlingar både anslår medel ur budget till den internationella verksamheten och har ett aktivt insamlingsarbete. Men fler behövs. Det handlar om just delande. Det handlar om att vara kyrka i en värld som ännu inte är den vi önskar – att vara del av den världsvida kyrkan och leva i Guds mission som sänder oss att dela evangeliet, värna skapelsen och försvara människovärdet.

Det fantastiska engagemanget hos alla ombud, ageravolontärer, deltagare i internationella grupper, förtroendevalda och anställda är basen för vårt arbete och inget av det vi gör skulle vara möjligt utan dem. Men det behövs en kraftsamling och de behov våra engagerade och anställda framför för våra partners räkning behöver bli hörda.

Frågan behöver flyttas upp på agendan, vi behöver prata om det konkreta uttrycket för att vara en kyrka som lever i solidaritet med sina systrar och bröder världen över genom att dela resurser. I detta har vi givetvis olika förutsättningar och möjligheter, men alla efter bästa förmåga är ett bra talesätt, och tillsammans kan vi göra skillnad.

De flesta av oss vill vara del av en kyrka som gör skillnad. Ibland behöver vi bli påminda om vad vår egen insats faktiskt kan skapa för förändring för våra medmänniskor. Välkommen att vara med!

Erik Lysén
internationell chef

Tinde Carlbrand
chef för engagemang och givarservice

Eva Pérez Järnil
insamlingschef Svenska kyrkans internationella arbete

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Erik Lysén, internationell chef, och två andra debattörer från kyrkokansliet

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Mer inom samma ämne