Ett bra ledarskap behöver förebilder

Vi behöver i högre grad tala om ledarskapets betydelse och vi behöver få fler kvinnor som lyfts fram som förebilder. De bästa förebilderna får oss att växa över vår egen förväntan, skriver Cecilia Nyberg och Ulrika Sedell inför den internationella kvinnodagen den 8 mars.

Förebilder har funnits i alla tider och de har gett oss mod och inspiration. De kan få oss att utmana oss själva och ge oss mod att våga. En betydande del av vår personliga utveckling är att ha tillgång till förebilder att ta intryck av. Det är dem som vi beundrar, speglar oss i och hämtar kraft från. I den egna personliga utvecklingen i att vara människa och kristen har många haft stor glädje av att i andakt stanna upp inför Bibelns olika gestalter, män som kvinnor. När det då gäller förebilder kan man undra om det är lika lätt att stanna upp inför manliga som kvinnliga? Svaret påverkar utvecklingen. Därför behöver vi också nutida människor att ta intryck av - och vi behöver fler kvinnor.

På många platser i vårt samhälle saknas det kvinnor som lyfts fram som förebilder. Nyligen presenterade Dagens Nyheter en studie som visar att i de vanligaste läroböckerna i historia utgör kvinnor endast 13 procent av alla personer. I fjol arrangerade Lunds stift ett seminarium om kvinnor och ledarskap i Svenska kyrkan och där presenterades tydliga siffror: av de 1516 aktiva kvinnliga prästerna i Svenska kyrkan är 14 procent kyrkoherdar och av de manliga prästerna i aktiv tjänst är 27 procent kyrkoherdar. Inom näringslivet ser det inte bättre ut. Trots att kvinnor utgör 64 procent av alla som tar examen i dag så är endast 15 procent vd och bara 2,4 procent vd för ett börsnoterat bolag. Under 2014 minskade andelen kvinnor i Sveriges ledningsgrupper från 37 procent till 34 procent.

Ledarskap är ett väl undersökt forskningsområde. Cirka 60 000 vetenskapliga artiklar publiceras varje månad världen över om ledarskap. Nästan 70 procent berör det vi på svenska kallar transformativt ledarskap. Forskningsresultaten visar vilka beteenden som direkt korrelerar med medarbetarnas kraft, effektivitet och resultat. En av de viktigaste faktorerna är att ledaren upplevs som en förebild av dem denna ska leda. Att ledaren lever den uttalade värdegrunden och den idé verksamheten står för är avgörande för medarbetarnas engagemang och inspiration att göra detsamma. Den vackra retoriken behöver således omsättas i handling.

Goda förebilder, kvinnor så väl som män, behöver vi genom hela livet. I många år var det i huvudsak bara män som fick bli präster – och det har i princip bara varit män som givits som förebilder. Ifjol kom boken ”Kvinna och kyrkoherde” (Argument 2013) och en fråga man kan ställa sig är om ett av problemen med synen på ledarskap i Svenska kyrkan är att mannen fortfarande används som norm? Det i sig skapar i så fall en problematisk människosyn som då den levs ut får konsekvenser.

I boken Bortom glastaket som ges ut på Liber i mars 2015 intervjuas 26 kvinnor i ledande ställning om vad som varit viktigt för deras karriär och resultat. Många av dem har saknat förebilder och mentorer. Men flera av dem anger sin mamma eller mormor som den som gett dem styrkan att våga och kraften att handla. Vidare berättar de flesta av kvinnorna att den närmsta chefen är helt avgörande i början på karriären. Flera ger rådet att lämna verksamheten och byta chef om utvecklingen uteblir. Det framgår också att det är viktigt att känna att det är någon som visar att det är möjligt att ta klivet mot toppen och därmed kunna påverka och driva förändring.

På den internationella kvinnodagen den 8 mars bjuder Täby församling in till samtal om ledarskap och förebilder. Kyrkoherde Cecilia Nyberg, näringslivsprofilen Ebba Lindsö och före detta finansborgarrådet Kristina Axen Olin samtalar om vad förebilder har betytt för dem och vad ett gott ledarskap är. Ledarskapskonsulten och författare till Bortom glastaket, Ulrika Sedell modererar samtalet.

Vi behöver i högre grad tala om ledarskapets betydelse och vi behöver få fler kvinnor som lyfts fram som förebilder. De bästa förebilderna får oss att växa över vår egen förväntan. 

Ett bra ledarskap behöver förebilder. Det har vi ett gemensamt ansvar för.

 

Cecilia Nyberg                                         Ulrika Sedell

Kyrkoherde Täby församling                  Vd Sedell&Friends

 

 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
905

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Växjö stift
Uppsala stift
Härnösands stift
Stockholms stift