Kyrkohandboken

Inga belägg för påståenden om kyrkohandboken

REPLIK. Gustav Natt och Dag har tagit på sig en mycket tveksam roll genom att så tvärsäkert uttala sig om rättsläget i frågan om kyrkohandboken. Att slå fast att det föreligger en upphovsrättslig kränkning, till och med ett medvetet lagbrott, är något som bara svensk domstol kan göra, skriver Maria Lundqvist Norling

Gustav Natt och Dag, kyrkomusiker i Svenska kyrkan, skriver på debattplats i Kyrkans tidning att ärkebiskopen bär ett stort ansvar för att kyrkohandboken har skickats ut trots att det enligt honom ”innebär en upphovsrättslig kränkning, ja ett medvetet lagbrott”.

Det är allvarliga påståenden som Gustav Natt och Dag framför, utan några som helst belägg. Här han tagit på sig en mycket tveksam roll genom att så tvärsäkert uttala sig om rättsläget i denna fråga. Att slå fast att det föreligger en upphovsrättslig kränkning, till och med ett medvetet lagbrott, är något som bara svensk domstol kan göra.

Vi har med hjälp av extern juridisk expertis granskat de rättsliga förutsättningarna i relation till de faktiska förhållandena så snart vi fick kännedom om de nya upphovsrättsliga anspråken i februari 2018. Vi har bland annat gjort efterforskningar hos Riksarkivet och haft många samtal med inblandade parter för att reda ut frågan så långt det varit möjligt.

Efter att ha analyserat allt detta har vi som tidigare meddelats kommit till slutsatsen att distributionen av kyrkohandboken sannolikt inte står i strid med upphovsrättslagen. Inget har framkommit som har gett oss orsak att ändra den bedömningen.

Mer inom samma ämne
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken
Kyrkohandboken