Låt församlingen leva och växa

Tre församlingar i Örebro vill bryta sig ur samfälligheten. De vägrar godta konsekvenserna om strukturutredningens förslag går igenom. Eniga kyrkoråd står bakom. Det är inte märkligt. Men uppseendeväckande är att en enig utredning står bakom förslaget att införa stordrift på lokalplanet i Svenska kyrkan.

Församlingarna i ett pastorat förlorar såväl ansvar som befogenheter om förslaget antas av kyrkomötet i höst. I stället övertar pastoraten i ett antal frågor församlingens roll. Och pastoraten riskerar att bli gigantiska. I de stora städerna kan det formas ett Uppsala pastorat eller ett Malmö pastorat. Församlingarna som ingår förlorar rätten att utse sina egna representanter i beslutsorganet, det så kallade församlingsrådet, som i stället ska utses av pastoratets fullmäktige, på samma sätt som kommundelsnämnder utses av kommunfullmäktige. Borta är det lokala självstyre som varit en grundbult i Svenska kyrkan.

De frågor som läggs på församlingsrådet att besluta om begränsas också kraftigt i förhållande till vad som gäller i dag. Borta är också uppdraget att leva som en församling. Den söndagliga gudstjänsten är inte längre nödvändig. Den förlorade självständigheten gäller också alla landsbygdsförsamlingar som ingår i flerförsamlingspastorat.
Behöver då inte Svenska kyrkan anpassa sina strukturer till en ny situation med allt färre kyrkotillhöriga och en sämre ekonomi? Jo helt klart. Men inte genom centralstyrning och nedmontering av det som är församlingens innersta liv, uppdrag och befogenheter.
Förslaget har varit ute på remiss och synpunkterna håller för närvarande på att sammanställas. Det är inte givet att det i alla delar går igenom. Men den eniga utredningen oroar. Självfallet rymmer den många kompromisser. Alla nomineringsgrupper gillar inte allt lika bra.

Men fläskbenen fördelades noga. Centern fick sitt, Socialdemokraterna sitt, Posk sitt och så vidare. För en grupp är det nödvändigt att minska antalet förtroendevalda för att även fortsättningsvis kunna besätta tillräckligt många platser. För en annan är möjligheten viktig att utse beslutsfattare som inte är bosatta i församlingen. Och för någon är det angeläget att ha kvar de gamla landsbygdssocknarna även om de i mycket töms på innehåll.

Alldeles ensamma är dock inte alla ni som vill att församlingen ska ha kvar såväl mandat som uppdrag. Några grupper i kyrkomötet ställdes utanför utredningen, däribland Frimodig kyrka. Vi menar att strukturutredningen far fel, alldeles fel. Det är rätt kännetecknande att en fråga som denna beslutas året innan det är kyrkoval. Skulle beslutet följa utredningen är det ett svårt bakslag. Men Frimodig kyrka kommer inte att ge upp kampen för ett starkt mandat för församlingen. Det är där kyrkan kan leva och växa.
 

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
50

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Härnösands stift
Uppsala stift
Stockholms stift
Strängnäs stift
Lunds stift
Linköpings stift
Västerås stift
Västerås stift