Replik från Antje Jackelén

För att säga det från början: jag bekänner gärna min tro med den apostoliska och den nicenska trosbekännelsens ord. Men som teolog och biskop är det min uppgift att ta människors frågor på allvar. Det innebär för mig att ta fram så mycket som möjligt ur den skatt av teologisk kunskap som finns tillgänglig i den kristna traditionen.

Just nu väcker frågor om Jesus mycket engagemang. Det är glädjande. Men glödande engagemang gör det också lätt att missförstå och felaktigt tillskriva varandra vissa uppfattningar.

Därför här några korta tankar om jungfrufödelsen. Att Jesus föddes av en jungfru nämns två gånger i Nya testamentet (Matteus 1:18-25; Lukas 1:34-35). Övriga skrifter i Nya Testamentet verkar inte känna till att Jesus föddes av en jungfru. Det finns till och med traditioner som tycks motsäga jungfrufödelsen. Johannesevangeliet talar till exempel flera gånger uttryckligen om Jesus som Josefs son (Johannes 1:45; 6:42).

Varför är det då ändå viktigt för oss att bekänna "född av jungfrun Maria" i den apostoliska trosbekännelsen?

Ett svar finns i jämförelsen med andra berättelser om födelsen av gudasöner i den förkristna antiken. Även där förekommer jungfrufödelse. Vi kallar det ibland "mytologiskt språk", vilket på intet sätt är detsamma som osant, lögnaktigt språk. Snarare är det ett språk som vi behöver ta till för att uttrycka det egentligen osägbara, det som spränger språkets gränser och verklighetens kategorier.

De antika berättelserna om jungfrufödelse hade till syfte att säga: här föds det någon som upphöjs till en sådan gudomlighet att det är helt irrelevant att han är människa. I Bibeln är poängen dock tvärtom: Gud som är den högste tar plats i en jordisk kvinnas livmoder. Gud kommer människan närmare än hon kan komma sig själv nära. På det sättet uttrycks den unika enheten av gud och människa i personen Jesus Kristus, det som teologerna senare skulle beskriva med orden "sann Gud och sann människa". Detta är såmycket mer än en fråga om biologi!

Det är alltså inte jungfrufödelsen som låter oss förstå att Jesus Kristus är den andra personen i Treenigheten. Den teologiska pedagogiken är den omvända: erfarenheten av Jesus Kristus som den Uppståndne ger mening åt tron på jungfrufödelsen.

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,
37 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Titti
Nyckeln till att förstå detta med kvinnan som ska krossa ormens huvud bygger på löftet till Eva direkt efter syndafallet. Redan där är jungfrufödseln ett faktum men förstärks ytterligare genom ett otal planteringar i texten genom hela GT! Bokstaven Mem finns i sluten och öppen form och symbol för det slutna resp öppna moderlivet - även detta är en tydlig signal om jungfrufödseln. Vid Mose upptagande ur vattnet, sker detta av en jungfru - tagen ur vatten av en jungfru, namnet Moses anges med en kryptisk stavning som får varje texttolkare att haja till. Med Moses förhåller det sig så att namnet är "felstavat" - dvs "fel" bokstav Mem används som ett tecken på att han är en förebådande bild på Jesus, född av Jungfru. Förstår inte alls hur detta kan undgå en teolog! Och det finns många fler sådana profetiska signaler genom hela GT
Stefan Wängerstedt
Bokstavstrogna har alltid varit roten till alla religionskrig. Att se den andre är botemedlet mot både Sverigedemokrater och andra som hävdar att de sitter inne med sanningen istället för att öppna sig och bjuda in till dialog! Om kommentarerna skulle visa sig representativa för Svenska Kyrkan, då lämnar jag! Tror dock inte så är fallet. Tror det är möjligt att gå vidare med en mer öppen syn.
Mats
Vem tror man att man är om man menar sig kunna fånga Guds människoblivande i vanliga biologiska termer? Den ena bilden är väl så god som den andra om den kan hjälpa någon att hitta vägen till Gud genom Kristus. Ingen av oss lär kunna utreda och definiera Gud. Var inte så ängslig för att bevara de rätta orden och formuleringarna. Gud är större och den som bevarar. Han gör det för att han älskar, inte för att vi till äventyrs hittat de rätta orden.
Tomas
Antje Jackelén låter som om hon har svårt med det övernaturliga, dvs. att acceptera att mirakel kan ske. Varför skulle hon annars försöka att mytologisera det som enligt evangeliet är återgivet som ett historiskt faktum. Låt oss hålla fast vid vad apostlarna har vittnat om. Gud är allsmäktig och kan befrukta en jordisk kvinna. Då slipper vi också att indirekt behöva beskylla Maria för att vara en lögnerska.
olov sandegard
Stefan Wängerstedt! Som tur är tror jag att du har rätt. Flertalet av kommentarerna i denna spalt är knappast representativa för Svenska kyrkans mer än 6 miljoner medlemmar. Låt oss (i likhet med exempelvis Dag Hammarsköldl) vara öppna för mysteriet och inte uttala oss tvärsäkert om sådant vi inte kan veta något bestämt om!
Lisbeth B Åkerman
Det är verkligen obehagligt att läsa och riktigt höra upprördheten och ilskan i kommentarerna! Ingen av er VET! Guds mysterium, min vänner! Outgrundligt! Det talar till hjärtat. Vi kan lyssna och orden talar till oss personligt, inte allmänt. Ingen människa äger sanningen - då vore man inte människa. Människan lever i det fördolda, inte Gud, inte Jesus. Vi lever i det fördolda tills våra ögon en dag öppnas och vi ser ansikte mot ansikte, men nu: såsom i en spegel. Var och en får tolka sin spegelbild utifrån sin förmåga och grad av "klarsynthet". Ju mer man ser, desto oändligt mycket större och gränslöst blir det, liksom ödmjukheten. Hur lätt är det inte att misstolka den till att vara okunskap, Ju högre ni ropar, desto okunnigare är ni! Det är tråkigt att se rädslan ta de uttrycken. Rädslan går många gånger ondskans ärenden. Rädslan innehåller egoism, självhävdelse och hat, är en aspekt av hatet därför att den exkluderar i stället för inkluderar. Tänk på det, när ni far ut som ni gör! Ni tror er veta och förminskar och förhindrar därigenom skapelsen, verkligheten och det sanna. Vår väg dit är tron. Glöm inte det. Vetandet är trons största fiende!
Peter Nyqvist
Lite tråkigt tycker jag att Jackelén inte vill ge ett mer konkret svar, men jag antar att hon vill ge ett svar som skall göra så få som möjligt upprörda. Att vända folk mot sig är inte bra om man vill bli ärkebiskop, antar jag. Mer intressant tycker jag att kommentarerna är. Det visar på det som jag länge ansett varit Svenska kyrkans största problem, att man inte vet vad för typ av organisation man vill vara. Vill man vara en kristen församling som bekänner sig till den klassiska läran, så är man inte representativ för medlemmarna, och kommer nog att stöta sig med media etc. Vill man vara en mer "allmänt andlig" förening som tillhandahåller lite ceremonier och inte har någon klar bekännelse, då kanske man inte stöter sig med så många, man får fler medlemmar och fler som betalar kyrkoavgift, men man tar avstånd från Bibelns lära, sin historia och man riskerar att de som bekänner sig till den klassiskt kristna tron lämnar. Vilken väg man vill gå är inte jag rätt person att utröna, men jag tror ju förr och tydligare man tar beslutet, desto bättre är det. Det är ju som bekant bättre att vara varm eller kan än att vara ljummen.
Tine
Lisbeth B Åkerman: Det är DU som är upprörd. Din text inleds med ett antal utropstecken medan ingen av dem du beskyller för ilskna i tonen gör det. Hur många berörde Jesus på olika sätt så att de såg - visste - trodde - gick hem och berättade? Skulle alla dessa sedda, berörda, övertygade, helade människor inte ha vetat något, enbart bett till ett mysterium? Och vi, idag? Är vi sedda, helade, berörda, troende, vetande - som vill dela, sprida detta? Jag vill. Vill du? Vill vår blivande ärkebiskop?
Martin Lembke
Mina frågetecken återstår att räta ut. (1) Anser Jackelén, i likhet med alla kristna (inklusive arianerna) på 300-talet, att den historiske Jesus är värd tillbedjan? Jag utgår alltjämt ifrån att så är fallet. (2) Anser Jackelén därmed också (till skillnad från arianerna) att den historiske Jesus är Gud? Jag hoppas att även detta svar är jakande. Eftersom min tro inte är så stark som jag skulle önska, dristade jag mig emellertid i min artikel, ”Jungfrufödelsen och Jackelén”, att be om ett teologiskt förtydligande. Min undran kan summeras sålunda: (3) Om svaret på frågorna (1) och (2) är positivt, varför är det då att ”missa hela poängen”, enligt Jackelén, om man anser att Marias jungfrulighet har en biologisk innebörd? Jag håller helt med biskopen om att jungfrufödelsen inte bevisar att Jesus är Gud, än mindre att han är den andra gudomspersonen, men varför menar hon att det är radikalt fel att se den som en biologisk fråga? Ungefär som om den kristna tron blir mer begriplig och attraktiv för nutidsmänniskor om Gud i Marias livmoder förenade sig med ett ägg som befruktats av en spermie snarare än om Gud i Marias livmoder förenade sig med ett ägg som befruktats av den helige Ande!
Margaretha
Visst finns det något underbart i att Gud är fader till sin Son utan att han fysiskt som en man varit hos Maria. Som Maria säger jag har inte känt vid någon man. Så underbart att Jesus är både Gud och människa, Har inga problem med att delta i Trosbekännelsen . Avlad av den Helige Ande född av Jungfru Maria. Jag tycker att det är märkligt att det blir vaga svar på skillnaden mellan Jesus och Mohammed.. Det oroar, Är Jesus Guds Son behöver man väl inte tveka på svaret eller? Margaretha
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Linköpings stift
Strängnäs stift
Linköpings stift
Göteborgs stift
Stockholms stift
Luleå stift