Stolta vara romer

I sin artikel i Kyrkans Tidning nummer 48/14 påminner Sara Blom om det viktiga i att varken generalisera kring eller stigmatisera grupper av människor. Det är lovvärt och något vi är helt överens om.

Den insamling Svenska kyrkans internationella arbete bedriver och som artikeln refererar till går inte till EU-migranter i Sverige, utan till romer som lever i stor utsatthet i Rumänien. Stödet går till det arbete som franciskanerna driver kring ett socialt center i byn Roman i regionen Moldova. All information om detta finns på www.svenskakyrkan.se/P220.

Människorna inom projektet kallar sig själva romer och de bär namnet med stolthet. Det är därför vi använt ordet – inte med någon annan baktanke. Men för att undvika missuppfattningar och tydliggöra var gåvorna kommer att användas byter vi nu sms-ord. Den som vill stödja projektet med 50 kronor skickar ordet ”Moldova” till sms-nummer 72905. Det gamla ordet kommer att fungera ytterligare en tid för att säkra att inga gåvor försvinner.

Urban Jorméus
Chef för insamling och engagemang
Svenska kyrkans internationella arbete