Tvinga präster viga homosexuella par

Regeringen och justitieminister Morgan Johansson (S) måste sätta stopp för diskrimineringen av homosexuella människor som vill gifta sig. Slopa prästers och pastorers fribrev från att viga människor och vägra att ge vigselrätt till den som inte vill viga homosexuella par.

Äktenskapet är ett av våra allra vackraste uttryck för kärleken mellan människor. Genom att gifta sig får par stöd att odla en varaktig kärleksrelation i trygg vetskap om att de har lovat att stå fast vid varandra i nöd och lust. De får chans att med Guds välsignelse visa hur mycket de älskar varandra.

Trots det stödjer staten diskriminering av homosexuella personer. Präster och pastorer kan nämligen med den nuvarande lagstiftningen inte tvingas att viga människor. Dessutom ställs inget krav på att blivande vigselförrättare ska vara villiga att viga homosexuella för att Kammarkollegiet ska utfärda förordningar om vigselrätt.

Detta rimmar uppenbart illa med att riksdagen då den införde könsneutrala äktenskap tyckte att huvudfrågan gällde att se till att en människas kön inte längre skulle ha betydelse för möjligheten att gifta sig.  Vigselreglerna skulle gälla lika för alla, oavsett om paret var av samma kön eller inte. Riksdagens civilutskott skrev till och med i sitt betänkande att beredskapen att viga människor av samma kön ingår ”i det goda omdöme som krävs av den som vill komma i fråga som vigselförrättare”.  

Att acceptera alla människor för dem de är och att agera kärleksfullt mot nästan är självklart för varje kristen. Enkel bön och att man läser Bibeln med ett hjärta som är öppet för Kristus frälsargärning borde rimligen leda till att man inkluderar homosexuella människor i Guds gemenskap. Trots det har alla människor rätt att tolka evangeliet på det sätt de tror bäst överensstämmer med Guds vilja. Staten ska inte tvinga kyrkor och andra samfund att gå i någon särskild riktning när det gäller trosfrågor.

Detta är dock inte samma sak som att staten inte ska ställa krav när det gäller enskilda prästers och pastorers vigselrätt. Äktenskapet är av stor juridisk betydelse och vigselrätten innebär ett stort ansvar. Om man är gift eller inte kan till exempel avgöra om man kan leva kvar i hus och hem när ens partner dör. Vi måste göra skillnad på statens skyldighet att skydda människor från diskriminering och kyrkors rätt att definiera sin tro.

Justitieminister Morgan Johansson (S) och regeringen bör omgående lägga fram lagförslag om att präster och pastorer ska tvingas att viga alla människor och att vigselrätten kopplas till krav på att vara villig att viga alla par, oavsett deras sexuella läggning. Enskilda personers uppfattning om äktenskapet ska inte tillåtas hindra kärleken!

Magnus Ahlqvist
styrelseledamot
Kristna studentrörelsen i Sverige
Stockholms lokalavdelning (S-KRISS)

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,
0 Kommentarer

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.