Vår kristna grund genomsyrar arbetet

Erik Lysén chef för Svenska kyrkans internationella arbete

REPLIK. Jag kan försäkra att vår kristna grund finns och att den genomsyrar det dagliga arbetet i det internationella arbetet, skriver Erik Lysén i en replik till företrädare för Nordiska Lutherhjälpen.

I Kyrkans Tidning nummer 48/18 efterlyser Martin Andersson och Annette Westöö en tydligare koppling till vår kristna grund i det internationella arbetet. Jag kan försäkra er att den grunden finns och att den genomsyrar det dagliga arbetet. 

Svenska kyrkans internationella arbete utgår från det uppdrag som tagits fram tillsammans med systerkyrkor, partner, stift och församlingar i Svenska kyrkan: ”För livets skull och tillsammans i den världsvida kyrkan sänder Gud oss att i ord och handling dela evangeliet, försvara människovärdet, värna skapelsen och leva i tron, hoppet och kärleken”. 

Arbetet vilar tryggt i den världsvida och ekumeniska gemenskapen och grundar sig på teologisk reflektion, både utifrån den tradition vi står i och utifrån vad det innebär att vara kyrka i vår tid. 

Denna livsbefrämjande teologi beskrivs i vårt teologiska grunddokument och innefattar en förståelse av att Gud i Kristus delar människans glädje och sorg, väljer att gå lidandets väg i solidaritet, kämpar mot allt som bryter ner och öppnar vägen till ett levande hopp. 

Vår kristna grund uppmanar oss också att alltid jobba utifrån ett människorättsbaserat arbetssätt. Det innebär att vi inte bedriver hjälpverksamhet utan jobbar i samarbete med andra kyrkor och organisationer. 

Arbetet för Svenska kyrkans internationella arbete är grundat i vår tro, samtidigt som det bedrivs utifrån vedertagna principer för ett effektivt utvecklingssamarbete och humanitärt arbete. 

Svenska kyrkan är därmed både evangelisk-luthersk kyrka och professionell utvecklings- och humanitär aktör.

Att vi nu blir Act Svenska kyrkan kommer snarare förstärka det uppdrag Gud sänt oss till, att värna skapelsen, försvara människovärdet och att leva i tron hoppet och kärleken. 

Vårt uppdrag kommer vara precis det samma även som Act Svenska kyrkan. Det teologiska samtalet och den religiösa kompetensen är efterfrågad när världen funderar över hållbara lösningar. Som Act Svenska kyrkan kommer vi fortsätta att verka för positiv förändring och därigenom skapa utrymme för andlig växt och reflektion. 

Men detta är givetvis inte bara Act Svenska kyrkans uppdrag utan hela Svenska kyrkans. Stift och församlingar lever i systerskap med kyrkor runt hela världen och där är kyrkorelationen, bönen och den andliga reflektionen alltid levande.  

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Senaste artiklar

33

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Uppsala stift
Göteborgs stift
Karlstads stift
Skara stift
Lunds stift
Lunds stift
Uppsala stift
Uppsala stift