Varför jag inte håller med Antje Jackelén

Det är en ganska big deal att Maria var jungfru ”på riktigt”, att Antje Jackelén inte tycker att man ska hänga upp sig på en sådan detalj, är problematiskt, tycker Micael Grenholm.

På ärkebiskopshearingen i Gottsundakyrkan kunde vi höra följande: Anette Novak:
Jesus var ju rak ibland och inte sådär brottande, han sa ju till exempel att det bara finns en väg till Fadern och den är genom mig.
Antje Jackelén: Säger han det?
Anette Novak: Eller ja, han säger “Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Vad säger du om det?
Antje Jackelén: Ja, det är ju i Johannesevangeliet. ”Jag är vägen, sanningen och livet.” Men det läses ibland som att Jesus säger ”Jag är den enda vägen, den enda sanningen och det enda livet” – det säger han faktiskt inte.

Frågan Jackelén fick handlade alltså om Joh 14:6b, “Ingen kommer till Fadern utom genom mig,” men talar istället om 14:6a och hävdar att detta inte innebär att Jesus är den enda vägen till Gud, trots att det är precis det Jesus förtydligar i 6b. Det är rätt kass exegetik. När hon på Twitter fick många frågor om detta uttalande skrev Jackelén två gånger om: ”Alldeles självklart är Jesus vägen, sanningen och livet för oss kristna. Men det begränsar inte Guds vägar med hela skapelsen.”

Återigen feltolkar Jackelén Joh 14:6, Han säger inte ”Jag är vägen, sanningen och livet… för er kristna”. En sån teologi funkar inte. ”Allt är skapat genom honom och till honom” (Kol 1:16) …för oss kristna. ”Gud uppväckte Kristus från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande” (Ef 1:20f.) …för oss kristna? Seriöst?

Jag tänker på min vän Surprise Sithole som varit nära att bli martyr flera gånger efter att han lämnade animismen och gick till Jesus på grund av alla mirakler Jesus gjorde. Han har ägnat hela sitt liv åt att föra mängder till tro genom att hela sjuka, uppväcka döda och bekämpa fattigdomen i södra Afrika. Han går inte runt och säger ”Jesus är vägen, sanningen och livet för oss kristna”. Han vet vilken makt och sanning Jesus har. Han vet att Jesus faktiskt är bäst, alla kategorier.

En annan sak Jackelén talade om var jungfrufödseln. Hon sa att hon inte riktigt förstår varför just jungfrufödseln har blivit som ett troskrav. Jag har alltid sett det från andra hållet – jag förstår inte varför det är just jungfrufödseln man förnekar. Det finns över hundra olika övernaturliga händelser återgivet i evangelierna. Budskapet är alldeles uppenbart att ingenting är omöjligt för Gud. Faktum är att precis de orden säger Gabriel till Maria när den senare tvivlar på att hon kan föda Jesus som jungfru (Luk 1:37). Men så skulle det vara just jungfrufödseln som egentligen inte skedde?

Jackelén säger inte direkt att det är fel att tro på jungfrufödseln men att det inte är nödvändigt. På Twitter skriver hon:”Ett biologiskt mirakel utgör inget problem, men det är varken nödvändigt eller själva poängen.” Under hearingen uttryckte hon sig ännu starkare och sa att de som menar att jungfrufödseln måste varit biologiskt ”totalt missuppfattat” vad det handlar om och hävdade att Lukas anspelade på hellenistiska myter om jungfrufödslar för att understryka poängen ”här är en viktig person”.

Här börjar teologin bli vansklig. För det första luktar det Zeitgeist - åskådningen att Nya Testamentet bygger på grekiska myter är väldigt kontroversiell och framför allt mycket svår att belägga. För det andra luktar det gnosticism – det fysiska spelar ingen roll, Jesus är bara Guds Son i andlig mening. Faktum är att inkarnationen tillsammans med uppståndelsen var den största lärostridsfrågorna i kampen mot gnostikerna. Det var ju faktiskt därför de ortodoxa var noga med att i den apostoliska trosbekännelsen inte bara skriva in köttets uppståndelse utan också ”född av jungfru Maria”.

Så det är en ganska big deal att Maria var jungfru ”på riktigt”, jag tror inte Antje missat att i katolska och ortodoxa kyrkan betonas Marias jungfruskap rätt så rejält. Men nej nej, de har totals missuppfattat det hela. Är det inte snarare de som förnekar jungfrufödseln, ett fenomen som är väldigt nytt kyrkohistoriskt sett, som missuppfattat saker och ting?

Förnekandet av jungfrufödseln är i min mening ett symptom på mirakelbrist. Har man inte sett så många helade och uppväckta från de döda börjar man snart tro att mirakler inte sker. Återigen, pastor Surprise har ingen anledning att tvivla på att Gud kan skapa liv. Han har uppväckt åtta av dem från de döda i Andens kraft. En sån ärkebiskop skulle jag vilja ha.

Micael Grenholm
Student på Johannelunds teologiska högskola

Detta är en debattartikel i Kyrkans Tidning. Åsikterna som uttrycks i texten är skribentens egna.
,
20 Kommentar

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.
Ulf
En jävsdeklaration hade varit på sin plats. Skribenten är son till en av de andra ärkebiskopskandidaterna. Inlägget kan således tolkas som ett försök att via ombud misskreditera en konkurrent. Om så inte är, vad säger att den aktuella kandidaten har en väsensskild kristendomssyn än den sekteriskt karismatiska syn sonen företräder?
GÖRAN SAGEN
Varför kommer jag osökt att tänka på Tage Danielssons klassiska monolog om "Sannolikhet" när jag lyssnar till Jackelén?
Allan Karlsson
Stort tack Micael Grenholm, vi som trodde att vi skulle få en renlärig ÄB och bedrar oss storligen. Vi skall inte försöka dribblar bort sanningen. Det kan gå så långt till slut att Jesus inte är född. Bäst är att läsa bibeln som den är skriven i begynnelsen.
Namn
Ulla Karlsson får prövotid. Antje Jackelén kan bli ärkebiskop. Uh. En biskop ska vara en symbol för kristen enhet. Samtida kontroversfrågor i all ära, men här har vi en som inte bara struntar i Nicenum, utan kritiserar den. Söt början på hennes ev. kallelse till ärkebiskop. I min bok är det inte värt att ta på allvar. En biskopsstol som så flagrant förnekas lärosuccession är vakant.
GE
Som jag tidigare har nämnt kan Svenska kyrkan knappast betecknas som kristen längre, något som den Ryska Ortodoxa Kyrkan redan har konstaterat!
Gunvor Vennberg
Tack Mikael för att du INTE insupit din mor Cristinas teologi om jungfrufödseln med modersmjölken (vilken påminner om Antjes). Du är ett hoppets tecken! Läs mer om Cristina Grenholms mariologi i min uppsats (finns på nätet) Moder och modern?: Svenskkyrklig mariologi och synen på kön och kyrka 1920-2010
medlem
@Ulf. Du har ju rätt i släktskapet, men har du missat hans kritik mot sin mamma? Varför kan inte Svenska kyrkan härbärgera ett teologiskt samtal på någon nivå?
Margareta P å Österlen
@Ulf, 9 oktober: Oavsett innehållet i MGs artikel, så säger Gud Fader i Den Heliga Skrift att ett barn inte ska dömas på föräldrarnas brister och en förälder inte på ett barns val av det onda. Jesus Kristus gör det oerhört enkelt för oss som tror på honom som Gud Fader sänt till vår frälsning: Du skall icke döma. Kan ditt inlägg, Ulf, sägas vara avsett att misskreditera någon av kandidaterna?... snarare än avsett att debattera Micael Grenholms ståndpunkt i frågan om Gud Faders allmakt kontra dem som ifrågasätter allt det i evangelium som talar om Gud Faders oändliga kraft utöver de naturlagar vi brukar se verksamma omkring oss? För saken är ju den att om som kallar sig kristen - gör du det "Ulf"? - inte tror på de mirakler som följde genom Jesu Kristi liv - från jungfrufödseln och framåt - hur kan en sådan kristen förkunna Jesu Kristi uppståndelse från de döda med någon som helst övertygelse eller förmedla Jesu Kristi löfte om evigt liv till dem som tror?! Margareta Persson å Österlen
Katarina
Uppmuntrade läsning av Micaels deklaration om vad tro på Gud handlar om! Jakob hade en dröm som blev verklighet: himlen och jorden fick återupprättad kontakt i Kristus. Änglarna som gick upp och ned för stegen är sinnebilden för hur mirakler kan ske när relationen Gud-Människa återupprättas. Om det inte finns övernaturliga och oförklarliga mysterier i vår tro, finns inget av värde kvar i kristendomen. Då ska man ägna sig åt något annat där psykologiska och beteendevetenskapliga fenomen är enda förklaringen till hur blinda får sin syn, lama börjar gå och Jesus Kristus åter sätter sina fötter på Oljeberget en dag.
Kristian Grönqvist
Varför kommer jag att tänka på Tage Danielsson och Robert Lind i Kramfors, när jag läser Bibeln eller Koranen...?
8

Lediga jobb

LEDIGA JOBB

Växjö stift
Stockholms stift
Stockholms stift

Kantor

Härnösands stift
Härnösands stift

Diakon

Härnösands stift
Härnösands stift