Världens religioner måste ta miljöansvar

Dra samman religiösa ledare från hela världen till ett rådslag kring miljön. Idén kommer ursprungligen från författaren och miljödebattören Stefan Edman. I veckans tidning lyfter också ärkebiskop Anders Wejryd fram förslaget.
   Tanken är enkel. Ett uttalat och väl underbyggt engagemang från religiösa ledare skulle driva på arbetet med en ansvarsfull klimatpolitik.

Stefan Edman understryker också att religiösa ledare fortfarande har ett stort lokalt inflytande på många håll i världen. Vad de säger spelar roll. Dess_utom borde andliga och etiska problem vara deras bästa gren, tillägger han. Ytterst handlar klimathotet inte bara om miljö, utan om säkerhetspolitik och fred. När klimatförändringarna får mer dramatiska konsekvenser än i dag, så riskerar hela världsekonomin att drabbas.
  Omsorgen om miljön måste även kopplas till konkreta krav på ökad rättvisa och demokrati. Annars är risken stor att de resurssvagaste grupperna drabbas hårdast av klimathotet.

Stefan Edmans tanke är att samla till ett nytt möte i Uppsala, 40 år efter Kyrkornas världsråds stora möte i samma stad. Den gången, 1968, var det kampen mot apartheid som tog ett avgörande steg framåt. Kyrkornas engagemang blev banbrytande.
  Nu, 40 år senare, skulle Uppsala 2008 ta upp kampen för en bättre miljö. Tillsammans med frågorna om rättvisa och demokrati.
  Idén är värd allt stöd den kan få. Visserligen är miljöfrågorna och klimathotet just nu på alla svenska tidningars förstasidor. Ingen kan ha undgått frågan. Men risken finns att det blir ett kortsiktigt och övergående engagemang, där det mest handlar om att köpa sig fri. Vi som har råd köper några utsläppsrätter, som en extra flygskatt, och så flyger vi vidare som om ingenting har hänt.

Nu signalerar också ärkebiskop Anders Wejryd att han stödjer idén. Det är bra. Idén behöver förankras och drivas på den nivån om rådslaget ska bli verklighet. Svenska kyrkan har dess_utom av tradition goda kontakter runtom i världen. Kyrkans globala nätverk ger goda förutsättningar för att sy ihop mötet.
  Om det sedan blir i Uppsala eller någon annanstans spelar mindre roll, eller om mötet skjuts till 2009. Det viktiga är att rådslaget blir av.

Dag Tuvelius 08-462 28 01
dag.tuvelius@kyrkanstidning.com

,

LÄGG TILL NY KOMMENTAR

Grundläggande

  • Allowed HTML tags: <em> <strong> <ul type> <ol start type> <li> <p> <br> <a href hreflang>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Missing filter. All text is removed

kommentarer

  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Allowed HTML tags: <br> <p> <strong> <em> <a href> <ul> <li> <ol> <blockquote> <img src alt data-entity-type data-entity-uuid>
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Filtered HTML

  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.