Anders Ahlberg: Nu är vi konkurrenter, Helle Klein

De senaste veckorna har Seglora Smedja under Helle Kleins ledning klivit fram som en kraftfull konkurrent till och kritisk granskare av Kyrkans Tidning. Det är alls inte fel - alla mår bra av konkurrens och revision, det skärper sinnena. Kyrkans Tidning är en maktfaktor i den kyrkliga sfären.

Det betyder också att Smedjan som offensiv aktör med kyrklig finansiering ska granskas och debatteras. Det ska Kyrkans Tidning – bland andra – sköta. Helle Klein har sedan i höstas tillhört Kyrkans Tidnings ledarredaktion, och fått tillgång till huvudledarna flera dagar före publicering. Så kan det inte vara, av ovan givna skäl.

Det är inte heller rimligt att Kyrkans Tidning genom att chefredaktören är ansvarig för en del av Helle Kleins texter ska vara bakbunden förhållandevis Smedjan i debatten. I fortsättningen möter vi Helle Klein och Seglora smedja som en konkurrent, och som kritiska granskare av varandra.

Anders Ahlberg
chefredaktör, ansvarig utgivare

 • 25 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Henrik

  Klokt tänkt

 • Margaretha Almqvist

  Håller med Henrik

 • Hans Odeberg

  Konkurrent, är det inte lite fel ord? Komplement, skulle jag vilja säga. De olika kyrkliga rösterna har inte som uppgift att ligga i luven på varandra. Men inte heller skall uppgiften vara att oreflekterat trycka på gilla-knappen. Så din slutkläm om kritisk granskning får jag hålla med om. Så länge granskningen syftat till att lyfta debatten, och inte till att sätta tummen i ögat på "den andre".

 • medlem

  Känns som ett naturligt steg. Det hedrar dig Ahlberg.

 • Jacob Hjort

  Bra beslut!

 • förespråkaren

  Taket sjunker inom Svenska kyrkan.

 • Nils Dardel

  "Det betyder också att Smedjan som offensiv aktör med kyrklig finansiering ska granskas och debatteras." Är detta att betrakta som ett löfte? Kan vi nu räkna med att vi slipper ytterligare socialdemokratisk kantring i "Kyrkpravda" (min kurs.)

 • Sven Andersson

  Helle Klein måste väl betraktas som en engagerad partipolitiker.
  Men det blir fel,om man tror att hon är en kyrklig auktoritet, för
  att hon blivit prästvigd. Var auktoritet på sin plats!

 • Helle Klein
 • Kjell vagnhammar

  Att Kyrkomötet har en borgerlig majoritet vet jag. Men att Kyrkans tidning ska vara ett organ för embart borgerliga värderingar visste jag inte. Nils Dardel borde inse att även socialdemokrater bör få yttra sig i vår tidning. Vad är Du rädd för Dardel?

 • Sidor