Kommunikation

Grund förståelse för hur kyrka och media fungerar

Det blir otydligt och väldigt olyckligt att kyrkans annons skymmer Guds människoblivande i en faktisk fysik person – Jesus från Nasaret, skriver Kyrkans Tidnings nya opinionschef Jonas Eek i en ledare.

Visst – jag fattar det här med nyhetstorka och tycker också att det är sympatiskt med en kyrka i vilken man tillåts ”provtänka”. Men när kyrkan ”provtänker” i media, i sina egna annonser, så vittnar det om en grund förståelse för hur både media och kyrka fungerar. En fråga inställer sig: Om kyrkans egna kommunikatörer varken förstår media eller kyrka – vad ska vi då med dem till?

Att Gud är bortom genus är en sak. Men teologiska frågetecken uppstår när den hållningen okommenterat glider över i andra trosartikeln om Jesus. Biblisk tro kännetecknas av att Gud griper in i den faktiska historien och använder riktiga människor av kött och blod. För kristna kulminerar detta skeende i Guds människoblivande i en faktisk fysik person – Jesus från Nasaret. Det blir otydligt och väldigt olyckligt när kyrkans egna annonser skymmer detta faktum.

 • 3 Kommentarer

  Logga in för att kommentera

 • Erik W Graver

  Att ifrågasätta kommunikatörernas roll i Svenska kyrkan mot bakgrund av en liten annons i en lokaltidning är mycket egendomligt. Frågeställningen om Svenska kyrkan behöver sina kommunikatörer är naturligtvis befängd. Mission är inte möjligt utan kommunikation. Det borde vara en självklarhet, i synnerhet för Kyrkans Tidnings opinionschef Jonas Eek. Jag undrar om hen själv begriper sig på media och kyrka? /Erik W Graver, t.f kommunikationschef Eskilstuna pastorat.

 • Eskil Jonsson

  Det är väl snarare så att motreaktionerna till annonsen och även Jonas Eeks kommentar avslöjar en grund är alltför bokstavstrogen förståelse av bibeln. Jesus andliga existens visar väl snarare en person som hade en moders omsorg om sina barn. Om bibeln skrevs idag borde kanske Gud omnämnas som Moder med tanke på Guds nåd och kärlek till sina barn. Det skulle vara lättare att förstå Guds innersta väsen. Det är ju också snarare en Moder som "skapar" människor och tar hand om barnen. Jorden omtalas som Guds hushåll. Då ligger det faktiskt närmare att tänka på en moder som vanligen har större förmåga till omsorg om familjen. Ordet "hen" borde få hjälpa oss till viktig debatt om Guds väsen som "diakon".

 • Eskil Jonsson

  Det är väl snarare så att motreaktionerna till annonsen och även Jonas Eeks kommentar avslöjar en ytlig och alltför bokstavstrogen förståelse av bibeln. Jesus andliga person visar snarare en person som hade en moders omsorg om sina barn. Om bibeln skrevs idag borde kanske Gud omnämnas som Moder med tanke på Guds nåd och kärlek till sina barn. Det skulle vara lättare att förstå Guds innersta väsen. Det är ju också snarare en Moder som "skapar" människor och tar hand om barnen. Jorden omtalas som Guds hushåll. Då ligger det faktiskt närmare att tänka på en moder som vanligen har större förmåga till omsorg om familjen. Ordet "hen" borde få hjälpa oss till viktig debatt om Guds väsen som "diakon".

Mer inom samma ämne
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation
Kommunikation